กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร และ นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ ร่วมให้ข้อมูลแก่ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการประชุมหารือเตรียมการซักซ้อมการปฏิบัติการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ ท่าวาสุกรี

ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ
10 ตุลาคม 2562