กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” บำรุงต้นไม้ และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
สำหรับกิจกรรมจิตอาสา“รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ณ บริเวณหน้าอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยาภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

03 ธันวาคม 2564