กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น. นายสุธี โพธิเวชกุล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล เข้าร่วมโครงการ “ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ Give Blood and Keep the World Beating” ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลสตูล กำหนดจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2564 (World Blood Donor Day 2021) โดยในปีนี้สภากาชาดไทยมีแนวคิดหลักของโครงการคือ “ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ Give Blood and Keep the World Beating” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
15 มิถุนายน 2564