กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นำโดยว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายสำเริง มั่นคง ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาและนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้พื้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ 5 - 7 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรีแห่งใหม่ โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมพานหิน คาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 222 กันยายน 2565