สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 25 มีนาคม 2562
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน39.118.5W16.6816:35ไม่มีฝน56.9
ดอยอ่างขาง27.519.7W29.6501:30ไม่มีฝน31.7
เชียงราย36.518.2SSE22.2414:40ไม่มีฝน76.3
เชียงราย สกษ.36.717.3SSE16.6815:43ไม่มีฝน51.4
ทุ่งช้าง37.018.0SSE14.8314:00ไม่มีฝน32.0
พะเยา36.520.2SSE11.1211:20ไม่มีฝน50.4
ท่าวังผา38.021.5S31.5120:30ไม่มีฝน26.0
เถิน37.524.2SSE29.6521:30ไม่มีฝน49.2
แม่สะเรียง39.518.4ESE25.9514:42ไม่มีฝน46.7
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่38.820.2SW18.5314:39ไม่มีฝน38.8
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน38.220.1SW20.3914:39ไม่มีฝน38.6
แพร่38.125.4W35.2123:50ไม่มีฝน43.4
น่าน38.123.0SW14.8318:40ไม่มีฝน93.3
น่าน สกษ.38.220.6S38.9219:55ไม่มีฝน18.6
ลำปาง สกษ.36.522.0SSE20.3910:47ไม่มีