กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณการปฏิบัติการฝนหลวง เป็นประธาน ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2564 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองในอากาศ การเติมน้ำในเขื่อน และช่วยบรรเทายับยั้งพายุลูกเห็บ ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นตันไป โดยมีเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรชนิด CARAVAN จำนวน 3 ลำ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำ บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศของพื้นที่ภาคตะวันออก

ภาพ/ข่าว : นายเมธี มหายศนันท์

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

02 มีนาคม 2564