กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ร่วมประชุมติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS) จากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทยไปยังทุกจังหวัด โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
15 กันยายน 2564