กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช อธิบดีผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขพระองค์แรก โดยมี นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านการทหาร การปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเกาะกลางน้ำด้านหน้าอาคารบริหาร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
04 สิงหาคม 2565