กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันนี้ (16 ก.ย. 65) ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายทางวิชาการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Thailand Workshop on Climate Change in Tropical Zone and Adaptation to Climate Change” ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ไมดาร์ เดอซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเป็น Side Event ของการประชุม APEC Climate Symposium 2022 (APCS 2022) ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

Prof. Hitoshi TANAKA (Tohoku University) บรรยายในหัวข้อ “Building coastal resilience in a changing climate"

Mr. Heinrich GUDENUS (German International Cooperation : GIZ) บรรยายหัวข้อ “Climate services for Urban Development”

Prof. Shunichi KOSHIMURA (Tohoku University) บรรยายในหัวข้อ “Tsunami Hazard Risk Assessment and Forecast under Climate Change”

Assoc. Prof. Dr. Seree SUPRATID, Rangsit University บรรยายในหัวข้อ “AI Application in Extreme Climate Forecasting"

ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ได้เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand Workshop on "Climate Change in Tropical Zone and Adaptation to Climate Change" ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก Tohoku University Alumni Thailand และ German International Cooperation (GIZ) ในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยการประชุมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวม 30 หน่วยงาน และวิทยากรรับเชิญจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) และองค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ภายใต้โครงการ GIZ URBAN Project เข้าร่วมบรรยายความรู้ด้วย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 คน

16 กันยายน 2565