สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 20 เมษายน 2562
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน41.222.2N37.0718:04ไม่มีฝน56.9
ดอยอ่างขาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงราย38.222.1N44.481940 ไม่มีฝน76.7
เชียงราย สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ทุ่งช้าง41.521.6SSW11.1216:30ไม่มีฝน54.2
พะเยา38.823.2SE11.1215:30ไม่มีฝน59.0
ท่าวังผา41.023.2NW18.5314:00ไม่มีฝน54.9
เถิน43.725.7W35.2118:00ฝนเล็กน้อย49.7
แม่สะเรียง41.026.3NNE20.3915:33ไม่มีฝน46.7
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่39.926.0W40.7715:2412.551.3
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
แพร่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน40.624.0NNW7.4114:45ไม่มีฝน143.3
น่าน สกษ.39.622.2ENE20.3915:55ไม่มีฝน78.0
ลำปาง สกษ.41.824.7WSW7.4113:56ไม่มีฝน73.8
อุตรดิตถ์42.526.1SW12.9715:50ไม่มีฝน11.6
สุโขทัย42.926.7NE27.8014:30ไม่มีฝน17.4
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก41.525.6S12.9716:30ไม่มีฝน121.8
แม่สอด38.824.4SW29.6515:25ไม่มีฝน80.3
ตาก41.828.5W31.5107:57ไม่มีฝน16.7
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก41.527.7W18.5310:10ไม่มีฝน120.4
เพชรบูรณ์42.127.4S12.9711:20ไม่มีฝน106.7
กำแพงเพชร42.024.4W18.5313:51ไม่มีฝน53.6
อุ้มผาง38.418.4S18.5316:10ไม่มีฝน89.7
พิจิตร สกษ.41.026.3W20.391115 ไม่มีฝน32.7
ดอยมูเซอ สกษ.33.520.9WSW25.9512:23ไม่มีฝน51.4
วิเชียรบุรี41.027.7SW9.2716:00ไม่มีฝน109.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุดรธานี42.026.3WSW27.8012:27ไม่มีฝน80.4
สกลนคร สกษ.41.228.8W20.3915:19ไม่มีฝน50.9
สกลนคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครพนม40.228.6W20.3914:33ไม่มีฝน110.8
นครพนม สกษ.40.326.1W9.2715:00ไม่มีฝน108.6
หนองบัวลำภู- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ขอนแก่น- ยังไม่ได้รับรายงาน -
มหาสารคาม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
มุกดาหาร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าพระ สกษ.42.328.9S18.5320:41ไม่มีฝน53.3
กาฬสินธุ์41.426.3SSW7.4110:30ไม่มีฝน87.6
ชัยภูมิ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ร้อยเอ็ด สกษ.39.526.3S14.8315:17ไม่มีฝน95.6
ร้อยเอ็ด40.827.6SSW16.6816:54ไม่มีฝน63.6
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)40.328.0SSW22.2416:45ไม่มีฝน65.3
อุบลราชธานี สกษ.40.727.2SSW25.9505:33ไม่มีฝน60.8
ศรีสะเกษ40.027.2WSW12.9716:00ไม่มีฝน47.5
ท่าตูม39.827.2E12.9719:22ไม่มีฝน91.6
นครราชสีมา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์40.827.0S35.2115:261.366.4
สุรินทร์ สกษ.39.527.0SE27.8015:10ไม่มีฝน161.7
โชคชัย40.527.5WSW31.5115:01ไม่มีฝน12.0
ปากช่อง สกษ.38.024.9W35.2114:19ไม่มีฝน111.3
นางรอง40.626.6ESE31.5115:19ไม่มีฝน42.0
บุรีรัมย์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 41.428.4S35.2124:00ไม่มีฝน51.8
ตากฟ้า สกษ.41.028.5SSW14.8312:57ไม่มีฝน79.7
ชัยนาท สกษ.41.027.4S33.3618:20ไม่มีฝน131.7
อุทัยธานี40.727.0S24.0923:25ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา38.928.0S14.8310:00ไม่มีฝน46.6
