กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ร่วมออกอากาศสด รายการ "สี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์" ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ซึ่ง สวท.ราชบุรี เป็นแม่ข่าย โดยได้ให้ข้อมูลในประเด็น สภาพอากาศปัจจุบัน สภาวะอากาศในอนาคต ค่า pm 2.5 “ ซึ่งจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขามักจะมีอากาศหนาว ในช่วงเดือน ธันวาคม-เดือนมกราคม ของทุกปี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี (สวท.ราชบุรี)ภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
20 มกราคม 2564