กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ในฐานะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) (นัดพิเศษ) เพื่อรายงานการคาดการณ์สถานการณ์ฝน และร่วมพิจารณาแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
โดยที่ประชุม กนช. ได้พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรด้า นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอแผนฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเร่งพัฒนาและวางแผนในการบริหารจัดการน้ำ อันจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในระยะต่อไปข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

ภาพ : กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

21 มกราคม 2564