สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 16 มิถุนายน 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน32.723.8SE16.6813:510.5259.7
ดอยอ่างขาง22.718.2WNW37.0701:30ไม่มีฝน727.7
เชียงราย31.724.2SSE18.5319:30ฝนเล็กน้อย784.5
เชียงราย สกษ.32.023.2SW29.659:15 ไม่มีฝน711.1
ทุ่งช้าง31.824.0SSW9.2717:304.5534.8
พะเยา33.524.5E11.1214:00ไม่มีฝน608.9
ท่าวังผา33.725.5WSW18.5315:10ฝนเล็กน้อย570.8
เถิน33.423.7WSW18.5312:451.8501.2
แม่สะเรียง31.522.7NNE33.3615:5023.5479.7
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่33.025.0S16.6814:27ไม่มีฝน284.6
ลำปาง34.323.7W35.2113:502.4522.1
ลำพูน32.525.0NNE22.2413:272.6457.0
แพร่33.024.4W24.0912:35ไม่มีฝน486.8
น่าน35.225.0WSW20.3918:10ไม่มีฝน349.7
น่าน สกษ.31.824.4W3.711507 ไม่มีฝน264.8
ลำปาง สกษ.32.522.8NW12.9715:341.2427.8
อุตรดิตถ์34.625.2- ได้รับรายงานบางส่วน -6.7488.9
สุโขทัย34.026.0S33.3618:3013.0358.1
ศรีสำโรง สกษ.33.425.4S12.9710:379.8366.9
หล่มสัก33.424.0S12.9715:50ไม่มีฝน365.1
แม่สอด30.023.8WSW25.951211 3.9287.2
ตาก33.226.2W29.6514:58ไม่มีฝน396.7
เขื่อนภูมิพล33.024.0WNW27.8015:36ไม่มีฝน481.2
พิษณุโลก34.525.5W33.3617:05ไม่มีฝน456.2
เพชรบูรณ์34.025.0SSW11.1213:26ไม่มีฝน413.5
กำแพงเพชร34.125.8W31.5114:3526.2385.4
อุ้มผาง27.822.8NE16.6814:307.0444.4
พิจิตร สกษ.33.425.0WSW46.3316:5632.8359.3
ดอยมูเซอ สกษ.25.220.6W29.6514:435.0477.5
วิเชียรบุรี33.525.0SE7.4119:000.4436.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.34.923.7- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน596.3
หนองคาย35.326.6WSW24.0912:021.8648.0
เลย35.024.0N16.6814:44ไม่มีฝน533.3
อุดรธานี35.626.0SW44.4820:5085.0631.2
สกลนคร สกษ.34.225.4WSW16.6823:231.7501.8
สกลนคร32.825.1S12.972248 3.5521.0
นครพนม29.624.5SE14.8323:13ฝนเล็กน้อย724.6
นครพนม สกษ.29.223.7SSE3.7114:300.1549.5
หนองบัวลำภู34.525.3E25.9521:001.4572.7
ขอนแก่น35.025.5WNW22.2419:14ไม่มีฝน471.4
มหาสารคาม34.825.516.68ไม่มีฝน504.7
มุกดาหาร33.026.0ESE12.9722:0 6.7530.2
ท่าพระ สกษ.34.825.2S24.0923:24ไม่มีฝน474.2
กาฬสินธุ์34.326.0SSE27.8022:104.3375.1
ชัยภูมิ33.924.3WSW25.9514:45ไม่มีฝน350.6
ร้อยเอ็ด สกษ.34.525.9SSW20.3920:58ฝนเล็กน้อย494.1
ร้อยเอ็ด35.226.5SSW25.9510:000.1412.6
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)33.725.4WSW33.3620:40110.0684.7
อุบลราชธานี สกษ.33.124.9S22.2418:5676.8597.5
ศรีสะเกษ34.825.8WSW22.241840 7.3354.1
ท่าตูม33.525.1SSW18.5314:20ไม่มีฝน470.0
นครราชสีมา35.425.7W31.5116:28ไม่มีฝน380.6
สุรินทร์34.525.5SSE38.9218:1050.4421.9
สุรินทร์ สกษ.35.224.8SW38.9218:3013.0349.1
โชคชัย35.425.0SW29.6515:501.6379.2
ปากช่อง สกษ.31.225.4WSW31.5111:13ไม่มีฝน647.6
นางรอง34.323.9ESE31.5115:501.0372.3
บุรีรัมย์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 34.226.7S16.6812:010.3306.9
ตากฟ้า สกษ.33.725.3SW22.2417:39ไม่มีฝน468.5
ชัยนาท สกษ.34.626.2W27.8015:500.8293.8
อุทัยธานี35.125.6SSW31.5116:39ฝนเล็กน้อย
