กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมพล คุ้มพ่วงดี ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี เข้าร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำของจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน โดยสอต.จันทบุรีได้นำการคาดการณ์และสรุปสถานการณ์ฝนของจังหวัดจันทบุรีรายงานในที่ประชุมเพื่อทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
21 มกราคม 2564