กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ข่าว/ภาพ : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

09 พฤศจิกายน 2561