สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน35.916.6W18.5314:20ไม่มีฝน5.4
ดอยอ่างขาง25.615.4W37.0713:40ไม่มีฝน30.4
เชียงราย32.720.0E20.391130 ไม่มีฝน13.8
เชียงราย สกษ.31.719.0SSE18.5315:28ไม่มีฝน20.8
ทุ่งช้าง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา33.820.0ESE18.5312:30ไม่มีฝน33.9
เถิน34.822.2ESE27.8017:45ไม่มีฝน27.1
แม่สะเรียง36.518.4ESE16.6817:02ไม่มีฝน0.4
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่34.722.8NNE14.8315:54ไม่มีฝน0.3
ลำปาง36.022.0W3.7111:00ไม่มีฝน25.4
ลำพูน35.821.3NNW11.1212:06ไม่มีฝน0.0
แพร่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน34.220.9N5.5616:30ไม่มีฝน16.0
น่าน สกษ.31.820.0N12.971218 ไม่มีฝน34.7
ลำปาง สกษ.34.021.0SSE14.8312:47ไม่มีฝน0.0
อุตรดิตถ์35.123.5SSW16.6816:20ไม่มีฝน19.3
สุโขทัย33.523.1- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน45.4
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก32.522.5SSW14.8314:10ไม่มีฝน24.5
แม่สอด35.922.3SSE24.0920:23ไม่มีฝน5.4
ตาก34.721.7S12.9717:28ไม่มีฝน29.2
เขื่อนภูมิพล34.220.7ESE20.3912:16ไม่มีฝน1.1
พิษณุโลก32.723.6W16.6814:15ไม่มีฝน38.5
เพชรบูรณ์34.323.0NE11.1210:40ไม่มีฝน75.3
กำแพงเพชร32.923.0SW25.9513:15ไม่มีฝน46.4
อุ้มผาง33.317.8S16.6814:251.547.7
พิจิตร สกษ.32.924.0SSW18.531314 ไม่มีฝน39.4
ดอยมูเซอ สกษ.28.017.4E11.1215:35ไม่มีฝน21.3
วิเชียรบุรี34.023.2E7.4119:00ไม่มีฝน26.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.31.921.0S16.6817:30ไม่มีฝน50.9
หนองคาย32.520.3NNW25.9512:31ไม่มีฝน26.0
เลย32.521.1S18.5317:43ไม่มีฝน44.0
อุดรธานี33.021.3S20.3921:02ไม่มีฝน18.7
สกลนคร สกษ.29.919.0E9.2711:28ไม่มีฝน47.5
สกลนคร29.219.3S11.121329 ไม่มีฝน67.1
นครพนม31.619.1SE12.9712:20ไม่มีฝน18.9
นครพนม สกษ.31.818.0ESE3.7110:30ไม่มีฝน77.7
หนองบัวลำภู32.020.8E16.6810:05ไม่มีฝน62.3
ขอนแก่น31.921.4SE18.5313:50ไม่มีฝน6.4
มหาสารคาม32.421.6ENE20.391100 ไม่มีฝน9.2
มุกดาหาร31.719.8NNE11.1215:29ไม่มีฝน54.3
ท่าพระ สกษ.32.520.6NNE16.6812:11ไม่มีฝน6.3
กาฬสินธุ์30.521.4ENE14.8310:30ไม่มีฝน24.0
ชัยภูมิ31.023.0E29.6511:40ไม่มีฝน3.1
ร้อยเอ็ด สกษ.31.421.1NE12.9711:10ไม่มีฝน9.6
ร้อยเอ็ด32.221.5NE18.5315:45ไม่มีฝน1.3
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)34.721.4SSE18.5313:49ไม่มีฝน0.0
อุบลราชธานี สกษ.34.520.7NNE16.6806:54ไม่มีฝน1.5
ศรีสะเกษ34.221.5NE7.410930 ไม่มีฝน10.0
ท่าตูม34.221.7ENE14.8316:22ไม่มีฝน1.6
นครราชสีมา31.423.6ENE20.3912:03ฝนเล็กน้อย12.3
สุรินทร์34.222.2NW22.2415:31ไม่มีฝน17.3
สุรินทร์ สกษ.33.921.6E16.6814:20ไม่มีฝน13.5
โชคชัย32.123.1E18.5314:10ไม่มีฝน22.6
ปากช่อง สกษ.29.921.7ENE20.3908:581.382.3
นางรอง33.522.3NNE24.0912:35ไม่มีฝน9.2
บุรีรัมย์33.021.5E27.8009:50ไม่มีฝน0.0
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 33.422.8ENE11.1210:46ไม่มีฝน36.9
ตากฟ้า สกษ.33.522.9NW12.9713:46ไม่มีฝน16.7
ชัยนาท สกษ.33.324.2NE12.9714:20ไม่มีฝน0.1
อุทัยธานี34.622.8ESE16.6812:10ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา34.423.6ENE20.3915:17ไม่มีฝน26.1
