กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11:00 น.ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีโดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ สภาพอากาศและ สถานการณ์ปริมาณน้ำฝน ของประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 ร่วมกับ สถานการณ์น้ำท่วมในรัฐมอญประเทศเมียนมาร์ซึ่งจะมีผลกระทบกับภาคตะวันตกของประเทศไทย ณ ห้องบัญชาการกองพยากรณ์อากาศชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา


ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ

14 สิงหาคม 2562