กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในการจัดโครงการแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุ และการเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา มีข้าราชการเกษียณอายุจำนวน 30 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน และมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 13 คน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณ แสดงมุทิตาจิตและตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ และเพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

28 กันยายน 2564