กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและนายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ในปีต่อไป โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฯณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
09 มิถุนายน 2564