กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายอนุรัตน์ ศฤงคารภาษิต ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา และนายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแถลงข่าว “ปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้ง เดินหน้ารับมือฤดูฝน ปี 2564” ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องปฏิบัติการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564 และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564 ตลอดจนการเตรียมการรับมือ และการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภาพ/ข่าว : กองพยากรณ์อากาศ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

07 พฤษภาคม 2564