กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เข้ารับรางวัล Digital Government Awards 2021 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564) ประเภท “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ(Data.go.th)” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามีการเปิดเผยข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น ข้อมูลตรวจอากาศรายวัน, ข้อมูลตรวจอากาศราย 3 ชั่วโมง, รายงานค่าสถิติภูมิอากาศ ค่าปกติ, พยากรณ์อากาศรายวันประเทศไทย, ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบพื้นที่, พยากรณ์อากาศ 7 วันล่วงหน้าประเทศไทย, และปริมาณน้ำฝนรายเดือน เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ https://data.go.th/ เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการนำข้อมูลมาเปิดเผยผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐให้มากขึ้น พร้อมทั้งพยายามให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของภาครัฐในการก้าวไปสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมกันทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

02 ธันวาคม 2564