กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมการประชุมการติดตามและเตรียมการป้องกนอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสียงแคน จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2)ภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
15 กันยายน 2564