บัวชุม 42.127.5S16.6815:50ไม่มีฝน54.4
ปทุมธานี สกษ.41.228.3S14.8322:00ไม่มีฝน55.4
สมุทรปราการ สกษ.34.430.0SSW20.3922:00ไม่มีฝน46.7
ทองผาภูมิ40.324.3N16.681133 ไม่มีฝน38.9
สุพรรณบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลพบุรี40.028.6SSE16.6808:10ไม่มีฝน8.8
อู่ทอง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินสุวรรณภูมิ37.229.324.09ไม่มีฝน76.3
สมุทรสงคราม34.524.0SSW31.5118:55ไม่มีฝน
กาญจนบุรี42.025.6SE16.6818:30ไม่มีฝน26.7
นครปฐม40.526.8WNW24.0909:03ไม่มีฝน83.3
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.39.529.7S16.6814:42ไม่มีฝน24.9
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย39.529.5S11.1218:30ไม่มีฝน23.5
กรุงเทพมหานคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินดอนเมือง39.729.9S29.652200 ไม่มีฝน10.4
นำร่อง33.630.2S33.3618:49ไม่มีฝน86.5
ราชบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคตะวันออก
นครนายก- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ปราจีนบุรี39.728.5S11.1220:35ไม่มีฝน76.2
กบินทร์บุรี39.727.6SW9.2718:30ไม่มีฝน136.2
สระแก้ว39.027.0SW7.4116:31ไม่มีฝน150.6
ฉะเชิงเทรา39.526.9W7.4113:00ไม่มีฝน132.2
ชลบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เกาะสีชัง35.529.5WSW22.2413:30ไม่มีฝน29.5
พัทยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อรัญประเทศ39.528.0SW24.0911:27ไม่มีฝน106.3
แหลมฉบัง35.028.5S22.2419:20ไม่มีฝน10.7
สัตหีบ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ระยอง34.530.3S11.1217:10ไม่มีฝน249.5
ห้วยโป่ง สกษ.36.129.9SSW12.9712:19ไม่มีฝน102.1
จันทบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด34.525.8ENE22.2417:14ไม่มีฝน303.2
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี38.427.5S27.8016:30ไม่มีฝน16.6
หนองพลับ สกษ.39.923.6SSE25.9516:30ไม่มีฝน45.0
หัวหิน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร37.826.6W25.9515:07ไม่มีฝน293.2
สวี สกษ.38.225.0W11.1216:00ไม่มีฝน309.8
เกาะสมุย33.527.4ENE22.2412:08ไม่มีฝน265.0
สุราษฎร์ธานี39.025.3E25.9515:45ไม่มีฝน122.0
นครศรีธรรมราช36.126.0E25.9513:30ไม่มีฝน453.9
นครศรีธรรมราช สกษ.36.9NE18.5313:00ไม่มีฝน300.9
สุราษฎร์ธานี สกษ.37.625.8NE9.2712:00ไม่มีฝน267.9
พระแสง สอท.38.624.8SE18.5314:20ไม่มีฝน152.0
ฉวาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทลุง สกษ.36.626.5ESE25.9514:45ไม่มีฝน195.2
สงขลา34.327.2NE16.6812:17ไม่มีฝน228.6
หาดใหญ่38.223.2ESE27.801430 3.2216.6
คอหงษ์ สกษ.37.325.3NW18.5313:47ไม่มีฝน193.8
สะเดา37.222.9WSW25.9516:05ไม่มีฝน222.5
ปัตตานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ยะลา สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตะกั่วป่า34.025.7WNW22.2414:20ไม่มีฝน300.6
กระบี่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภูเก็ต37.828.5WSW24.0915:28ไม่มีฝน73.8
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)35.124.9WNW14.8315:03ไม่มีฝน212.2
เกาะลันตา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตรัง37.126.2SW22.241547 0.1245.5
สตูล35.524.5W18.5314:10ไม่มีฝน185.4
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง