สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน32.523.2S18.5315:241.61,119.1
ดอยอ่างขาง20.817.3ESE37.0711:35ไม่มีฝน2,151.7
เชียงราย31.122.7NNE22.2410:30ไม่มีฝน2,067.7
เชียงราย สกษ.31.022.2N22.2412:18ไม่มีฝน1,981.2
ทุ่งช้าง31.022.5NNW9.2715:30ไม่มีฝน1,818.6
พะเยา31.822.5N5.5607:006.01,226.6
ท่าวังผา32.523.5S11.1218:30ไม่มีฝน1,378.1
เถิน30.723.8ENE11.1217:486.81,623.5
แม่สะเรียง33.324.0ESE24.0915:3034.81,118.0
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่29.224.1ESE18.5321:2510.01,342.1
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน30.023.7E14.8318:4238.71,403.9
แพร่30.022.7ESE14.8315:38ไม่มีฝน1,379.7
น่าน31.524.2S11.1215:15ไม่มีฝน1,204.3
น่าน สกษ.30.324.4- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน1,066.6
ลำปาง สกษ.28.023.5SSE11.1204:1916.81,550.5
อุตรดิตถ์31.524.0ENE14.8314:56ฝนเล็กน้อย1,502.9
สุโขทัย31.524.0- ได้รับรายงานบางส่วน -28.01,530.2
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก31.022.0S11.1215:008.61,281.6
แม่สอด31.024.0WSW22.241845 21.21,047.9
ตาก32.224.6W20.3919:05152.11,341.4
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก30.524.0S22.2418:5232.11,580.4
เพชรบูรณ์29.024.5ENE9.2711:255.21,348.3
กำแพงเพชร31.525.3SSE12.9715:3649.91,822.4
อุ้มผาง30.521.4WNW14.8316:1718.31,310.6
พิจิตร สกษ.31.025.1ESE37.0719:414.91,475.7
ดอยมูเซอร์ สกษ.25.219.0WSW14.8317:5053.71,249.6
วิเชียรบุรี29.325.5NNE12.971400 ไม่มีฝน1,373.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย23.221.3E16.6809:013.71,492.3
อุดรธานี24.222.3E29.6511:340.51,897.6
สกลนคร สกษ.26.221.5ESE11.1207:49ไม่มีฝน2,292.2
สกลนคร26.422.1NNE11.1214:20ไม่มีฝน2,413.3
นครพนม27.022.2NE14.8308:191.22,659.4
นครพนม สกษ.27.021.3E3.7110:30ฝนเล็กน้อย2,254.5
หนองบัวลำภู25.822.7E38.9203:416.01,586.2
ขอนแก่น25.219.0NNE18.5312:140.41,418.4
มหาสารคาม26.021.7ENE20.3910:10ไม่มีฝน1,875.5
มุกดาหาร27.722.5NNE18.5317:30ไม่มีฝน2,050.8
ท่าพระ สกษ.25.520.7E16.6809:520.21,690.0
กาฬสินธุ์25.922.4NE18.5312:248.81,728.7
ชัยภูมิ26.822.2NE24.0908:050.91,230.2
ร้อยเอ็ด สกษ.26.022.4ENE18.5313:452.91,661.9
ร้อยเอ็ด27.022.8N22.2411:251.01,754.3
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)31.721.2NE18.5310:45ไม่มีฝน1,780.3
อุบลราชธานี สกษ.28.722.3N9.2700:30ไม่มีฝน1,717.5
ศรีสะเกษ29.023.3NE16.6811:18ไม่มีฝน1,653.3
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์29.023.6NE24.0910:59ฝนเล็กน้อย1,486.8
สุรินทร์ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
โชคชัย27.325.5ENE12.9714:150.41,058.4
ปากช่อง สกษ.29.023.2WSW22.2410:49ไม่มีฝน1,344.1
นางรอง28.324.8NE22.2413:29ไม่มีฝน1,207.6
บุรีรัมย์28.522.3N12.9712:00ไม่มีฝน1,854.0
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 31.225.1SE12.9720:401.31,636.8
ตากฟ้า สกษ.31.424.7NE20.3917:393.01,496.0
ชัยนาท สกษ.32.424.8NE12.9719:0061.51,117.5
อุทัยธานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พระนครศรีอยุธยา33.524.3S5.5612:50ไม่มีฝน1,208.3
บัวชุม 28.824.5E14.8316:34ไม่มีฝน1,212.0
ปทุมธานี สกษ.34.525.7SW14.8310:00ไม่มีฝน1,489.5
สมุทรปราการ สกษ.32.026.6WSW11.1216:000.91,493.1
ทองผาภูมิ31.523.5SSW14.831422 27.31,572.6
สุพรรณบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลพบุรี33.126.0E14.8319:34ไม่มีฝน1,220.1
อู่ทอง สกษ.32.624.0SW29.6517:05ฝนเล็กน้อย948.6
สนามบินสุวรรณภูมิ33.326.0N37.0716:4020.0902.6
สมุทรสงคราม30.724.7WSW48.1815:300.8
กาญจนบุรี31.522.6E14.8311:2218.91,073.9
นครปฐม32.524.0SW22.2417:358.91,012.8
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.33.325.0WSW18.5317:100.11,800.5
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย32.625.1WSW12.9717:50ไม่มีฝน2,047.2
กรุงเทพมหานคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินดอนเมือง32.925.7W48.1817:30ไม่มีฝน1,750.9
นำร่อง31.727.2WSW22.2416:10ไม่มีฝน943.5
ราชบุรี31.824.0NE14.8310:1320.41,005.2
ภาคตะวันออก
นครนายก22.618.0- ได้รับรายงานบางส่วน -0.2
ปราจีนบุรี33.526.5W11.1210:213.91,823.3
กบินทร์บุรี32.725.7WNW11.1217:0014.91,985.7
สระแก้ว33.325.4SSW3.7110:002.11,388.7
ฉะเชิงเทรา33.224.6WNW14.8316:309.01,716.5
ชลบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เกาะสีชัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทยา31.425.1W27.8018:100.21,087.7
อรัญประเทศ33.025.5W12.9713:3019.21,451.1
แหลมฉบัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สัตหีบ33.225.0W22.241905 ฝนเล็กน้อย1,387.6
ระยอง32.226.0W18.5319:28ไม่มีฝน1,444.3
ห้วยโป่ง สกษ.33.024.8W24.0918:550.11,336.0
จันทบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี33.725.8NNW33.3616:309.61,015.6
หนองพลับ สกษ.32.123.2WSW33.3615:003.6899.0
หัวหิน32.024.5WSW42.6217:3010.91,012.0
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร34.224.8W27.80ไม่มีฝน1,843.8
สวี สกษ.34.524.0WSW11.1213:00ไม่มีฝน1,748.4
เกาะสมุย34.926.025.9512:40ไม่มีฝน1,831.6
สุราษฎร์ธานี34.523.8WSW22.2414:50ไม่มีฝน1,198.5
นครศรีธรรมราช35.524.3W24.0911:20ไม่มีฝน2,809.9
นครศรีธรรมราช สกษ.35.424.6WSW11.120:0 ไม่มีฝน3,145.3
สุราษฎร์ธานี สกษ.34.223.4SW16.6813:50ไม่มีฝน1,857.7
พระแสง สอท.33.822.8SSW25.9516:40ไม่มีฝน1,601.2
ฉวาง35.224.0W18.5312:45ไม่มีฝน2,070.5
พัทลุง สกษ.35.024.0W22.2415:25ไม่มีฝน2,163.7
สงขลา32.523.9ENE12.9713:08ไม่มีฝน1,703.9
หาดใหญ่33.921.2S18.5313:30ไม่มีฝน1,736.6
คอหงษ์ สกษ.34.523.0WSW14.8314:57ไม่มีฝน1,793.3
สะเดา33.922.8SW25.9509:55ไม่มีฝน1,288.8
ปัตตานี34.523.4NE24.0915:01ไม่มีฝน1,799.3
ยะลา สกษ.35.423.4SSW20.3915:02ไม่มีฝน2,615.0
นราธิวาส33.422.1ENE18.5313:12ไม่มีฝน3,022.7
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง33.424.1WSW27.801227 ไม่มีฝน4,503.5
ตะกั่วป่า33.324.2WSW22.2414:15ไม่มีฝน4,225.6
กระบี่33.719.6WSW14.8312:43ไม่มีฝน2,272.5
ภูเก็ต32.724.7SSW20.3914:22ไม่มีฝน2,271.7
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)33.023.5WNW25.9514:20ไม่มีฝน2,592.3
เกาะลันตา32.724.7E18.5319:20ไม่มีฝน2,520.9
ตรัง34.223.9S18.5316:02ไม่มีฝน2,557.7
สตูล33.223.5WSW18.5314:30ไม่มีฝน2,422.9
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง