กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหว่างวันที่ 3 – 6 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมอุตุนิยมวิทยา นำโดย ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เฝ้าและติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก อย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานสถานการณ์การเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนปาบึก ให้ประชาชนทราบ โดยใช้พื้นที่ กองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา เป็นสถานที่ปฏิบัติการเฝ้าระวังและแถลงข่าวเป็นระยะ ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมาทำข่าวและร่วมเฝ้าสังเกตการณ์เป็นอย่างมาก


 


ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

06 มกราคม 2562