สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน25.620.8E5.5611:59ไม่มีฝน1,156.5
ดอยอ่างขาง17.915.4SE18.5316:502.52,001.4
เชียงราย27.121.8S14.8314:100.11,879.5
เชียงราย สกษ.26.220.2NE24.0923:36ไม่มีฝน1,838.0
ทุ่งช้าง27.621.0NNW7.4111:001.01,821.7
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา29.222.2NNE16.6811:00ไม่มีฝน1,829.8
เถิน28.722.2NNW12.9714:40ไม่มีฝน1,127.9
แม่สะเรียง28.522.0NNE18.5314:071.01,506.5
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่28.022.1SE7.4114:1312.7972.2
ลำปาง28.523.0NNE9.2720:483.01,169.1
ลำพูน28.422.5NNE12.9708:5411.31,120.2
แพร่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน30.023.0SSW5.5614:20ไม่มีฝน1,111.6
น่าน สกษ.28.320.7SSE12.9714:10ไม่มีฝน1,115.2
ลำปาง สกษ.26.422.0S12.9715:382.11,189.8
อุตรดิตถ์29.424.5NNE9.2710:23ฝนเล็กน้อย1,375.0
สุโขทัย29.523.2NNE11.1219:55ไม่มีฝน896.1
ศรีสำโรง สกษ.29.424.3N9.2715:08ไม่มีฝน878.8
หล่มสัก31.225.5NNE11.1218:50ไม่มีฝน880.9
แม่สอด30.622.7ENE22.2412:26ไม่มีฝน1,800.4
ตาก27.323.6NNW7.4115:367.4927.6
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก31.324.8NE18.5317:10ไม่มีฝน1,152.4
เพชรบูรณ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กำแพงเพชร31.024.5W12.9715:451.41,134.0
อุ้มผาง28.619.6E14.8313:16ไม่มีฝน1,276.6
พิจิตร สกษ.32.624.5ESE27.8012:10ไม่มีฝน1,047.3
ดอยมูเซอ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
วิเชียรบุรี32.724.2NE9.2710:00ไม่มีฝน1,336.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.26.922.2E11.1210:43ไม่มีฝน1,205.2
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน1,186.4
อุดรธานี27.722.1E24.0917:07ไม่มีฝน1,433.6
สกลนคร สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร27.420.4E16.6820:03ไม่มีฝน1,562.3
นครพนม26.819.5ENE27.8013:29ไม่มีฝน2,734.8
นครพนม สกษ.28.219.8NE14.8313:30ไม่มีฝน2,338.5
หนองบัวลำภู27.122.5E27.8023:54ไม่มีฝน1,312.2
ขอนแก่น29.022.2SE20.3914:40ไม่มีฝน1,298.2
มหาสารคาม27.821.5ENE20.3915:20ไม่มีฝน1,233.5
มุกดาหาร26.620.5ENE27.8010:36ไม่มีฝน1,950.6
ท่าพระ สกษ.30.021.2ENE22.2410:56ไม่มีฝน1,041.4
กาฬสินธุ์30.321.2E22.2414:30ไม่มีฝน1,109.4
ชัยภูมิ29.822.3NE29.6509:27ไม่มีฝน913.3
ร้อยเอ็ด สกษ.30.120.6ENE27.8014:02ไม่มีฝน1,259.8
ร้อยเอ็ด30.521.5ENE18.5313:41ไม่มีฝน1,226.7
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)33.723.3NE27.8011:20ไม่มีฝน1,732.1
อุบลราชธานี สกษ.32.822.9NNE18.5318:20ไม่มีฝน1,927.7
ศรีสะเกษ31.422.0NE22.242140 ไม่มีฝน1,437.3
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา30.222.4ENE25.9523:320.2961.4
สุรินทร์31.222.3NE24.0921:40ไม่มีฝน1,126.0
สุรินทร์ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
โชคชัย30.222.5NE16.6810:50ไม่มีฝน920.9
ปากช่อง สกษ.28.022.3ENE27.8009:28ไม่มีฝน1,520.8
นางรอง30.622.0NE27.8023:03ไม่มีฝน768.5
บุรีรัมย์31.021.4ESE42.6210:35ไม่มีฝน845.2
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 32.524.7SE14.8310:09ไม่มีฝน903.6
ตากฟ้า สกษ.31.525.5NE25.9508:14ไม่มีฝน1,268.2
ชัยนาท สกษ.29.824.8ENE22.2409:05ไม่มีฝน784.4
อุทัยธานี31.324.4E24.0910:46ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา30.322.5ENE31.5107:58ไม่มีฝน1,106.3
