กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น .ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) “อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เน้นการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังจะเป็นการจำลองรูปแบบของการจัดประชุม COP หรือ การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการประมวลเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศ มาประยุกต์เป็นแต่ละจังหวัดของประเทศไทย โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น เวทีเสวนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาคการเงิน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ “อนาคตไทย อนาคตโลก” ใน 4 หัวข้อ คือ 1. Climate actions: การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. Climate technology: เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. Green and blue carbon: แหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในธรรมชาติ และ 4. Climate finance and cooperation: การเงินและความร่วมมือเพื่อสภาพภูมิอากาศ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ https://tcac.deqp.go.th

รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน Facebook Page : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Thailand Climate Action Conference – TCAC

05 สิงหาคม 2565