บัวชุม 33.423.0E18.5309:44ไม่มีฝน107.1
ปทุมธานี สกษ.34.325.5NE12.9713:00ไม่มีฝน66.1
สมุทรปราการ สกษ.32.524.4SSW14.8319:103.9134.1
ทองผาภูมิ35.022.2NNE16.681402 ไม่มีฝน17.3
สุพรรณบุรี34.524.6SW3.7110:40ไม่มีฝน0.4
ลพบุรี33.125.3NNE16.6815:44ไม่มีฝน46.1
อู่ทอง สกษ.33.423.4ENE24.0911:53ไม่มีฝน3.1
สนามบินสุวรรณภูมิ33.823.8E31.5111:00ไม่มีฝน99.2
สมุทรสงคราม31.625.2SSE20.3915:20ไม่มีฝน
กาญจนบุรี34.523.9E11.1215:54ไม่มีฝน2.0
นครปฐม32.024.0E18.5311:35ไม่มีฝน9.1
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.33.225.0NE12.9708:190.7271.5
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย32.723.7ENE9.2716:080.2261.0
กรุงเทพมหานคร33.3ENE14.8314:00ไม่มีฝน150.5
สนามบินดอนเมือง32.826.1E24.0912:00ฝนเล็กน้อย58.2
นำร่อง30.526.5SSW27.8018:5042.0104.6
ราชบุรี34.124.3NNE25.9514:29ไม่มีฝน14.7
ภาคตะวันออก
นครนายก22.417.2SSE12.9712:1621.4
ปราจีนบุรี34.524.4S9.2714:00ไม่มีฝน126.1
กบินทร์บุรี34.223.9E9.2714:00ไม่มีฝน190.0
สระแก้ว34.323.8E7.4110:55ไม่มีฝน122.5
ฉะเชิงเทรา33.223.5NE11.1213:000.2203.4
ชลบุรี33.125.5NW14.8312:300.761.7
เกาะสีชัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทยา31.524.5W14.8314:00ไม่มีฝน64.9
อรัญประเทศ34.423.5NNE20.3910:12ไม่มีฝน96.7
แหลมฉบัง33.524.5W14.8316:30ไม่มีฝน28.7
สัตหีบ33.224.0SSW18.531200 ไม่มีฝน70.1
ระยอง33.524.0SW11.1216:36ไม่มีฝน14.8
ห้วยโป่ง สกษ.32.324.4NE11.1209:29ไม่มีฝน140.2
จันทบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พลิ้ว สกษ.33.523.0SW11.1214:26ไม่มีฝน67.2
ตราด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี32.424.8E18.5314:00ไม่มีฝน24.2
หนองพลับ สกษ.32.122.5SE24.0915:10ไม่มีฝน91.9
หัวหิน31.224.7ESE14.8314:20ไม่มีฝน63.8
ประจวบคีรีขันธ์30.823.9SSE18.5312:203.4112.4
ชุมพร30.824.4E31.5108:0910.594.7
สวี สกษ.31.623.5NE14.8313:002.4211.2
เกาะสมุย29.326.1E37.0711:22ไม่มีฝน273.7
สุราษฎร์ธานี34.023.6E33.3612:08ไม่มีฝน56.1
นครศรีธรรมราช31.524.3ESE31.5110:30ไม่มีฝน239.0
นครศรีธรรมราช สกษ.31.623.2NE11.1210:00ไม่มีฝน333.5
สุราษฎร์ธานี สกษ.32.023.0SE18.5314:00ไม่มีฝน82.9
พระแสง สอท.34.021.8E27.8018:30ไม่มีฝน137.3
ฉวาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทลุง สกษ.32.024.4ESE35.2113:20ไม่มีฝน459.5
สงขลา30.423.5ESE24.099:49 ไม่มีฝน293.7
หาดใหญ่32.023.3ENE42.6213:00ฝนเล็กน้อย134.0
คอหงษ์ สกษ.30.522.3NE24.0915:38ไม่มีฝน243.6
สะเดา31.723.7E33.3615:584.970.9
ปัตตานี31.423.0E29.6513:300.3210.3
ยะลา สกษ.32.222.8ENE31.5111:35ไม่มีฝน187.1
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง33.025.0ENE35.2111:49ไม่มีฝน89.4
ตะกั่วป่า34.223.7ESE24.0913:40ไม่มีฝน376.9
กระบี่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภูเก็ต34.825.7SE31.5117:38ไม่มีฝน171.0
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)33.824.5E18.5317:00ไม่มีฝน310.4
เกาะลันตา34.025.3S22.2415:35ไม่มีฝน304.2
ตรัง33.623.9ENE42.6213:51ไม่มีฝน152.0
สตูล34.125.7E18.5315:200.384.0
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง