กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น.นายประโมทย์ ช่วยบุญชู ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลทางสื่ออิเลคโทนิกส์(VCS) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

15 กันยายน 2564