สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 24 มิถุนายน 2560
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ดอยอ่างขาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงราย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงราย สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ทุ่งช้าง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เถิน35.224.7SSW18.5311:20ไม่มีฝน561.9
แม่สะเรียง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
แพร่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำปาง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุตรดิตถ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุโขทัย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก- ยังไม่ได้รับรายงาน -
แม่สอด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตาก- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เพชรบูรณ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กำแพงเพชร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุ้มผาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิจิตร สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ดอยมูเซอร์ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
วิเชียรบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุดรธานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครพนม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครพนม สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หนองบัวลำภู- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ขอนแก่น- ยังไม่ได้รับรายงาน -
มหาสารคาม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
มุกดาหาร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าพระ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กาฬสินธุ์34.425.6SSE18.5314:000.2547.0
ชัยภูมิ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ร้อยเอ็ด สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ร้อยเอ็ด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุบลราชธานี สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ศรีสะเกษ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
โชคชัย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ปากช่อง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นางรอง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
บุรีรัมย์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคกลาง
นครสวรรค์ - ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตากฟ้า สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชัยนาท สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุทัยธานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พระนครศรีอยุธยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
บัวชุม - ยังไม่ได้รับรายงาน -
ปทุมธานี สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สมุทรปราการ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ทองผาภูมิ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุพรรณบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลพบุรี34.926.4S12.9714:140.5554.0
อู่ทอง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินสุวรรณภูมิ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สมุทรสงคราม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กาญจนบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครปฐม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กรุงเทพมหานคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินดอนเมือง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นำร่อง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ราชบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคตะวันออก
นครนายก- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ปราจีนบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กบินทร์บุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สระแก้ว- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ฉะเชิงเทรา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชลบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เกาะสีชัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อรัญประเทศ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
แหลมฉบัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สัตหีบ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ระยอง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ห้วยโป่ง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
จันทบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หนองพลับ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หัวหิน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สวี สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เกาะสมุย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุราษฎร์ธานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครศรีธรรมราช- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครศรีธรรมราช สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุราษฎร์ธานี สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พระแสง สอท.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ฉวาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทลุง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สงขลา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หาดใหญ่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
คอหงษ์ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สะเดา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ปัตตานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ยะลา สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตะกั่วป่า- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กระบี่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภูเก็ต- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เกาะลันตา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตรัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สตูล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง