กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ “รายการเช้านี้ที่หมอชิต” คอลัมน์ “กรีนรีพอร์ต” ณ ห้องบัญชาการ กองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา ในการนี้ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้เล่าถึงวิวัฒนาการการพยากรณ์อากาศของประเทศไทย โดยกล่าวว่า ปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการพยากรณ์อากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ และสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลออกคำพยากรณ์อากาศก่อนเผยแพร่สู่ประชาชนต่อไป

สำหรับ “รายการเช้านี้ที่หมอชิต” จะออกอากาศทางช่อง 7 HD ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น. ซึ่งตรงกับวันอุตุนิยมวิทยาโลกภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์/พัศวุฒิ ตระกาโรบล

ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
19 มีนาคม 2564