กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ร่วมประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร โดยสถานอุตุนิยมวิทยาพิจิตรได้รายงานสภาวะอากาศในจังหวัดพิจิตร และตอบคำถามต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและหน่วยงานที่สนใจ โดยมีนายแสน เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พง
14 มิถุนายน 2564