กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบหมายให้ นายวิชัย หาญชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และนางอรนุช ทองศรี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ร่วมงานเปิดป้ายอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ณ บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบสราชธานี (หลังใหม่)ภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
17 กันยายน 2564