สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 22 มกราคม 2560
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน32.318.5N20.3914:50ไม่มีฝน11.1
ดอยอ่างขาง20.513.8SE18.5322:50ไม่มีฝน23.2
เชียงราย29.616.8W9.2714:30ไม่มีฝน74.5
เชียงราย สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ทุ่งช้าง30.515.5NNW7.4115:00ไม่มีฝน76.2
พะเยา29.516.7E9.2714:10ไม่มีฝน63.0
ท่าวังผา29.616.4SE5.5615:30ไม่มีฝน37.9
เถิน31.818.0SW14.8318:00ไม่มีฝน36.8
แม่สะเรียง34.516.7NNE12.9714:59ไม่มีฝน9.9
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่31.619.5S16.6813:16ไม่มีฝน27.4
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน31.618.0SE12.9714:03ไม่มีฝน36.7
แพร่32.216.8E11.1212:35ไม่มีฝน27.1
น่าน32.017.3NW1.8514:10ไม่มีฝน43.8
น่าน สกษ.31.516.8- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน41.3
ลำปาง สกษ.29.716.5ENE20.3915:20ไม่มีฝน88.3
อุตรดิตถ์33.420.3ENE18.5310:25ไม่มีฝน40.3
สุโขทัย31.8- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน44.6
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก32.020.5NNE16.6813:30ไม่มีฝน5.7
แม่สอด32.419.6NE35.2110:35ไม่มีฝน12.3
ตาก31.721.2ENE14.8316:59ไม่มีฝน43.9
เขื่อนภูมิพล31.019.2ESE20.3915:56ไม่มีฝน31.7
พิษณุโลก32.023.1WSW22.2414:16ไม่มีฝน22.1
เพชรบูรณ์32.920.3NE12.9710:20ไม่มีฝน57.3
กำแพงเพชร31.722.3SSW16.6809:34ไม่มีฝน11.7
อุ้มผาง30.015.5E27.8010:03ไม่มีฝน7.6
พิจิตร สกษ.32.221.5NW22.2414:00ไม่มีฝน69.9
ดอยมูเซอร์ สกษ.24.316.4E27.8017:54ไม่มีฝน10.5
วิเชียรบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.29.616.0E16.6815:49ไม่มีฝน8.9
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย30.016.5SSE14.839:28 ไม่มีฝน10.8
อุดรธานี30.017.0NE27.8013:21ไม่มีฝน5.7
สกลนคร สกษ.30.015.2E18.5314:53ไม่มีฝน4.9
สกลนคร28.516.9E16.6814:39ไม่มีฝน2.8
นครพนม28.218.4E27.8011:43ไม่มีฝน1.8
นครพนม สกษ.28.014.3E22.2413:00ไม่มีฝน2.0
หนองบัวลำภู29.518.4ENE25.9523:23ไม่มีฝน13.2
ขอนแก่น29.917.8NE25.9514:52ไม่มีฝน1.2
มหาสารคาม31.617.5ENE27.8015:00ไม่มีฝน6.4
มุกดาหาร29.518.5NNE27.8010:02ไม่มีฝน0.3
ท่าพระ สกษ.31.217.6NNE18.5311:22ไม่มีฝน2.7
กาฬสินธุ์29.618.4NNE37.0708:34ไม่มีฝน0.8
ชัยภูมิ30.021.2NE37.0713:15ไม่มีฝน1.3
ร้อยเอ็ด สกษ.29.519.4ENE33.3609:53ไม่มีฝน2.9
ร้อยเอ็ด30.219.5NNE33.3612:50ไม่มีฝน2.1
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)32.321.2E42.6212:01ไม่มีฝน0.6
อุบลราชธานี สกษ.31.621.0ENE14.8310:20ไม่มีฝน0.4
ศรีสะเกษ30.521.2NNE29.6515:40ไม่มีฝน0.5
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา30.519.8ESE27.8009:18ไม่มีฝน6.0
สุรินทร์31.020.0NE31.518:05 ไม่มีฝน3.9
สุรินทร์ สกษ.30.619.6NE37.0717:30ไม่มีฝน2.8
โชคชัย31.219.3NE18.5310:15ไม่มีฝน9.1
ปากช่อง สกษ.29.419.5ENE33.3608:49ไม่มีฝน3.2
นางรอง30.618.2N29.6523:01ไม่มีฝน1.8
บุรีรัมย์30.518.0- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน37.0
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 33.021.1NE16.6812:23ไม่มีฝน38.6
ตากฟ้า สกษ.31.523.0NE25.9509:01ไม่มีฝน48.6
ชัยนาท สกษ.31.721.2NE16.6809:20ไม่มีฝน10.4
