กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในการนี้ นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

สำหรับพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ครั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณแก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร ทั้งนี้ มีผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ข้าราชการ และพนักงานของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
04 สิงหาคม 2565