กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ป้องกันอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2564 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ในการนี้นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ได้รายงานสถานการณ์ฝน และแนวโน้มของฝนปี 2564 เทียบกับปีที่ผ่านมา และค่าเฉลี่ยของสถานีฯ (ตั้งแต่ปี 2535-2562) พฤติกรรมของฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังทั้งในเขตเมืองและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ให้ที่ประชุมทราบ จังหวัดราชบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปีนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งได้แบ่ง พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ประกอบด้วย อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอจอมบึง และอำเภอปากท่อ กับพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขังได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธารามเครดิตภาพ/ข่าว ; ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ,สวท.ราชบุรี,RCTV ราชบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
10 มิถุนายน 2564