บัวชุม 30.024.4E18.5308:03ไม่มีฝน1,642.3
ปทุมธานี สกษ.32.024.8NNE12.9723:30ไม่มีฝน1,460.8
สมุทรปราการ สกษ.29.826.0ESE18.5316:00ไม่มีฝน1,435.8
ทองผาภูมิ31.322.7ESE14.831240 ไม่มีฝน1,899.5
สุพรรณบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลพบุรี30.424.6NE24.0909:10ไม่มีฝน1,260.6
อู่ทอง สกษ.30.224.4NE25.9512:27ไม่มีฝน854.8
สนามบินสุวรรณภูมิ29.924.2ENE38.9211:00ไม่มีฝน1,032.8
สมุทรสงคราม28.922.4N14.8308:20ไม่มีฝน
กาญจนบุรี29.023.0NE12.9707:54ไม่มีฝน768.9
นครปฐม29.124.5NE20.3917:53ฝนเล็กน้อย1,081.5
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.30.025.8NE20.3912:22ไม่มีฝน1,821.9
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย30.525.5ENE9.2712:52ไม่มีฝน1,958.4
กรุงเทพมหานคร30.525.5E11.1212:45ไม่มีฝน1,822.9
สนามบินดอนเมือง30.524.9E31.5111:30ไม่มีฝน1,623.4
นำร่อง29.325.9ENE27.8012:35ฝนเล็กน้อย905.6
ราชบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคตะวันออก
นครนายก22.017.5NE12.9721:16ไม่มีฝน
ปราจีนบุรี31.726.0E11.1210:20ไม่มีฝน1,978.7
กบินทร์บุรี30.823.6E11.1221:30ไม่มีฝน2,268.3
สระแก้ว31.724.0E7.4110:00ไม่มีฝน1,726.2
ฉะเชิงเทรา31.320.0NE11.1211:20ไม่มีฝน1,916.8
ชลบุรี32.026.0ENE29.6509:40ไม่มีฝน1,324.6
เกาะสีชัง30.325.0NE22.2405:51ฝนเล็กน้อย1,158.0
พัทยา31.025.5ENE31.5120:26ไม่มีฝน1,161.5
อรัญประเทศ32.624.1NE29.6508:18ไม่มีฝน1,417.0
แหลมฉบัง29.525.0E14.8307:00ไม่มีฝน988.1
สัตหีบ30.924.5N11.122100 ฝนเล็กน้อย1,611.7
ระยอง33.225.0ESE18.5312:52ไม่มีฝน1,008.1
ห้วยโป่ง สกษ.31.224.4E12.971201 ฝนเล็กน้อย2,065.5
จันทบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด33.924.1NNE18.5306:23ไม่มีฝน4,854.5
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี29.524.8NNW22.2420:003.31,045.7
หนองพลับ สกษ.26.523.2N18.5314:0024.91,387.4
หัวหิน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ประจวบคีรีขันธ์29.423.6NE46.3304:228.71,433.7
ชุมพร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สวี สกษ.29.823.2E5.5616:0013.22,265.6
เกาะสมุย29.323.5ENE42.6221:261.02,065.6
สุราษฎร์ธานี31.524.2ESE24.0915:210.91,477.6
นครศรีธรรมราช31.023.5SE27.8014:303.12,436.4
นครศรีธรรมราช สกษ.31.624.4ENE18.5313:002.21,966.1
สุราษฎร์ธานี สกษ.31.923.3E27.8014:102.21,652.5
พระแสง สอท.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ฉวาง32.523.5NE25.9514:051.41,952.3
พัทลุง สกษ.29.325.0SSE38.9208:507.81,670.9
สงขลา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หาดใหญ่29.723.8ENE40.7714:0012.81,323.0
คอหงษ์ สกษ.29.223.9E35.2119:0217.21,929.5
สะเดา32.023.6ESE27.8010:251.81,123.9
ปัตตานี26.924.0SE16.6814:2013.61,915.2
ยะลา สกษ.26.424.0- ได้รับรายงานบางส่วน -23.51,975.8
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง30.724.39.277.74,875.6
ตะกั่วป่า32.523.7ENE18.5314:00ไม่มีฝน3,757.6
กระบี่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภูเก็ต32.626.0ENE31.5115:01ไม่มีฝน2,138.5
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)31.923.5E25.9514:26ไม่มีฝน2,570.9
เกาะลันตา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตรัง30.724.8ENE35.2114:251.72,101.4
สตูล31.024.3E18.5314:10ไม่มีฝน2,184.7
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง