สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 17 มิถุนายน 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน35.824.6SE16.6819:36ไม่มีฝน321.4
ดอยอ่างขาง27.018.5WNW33.3608:15ไม่มีฝน728.1
เชียงราย33.125.3SW27.8016:202.0786.5
เชียงราย สกษ.33.323.5WSW20.3916:12ฝนเล็กน้อย711.1
ทุ่งช้าง29.823.0SSW9.2711:0016.8573.0
พะเยา31.024.5ESE12.9713:154.8608.9
ท่าวังผา29.725.4S18.5315:050.2579.1
เถิน28.525.3WSW12.9711:2721.5501.2
แม่สะเรียง33.123.0S24.0917:04ไม่มีฝน479.7
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่33.126.0SSW27.8014:16ไม่มีฝน284.6
ลำปาง28.525.5NW12.9718:0510.2530.3
ลำพูน32.126.3WSW14.8316:13ไม่มีฝน457.0
แพร่30.925.9W18.5310:15ไม่มีฝน486.8
น่าน32.325.1S11.1213:20ไม่มีฝน350.2
น่าน สกษ.30.724.9WSW14.831428 ไม่มีฝน264.8
ลำปาง สกษ.28.825.0SSW12.9714:2710.0434.8
อุตรดิตถ์33.126.2NNW22.2416:37ฝนเล็กน้อย488.9
สุโขทัย31.025.5W35.2115:30ไม่มีฝน358.1
ศรีสำโรง สกษ.32.125.49.27ไม่มีฝน366.9
หล่มสัก33.524.2S12.9711:50ไม่มีฝน365.2
แม่สอด28.224.0WSW16.6816:3527.5287.2
ตาก29.826.9W22.2420:011.8396.7
เขื่อนภูมิพล27.825.2W22.2419:021.5481.2
พิษณุโลก32.625.9WSW18.5315:00ไม่มีฝน456.2
เพชรบูรณ์32.725.7SSW11.1214:45ไม่มีฝน413.5
กำแพงเพชร32.525.8WNW25.9514:57ฝนเล็กน้อย385.4
อุ้มผาง25.622.6E7.4110:533.6445.2
พิจิตร สกษ.31.425.0W31.511759 11.8365.4
ดอยมูเซอ สกษ.22.021.0SSE25.9523:4615.4477.5
วิเชียรบุรี32.525.5WNW9.271500 22.7436.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.33.525.2- ได้รับรายงานบางส่วน -0.1596.4
หนองคาย31.825.5E16.6813:117.4649.4
เลย33.025.6S22.2415:45ไม่มีฝน534.7
อุดรธานี33.125.3SE31.5115:397.9666.8
สกลนคร สกษ.32.324.8S12.9708:04ไม่มีฝน501.8
สกลนคร34.924.9S14.8316:450.6521.0
นครพนม32.225.4SSW18.5311:36ไม่มีฝน724.8
นครพนม สกษ.32.624.2E3.7110:30ไม่มีฝน549.5
หนองบัวลำภู- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ขอนแก่น34.026.4SSW20.397:15 ไม่มีฝน471.4
มหาสารคาม35.226.0SSW20.3910:30ฝนเล็กน้อย504.7
มุกดาหาร32.825.3SSW12.9713:50ไม่มีฝน530.2
ท่าพระ สกษ.34.726.3SW18.5308:32ไม่มีฝน474.4
กาฬสินธุ์32.625.9SSE18.5313:20ไม่มีฝน375.1
ชัยภูมิ33.724.6W29.6516:15ไม่มีฝน350.6
ร้อยเอ็ด สกษ.32.425.6S22.2422:20ไม่มีฝน494.1
ร้อยเอ็ด32.726.1SSW27.8022:35ไม่มีฝน413.2
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)33.724.4SSE16.6816:227.4685.8
อุบลราชธานี สกษ.32.724.4SSE16.689:17 0.9602.9
ศรีสะเกษ32.625.0W11.1213:00ฝนเล็กน้อย354.1
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์33.424.2SSE27.8007:250.6421.9
สุรินทร์ สกษ.34.024.3S37.0718:000.9355.0
โชคชัย34.225.0WSW16.6814:45ไม่มีฝน379.2
ปากช่อง สกษ.31.125.4WSW29.6513:416.1647.6
นางรอง34.524.7WSW25.9515:530.2372.7
บุรีรัมย์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 34.126.0S14.8313:153.5306.9
ตากฟ้า สกษ.33.725.3NNE16.6818:360.1468.5
ชัยนาท สกษ.34.325.3W16.6817:50ไม่มีฝน293.8
อุทัยธานี34.125.9W35.2115:41ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา34.725.2WSW18.5314:15ไม่มีฝน418.7
บัวชุม 33.725.5SSW14.8307:570.6658.2
ปทุมธานี สกษ.34.727.1WSW24.0919:00ไม่มีฝน739.7
สมุทรปราการ สกษ.32.025.2SSW22.2416:00ไม่มีฝน745.4
ทองผาภูมิ30.824.0N22.2413:339.9637.2
สุพรรณบุรี34.725.9WSW12.971350 ไม่มีฝน299.6
ลพบุรี34.526.2SSW16.6813:23ไม่มีฝน540.2
อู่ทอง สกษ.32.625.0SSW25.9510:29ไม่มีฝน331.2
สนามบินสุวรรณภูมิ33.624.6W35.2112:300.2410.0
สมุทรสงคราม34.625.2- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน
กาญจนบุรี32.724.0SW22.2414:55ไม่มีฝน317.5
นครปฐม33.325.2W31.5112:23ไม่มีฝน336.5
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.34.326.5WNW22.2412:50ไม่มีฝน852.1
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย34.027.0W11.1216:20ไม่มีฝน864.4
กรุงเทพมหานคร33.826.5WNW12.9715:50ไม่มีฝน677.9
สนามบินดอนเมือง32.526.8W46.3311:30ไม่มีฝน689.3
นำร่อง31.428.6S12.9716:00ไม่มีฝน419.1
ราชบุรี32.524.6WNW31.5111:15ไม่มีฝน355.7
ภาคตะวันออก
นครนายก22.118.5SSW14.8321:0426.0
ปราจีนบุรี33.725.2W24.0914:10ไม่มีฝน536.9
กบินทร์บุรี33.224.6W11.1214:002.1894.7
สระแก้ว32.924.3W5.5611:002.4753.4
ฉะเชิงเทรา32.723.7SW18.5316:00ไม่มีฝน968.7
ชลบุรี33.827.0WNW16.6811:20ไม่มีฝน512.4
เกาะสีชัง32.027.5S16.6810:05ไม่มีฝน559.9
พัทยา32.028.0W35.2111:00ไม่มีฝน402.0
อรัญประเทศ32.924.2SW14.8322:055.3521.2
แหลมฉบัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สัตหีบ33.228.0SW22.241230 ฝนเล็กน้อย495.5
ระยอง31.528.5W35.2122:29ไม่มีฝน507.2
ห้วยโป่ง สกษ.33.727.3W22.2411:18ไม่มีฝน1,100.5
จันทบุรี32.326.7SW18.5315:50ไม่มีฝน982.7
พลิ้ว สกษ.31.725.5SW22.2412:450.21,164.9
ตราด31.727.1W24.0913:350.31,461.3
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี33.625.8W27.8015:00ไม่มีฝน334.3
หนองพลับ สกษ.32.524.2WNW33.3611:00ไม่มีฝน661.6
หัวหิน35.026.0WSW33.3611:30ไม่มีฝน438.6
ประจวบคีรีขันธ์31.924.0SE44.4808:008.6384.4
ชุมพร28.224.5W25.9518:2236.3715.7
สวี สกษ.27.523.8WSW3.7116:0025.0802.8
เกาะสมุย28.024.2W35.2121:063.6724.7
สุราษฎร์ธานี27.223.0SSW18.5313:0616.0748.5
นครศรีธรรมราช32.323.5W35.2116:200.9562.2
นครศรีธรรมราช สกษ.31.223.4SSW18.5322:003.4786.4
สุราษฎร์ธานี สกษ.28.823.2SW18.5316:10ไม่มีฝน511.8
พระแสง สอท.27.823.3SW27.8012:108.2692.7
ฉวาง28.223.5W25.9513:2511.4837.2
พัทลุง สกษ.30.023.6NW16.6820:154.0719.3
สงขลา32.024.1ESE29.6513:4941.0653.1
หาดใหญ่31.423.1SW35.211300 20.6519.2
คอหงษ์ สกษ.32.123.5WNW16.6815:2646.0806.6
สะเดา30.023.2NNW33.3615:4026.9366.5
ปัตตานี31.724.0WSW18.5313:1025.8607.9
ยะลา สกษ.32.222.9SW44.4816:063.1594.0
นราธิวาส33.520.4N18.5316:2934.2931.0
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง26.524.3WSW35.2110:14125.01,503.9
ตะกั่วป่า28.223.3WSW74.1310:2029.81,536.7
กระบี่27.422.3WNW25.9512:3028.6955.9
ภูเก็ต29.424.2NW48.1812:0060.0746.3
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)30.523.8S25.9500:1138.51,214.7
เกาะลันตา29.024.0- ได้รับรายงานบางส่วน -24.4666.0
ตรัง27.823.2WNW44.4813:3445.1722.4
สตูล30.522.7W22.2413:2083.0700.0
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง