กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันนี้ (20 ก.ย. 2565) เวลา 15.00 น. ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกิจกรรม “อุตุฯ รวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย” มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย และออกหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนหลังวัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 และชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม ซอยศรีนครินทร์ 24 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โครงการอุตุฯ รวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่จัดขึ้นวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในขั้นต้น สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังมานาน เนื่องจากชุมชนแห่งนี้อยู่ติดคลองจวนที่เชื่อมระหว่างคลองบางโคล่กับคลองประเวศ-บุรีรมย์ โดย ดร. ชมภารี อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพยากรณ์ แจ้งเตือนสภาพอากาศ ที่ผ่านมา นอกจากการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในช่องทางหลักของกรมฯ แล้ว ยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถิติปริมาณฝนสะสม การคาดหมายปริมาณฝนเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนติดตามข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 1182 สายด่วนพยากรณ์อากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ ; อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี


20 กันยายน 2565