อุทัยธานี32.222.4ENE29.6512:00ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา33.022.6NE31.5107:30ไม่มีฝน5.3
บัวชุม 31.521.6NE33.3609:20ไม่มีฝน0.8
ปทุมธานี สกษ.33.522.5NE18.5313:23ไม่มีฝน8.2
สมุทรปราการ สกษ.31.624.4ESE20.3913:00ไม่มีฝน54.0
ทองผาภูมิ33.719.7E14.8316:38ไม่มีฝน20.0
สุพรรณบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลพบุรี32.222.9NE25.9508:06ไม่มีฝน14.1
อู่ทอง สกษ.31.322.2ENE31.5110:27ไม่มีฝน21.4
สนามบินสุวรรณภูมิ31.523.6E51.8912:30ไม่มีฝน7.1
สมุทรสงคราม30.622.9- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน
กาญจนบุรี31.221.5NE12.978:19 ไม่มีฝน47.7
นครปฐม29.820.2N22.2409:01ไม่มีฝน35.7
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.31.824.5NE18.5309:20ไม่มีฝน41.5
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กรุงเทพมหานคร32.725.2SSE11.1216:25ไม่มีฝน45.1
สนามบินดอนเมือง31.123.7ENE27.8013:00ไม่มีฝน17.1
นำร่อง29.525.5ENE33.3607:30ไม่มีฝน60.6
ราชบุรี30.523.0ENE25.9513:23ไม่มีฝน59.7
ภาคตะวันออก
นครนายก24.114.7- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน
ปราจีนบุรี33.323.7E14.8310:40ไม่มีฝน4.9
กบินทร์บุรี32.322.6E12.9706:00ไม่มีฝน10.8
สระแก้ว33.221.0E5.5614:50ไม่มีฝน9.7
ฉะเชิงเทรา33.921.0NE22.2413:00ไม่มีฝน15.1
ชลบุรี33.223.8NE22.2410:00ไม่มีฝน59.1
เกาะสีชัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทยา31.724.5E20.3909:30ไม่มีฝน94.5
อรัญประเทศ32.422.0NNE31.5110:03ไม่มีฝน64.7
แหลมฉบัง32.724.2E18.5310:00ไม่มีฝน96.3
สัตหีบ33.320.9N22.240735 ไม่มีฝน97.9
ระยอง32.523.5S14.8314:19ไม่มีฝน107.1
ห้วยโป่ง สกษ.32.023.6N18.5313:03ไม่มีฝน66.8
จันทบุรี32.723.5NE27.8007:45ไม่มีฝน70.8
พลิ้ว สกษ.32.622.2- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน63.6
ตราด33.923.5NNE40.7714:25ไม่มีฝน36.9
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี30.825.1ENE27.8015:02ไม่มีฝน168.8
หนองพลับ สกษ.29.823.3NNE25.9514:00ไม่มีฝน266.6
หัวหิน29.825.4NNE35.2114:15ไม่มีฝน239.2
ประจวบคีรีขันธ์30.525.5NE42.6211:00ไม่มีฝน441.2
ชุมพร30.525.9NE35.2112:15ไม่มีฝน584.7
สวี สกษ.30.524.5NE11.1213:00ไม่มีฝน729.8
เกาะสมุย28.722.2E25.9510:380.4578.0
สุราษฎร์ธานี30.524.0NE33.3613:105.8294.4
นครศรีธรรมราช30.523.5ESE40.7719:4085.01,615.3
นครศรีธรรมราช สกษ.29.724.4E14.8310:00113.31,588.2
สุราษฎร์ธานี สกษ.31.223.0NE11.1213:008.0686.4
พระแสง สอท.32.522.0N18.5315:3013.4267.5
ฉวาง33.023.3NE27.8015:3044.5452.3
พัทลุง สกษ.31.826.0ENE14.8308:301.4957.5
สงขลา30.225.9E22.2420:42ฝนเล็กน้อย600.8
หาดใหญ่30.922.9ENE50.041230 8.4396.0
คอหงษ์ สกษ.30.024.9ENE46.3312:571.8472.9
สะเดา31.323.0E50.0414:20ไม่มีฝน263.5
ปัตตานี31.423.4NE14.8314:451.6575.5
ยะลา สกษ.30.623.4E35.2112:383.7671.6
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง32.524.8ESE31.5114:36ไม่มีฝน465.1
ตะกั่วป่า32.823.3NE27.8013:457.5115.9
กระบี่32.521.9ENE20.3913.2275.9
ภูเก็ต33.526.0NNE27.8010:233.4308.4
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.622.3NE29.6517:155.6161.7
เกาะลันตา32.325.8E35.2115:250.8239.1
ตรัง32.324.4NE37.0715:367.6346.9
สตูล32.025.2ENE25.9517:300.2180.8
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง