กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยนางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกิจกรรมการรวมพลังอุตุนิยมวิทยาสู้โกง และต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาภาพ : ศวุฒิ ตระกาโรบล

ข่าว : กลุ่มการเจ้าหน้าที่
05 เมษายน 2564