กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนเข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ซึ่งยอดจำนวนเงินในพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 3,779,040 บาท ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
12 พฤศจิกายน 2564