กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา และนางสาววรินทร์พร นีลดานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมมลพิษครบรอบ 30 ปี โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
05 เมษายน 2564