กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสุภาวรรณ อนุสุเรนทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์การติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
16 กันยายน 2564