กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้การต้อนรับพร้อมรับมอบเงินสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปและหอพระประจำกรมอุตุนิยมวิทยา (พระพุทธสัพพัญยุตญาณวิมล) จำนวน 100,000 บาท จากผู้แทนบริษัท ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ในการนี้กรมอุตุนิยมวิทยาขอเชิญร่วมทำบุญสร้าง “พระพุทธรูปและหอพระประจำกรมอุตุนิยมวิทยา” ตามกำลังศรัทธา เพื่อเสริมสร้างกุศลผลบุญบารมีให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยสามารถบริจาคเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “กองทุนสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา 02 399 1261

ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ
10 ตุลาคม 2562