พระนครศรีอยุธยา35.024.3SW12.9700:00ไม่มีฝน401.6
บัวชุม 35.425.2SSW14.8309:31ไม่มีฝน658.2
ปทุมธานี สกษ.36.026.0SW25.9514:39ไม่มีฝน739.7
สมุทรปราการ สกษ.32.027.8SW50.0418:3743.4735.8
ทองผาภูมิ30.824.2N14.831611 67.5617.8
สุพรรณบุรี34.826.4SSW14.8313:10ไม่มีฝน299.6
ลพบุรี34.525.8S18.5310:391.5539.8
อู่ทอง สกษ.34.525.8SW29.6513:001.2331.2
สนามบินสุวรรณภูมิ32.224.0SW48.1815:007.3401.0
สมุทรสงคราม34.826.8- ได้รับรายงานบางส่วน -ฝนเล็กน้อย
กาญจนบุรี34.025.2NW16.6810:25ฝนเล็กน้อย317.1
นครปฐม34.225.5WSW31.5110:39ไม่มีฝน336.5
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.33.026.6SW22.2418:271.6822.4
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย32.828.0SE7.4110:308.2843.6
กรุงเทพมหานคร33.827.0SSE12.9713:488.5660.7
สนามบินดอนเมือง33.926.6SSW37.0715:000.4688.5
นำร่อง31.229.0WSW16.6819:005.3419.1
ราชบุรี33.825.4WNW25.9513:220.5355.7
ภาคตะวันออก
นครนายก23.918.7SSW20.3904:4678.6
ปราจีนบุรี32.925.7W11.1210:2022.3529.4
กบินทร์บุรี31.825.3W14.8312:0014.5893.8
สระแก้ว34.225.2SSW14.8315:25100.6753.4
ฉะเชิงเทรา33.824.8S11.1213:0013.8968.7
ชลบุรี34.027.7W37.0718:50ไม่มีฝน512.4
เกาะสีชัง31.528.0SSE37.0718:30ไม่มีฝน559.9
พัทยา31.027.5W38.9218:00ไม่มีฝน402.0
อรัญประเทศ34.124.6W42.6217:3043.5519.1
แหลมฉบัง32.828.5W14.8322:00ไม่มีฝน434.8
สัตหีบ32.428.0SW27.801400 ไม่มีฝน495.5
ระยอง31.029.0WSW27.8011:43ไม่มีฝน507.2
ห้วยโป่ง สกษ.31.227.0WSW12.971817 0.51,100.5
จันทบุรี31.626.7WSW31.5112:436.2982.3
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี33.526.8WSW37.0716:30ไม่มีฝน334.3
หนองพลับ สกษ.24.4SW22.2415:30ฝนเล็กน้อย661.6
หัวหิน32.326.7SW27.8014:15ไม่มีฝน438.6
ประจวบคีรีขันธ์30.525.8SSE40.7717:000.8383.4
ชุมพร27.724.9WSW38.9213:0925.3655.6
สวี สกษ.28.225.0- ได้รับรายงานบางส่วน -29.0759.4
เกาะสมุย29.225.5W40.7703:443.6717.4
สุราษฎร์ธานี28.525.0W20.3912:3142.1731.9
นครศรีธรรมราช32.526.4S27.8013:559.8545.9
นครศรีธรรมราช สกษ.32.726.7SSW18.531900 2.8768.4
สุราษฎร์ธานี สกษ.29.626.3SW22.2415:208.3507.0
พระแสง สอท.30.523.6W37.0714:4021.6678.9
ฉวาง30.725.6WSW33.3615:5526.5811.6
พัทลุง สกษ.31.825.0NW14.8313:452.2708.9
สงขลา31.927.1ESE24.0911:129.1643.5
หาดใหญ่32.924.8WSW46.331633 24.8495.8
คอหงษ์ สกษ.31.826.0WSW14.8311:073.8778.0
สะเดา33.524.5WSW27.8012:0012.4343.8
ปัตตานี33.525.5W27.8014:0018.7607.0
ยะลา สกษ.34.024.3SW31.5121:454.5594.0
นราธิวาส35.222.9SE18.5315:2126.4931.0
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง26.624.9SSW37.0713:1894.61,391.6
ตะกั่วป่า29.126.3WSW74.1318:4062.71,508.1
กระบี่29.626.9W27.8016:3521.3918.7
ภูเก็ต31.624.8SSW35.2119:2149.0690.1
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)31.527.9WSW16.6805:1039.51,142.4
เกาะลันตา31.726.5- ได้รับรายงานบางส่วน -33.6644.4
ตรัง32.626.6SW40.7715:2134.7691.8
สตูล33.225.5W18.5311:2825.3646.7
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง