สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 16 มิถุนายน 2562
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน32.824.2SE14.8319:565.6338.4
ดอยอ่างขาง24.518.2N38.9200:52ไม่มีฝน390.5
เชียงราย33.424.9SSE33.3615:00ไม่มีฝน211.1
เชียงราย สกษ.32.524.0SW27.8014:05ไม่มีฝน204.9
ทุ่งช้าง33.426.0S14.8312:009.4176.0
พะเยา31.524.0ESE14.8314:407.8186.9
ท่าวังผา33.725.6S24.0920:000.6371.7
เถิน32.925.8SSW20.3914:450.7272.8
แม่สะเรียง29.623.6ESE24.0919:408.0231.8
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่35.127.0S27.8016:540.4177.4
ลำปาง34.825.0SW27.8017:460.8288.8
ลำพูน35.226.6SW9.2700:00ไม่มีฝน202.0
แพร่34.425.4W37.0717:302.1322.8
น่าน34.526.57.4100:00ไม่มีฝน351.0
น่าน สกษ.33.725.5S18.5310:000.3311.3
ลำปาง สกษ.32.824.7S22.2414:511.2201.8
อุตรดิตถ์33.526.2SW20.3915:580.8193.3
สุโขทัย32.524.4S22.2422:450.1192.2
ศรีสำโรง สกษ.31.725.4WNW12.9714:352.2179.7
หล่มสัก33.824.5S16.6818:2062.5319.6
แม่สอด31.324.5S31.5110:459.8284.4
ตาก31.325.8NW24.0912:505.4264.9
เขื่อนภูมิพล33.725.9W24.0915:591.2205.7
พิษณุโลก33.825.514.8300:0013.3267.0
เพชรบูรณ์34.624.8WNW18.5319:403.8351.2
กำแพงเพชร32.525.7W18.5314:0712.3331.4
อุ้มผาง29.823.2WNW20.3914:226.2272.1
พิจิตร สกษ.34.425.6S46.3319:1730.2199.2
ดอยมูเซอ สกษ.23.520.9SSE29.6505:0010.1257.8
วิเชียรบุรี34.326.2S9.2719:007.5300.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.36.225.5WNW14.8318:5331.0263.0
หนองคาย35.226.0WNW27.8022:13171.8604.0
เลย36.025.7WNW14.8318:5310.6204.0
อุดรธานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร สกษ.31.524.0WSW20.3911:27ไม่มีฝน405.3
สกลนคร31.024.3SSW14.8311:395.7386.5
นครพนม32.224.4WSW14.8313:543.7643.6
นครพนม สกษ.31.522.9NNE7.4116:308.3659.5
หนองบัวลำภู34.525.2NW27.8023:292.4351.0
ขอนแก่น32.825.0NE14.8311:32ไม่มีฝน381.2
มหาสารคาม34.724.5SSW22.2417:30ไม่มีฝน344.2
มุกดาหาร32.224.8WSW12.9714:00ไม่มีฝน300.1
ท่าพระ สกษ.33.125.4SSW22.2422:41ไม่มีฝน336.1
กาฬสินธุ์32.724.7SSE12.9711:00ไม่มีฝน264.7
ชัยภูมิ34.425.8WSW33.3621:12ฝนเล็กน้อย325.0
ร้อยเอ็ด สกษ.31.725.0S14.8310:250.1361.8
ร้อยเอ็ด31.325.4SW18.5312:15ไม่มีฝน295.2
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)31.724.8SSE25.9517:454.2424.0
อุบลราชธานี สกษ.32.124.5S9.2721:3016.6349.8
ศรีสะเกษ32.625.0WSW7.4112:4024.8417.0
ท่าตูม33.225.0ESE22.2418:10ไม่มีฝน315.0
นครราชสีมา35.826.7WSW29.6511:570.6190.4
สุรินทร์33.925.1SSE22.2412:330.6321.6
สุรินทร์ สกษ.34.724.5WSW22.2415:001.9438.8
โชคชัย35.525.9WSW29.6518:451.4145.0
ปากช่อง สกษ.32.125.0WSW38.9217:2916.3407.3
นางรอง36.125.4WSW33.3613:38ไม่มีฝน293.3
บุรีรัมย์32.724.9NW38.9216:088.6604.1
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 35.427.1WSW20.3917:373.0402.0
ตากฟ้า สกษ.35.026.4WSW25.9517:091.2380.0
ชัยนาท สกษ.34.527.0S37.0716:302.6288.9
อุทัยธานี36.126.8W53.7417:038.4181.7
พระนครศรีอยุธยา35.625.3SW42.6208:458.3221.5
บัวชุม 36.026.7SSW18.5310:00ไม่มีฝน183.0
ปทุมธานี สกษ.36.726.7WSW14.8316:000.9323.4
สมุทรปราการ สกษ.33.029.4SSW389.1801:004.4266.8
ทองผาภูมิ31.125.4NNE11.1214:2911.4261.1
สุพรรณบุรี34.927.7S9.2716:101.7178.4
ลพบุรี35.226.7SW24.0915:48ฝนเล็กน้อย152.3
อู่ทอง สกษ.34.526.4WNW37.0712:453.1235.3
สนามบินสุวรรณภูมิ34.626.5SW57.4515:457.2336.7
สมุทรสงคราม35.523.3NW42.6213:401.4197.5
กาญจนบุรี34.524.2SSW16.6812:585.1257.0
นครปฐม35.626.3W33.3613:5810.9284.6
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.34.729.0S16.6812:5617.8265.1
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย34.629.1SSW14.8312:5516.2225.1
กรุงเทพมหานคร35.226.2WSW12.9716:1014.5225.1
สนามบินดอนเมือง33.826.6SW63.0100:0010.4419.9
นำร่อง31.729.8SSW27.8016:4512.9383.3
ราชบุรี33.526.7W27.8013:191.5284.9
ภาคตะวันออก
นครนายก22.018.7SSW16.6809:4245.8564.9
ปราจีนบุรี35.824.2SW31.5117:017.7416.0
กบินทร์บุรี34.523.9WSW12.9717:353.1353.5
สระแก้ว34.324.3WNW14.8319:001.4378.8
ฉะเชิงเทรา35.824.5SW11.1216:003.1309.6
ชลบุรี35.229.0SW42.6217:3013.4315.4
เกาะสีชัง33.029.0WNW27.8017:305.8307.4
พัทยา32.728.5WNW57.4519:4734.8421.6
อรัญประเทศ36.024.1NNW31.5120:1224.1323.9
แหลมฉบัง33.228.0SSW22.2418:2120.8129.3
สัตหีบ34.427.0SW27.8018:300.4433.0
ระยอง32.429.8SW27.8019:009.3507.3
ห้วยโป่ง สกษ.33.727.3S11.1221:192.1293.1
จันทบุรี33.027.7WNW537.4420:4042.3747.7
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี36.527.4W50.0414:591.6158.0
หนองพลับ สกษ.34.325.5S29.6515:002.8258.6
หัวหิน36.227.9WSW31.5116:302.7161.5
ประจวบคีรีขันธ์34.527.2SSW38.9213:307.4211.3
ชุมพร33.326.4W27.8014:4434.1561.3
สวี สกษ.34.025.5WSW7.4113:0039.6508.8
เกาะสมุย34.126.7W44.4818:301.0449.2
สุราษฎร์ธานี34.325.0W20.3915:050.4391.7
นครศรีธรรมราช34.425.5SSW22.2414:40ไม่มีฝน740.4
นครศรีธรรมราช สกษ.35.2.0W14.8316:00ไม่มีฝน634.3
สุราษฎร์ธานี สกษ.33.725.5WSW42.6213:401.8639.5
พระแสง สอท.33.023.9WSW18.5315:300.6430.7
ฉวาง32.824.5SSW24.0915:301.2501.9
พัทลุง สกษ.34.825.5WNW33.3613:30ไม่มีฝน360.6
สงขลา34.227.1W48.1814:50ไม่มีฝน459.6
หาดใหญ่35.124.0W35.2113:300.4512.0
คอหงษ์ สกษ.35.425.4WSW22.2412:11ฝนเล็กน้อย453.8
สะเดา34.124.2W33.3612:301.8453.0
ปัตตานี34.726.012.9700:00ไม่มีฝน528.2
ยะลา สกษ.35.325.6SW22.2415:40ไม่มีฝน784.9
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง32.326.5WSW31.5117:0724.61,230.1
ตะกั่วป่า32.125.2WSW35.2112:259.31,119.0
กระบี่32.424.3SW16.6814:23ไม่มีฝน455.0
ภูเก็ต34.226.8WSW29.6514:12ไม่มีฝน525.1
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.824.3W31.5110:58ไม่มีฝน916.0
เกาะลันตา31.925.2WSW31.5103:301.8573.2
ตรัง33.726.0WSW27.8014:204.5654.8
สตูล33.125.0W22.2414:40ไม่มีฝน678.1
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง