กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย บริเวณบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา เพื่อให้คำปรึกษาและวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านพักที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าพื้นถนนและบริเวณโดยรอบสถานีลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
07 พฤษภาคม 2565