กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ร่วมประชุมกองบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ในการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิค(VCS) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ จากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VCS) เพื่อติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
15 กันยายน 2564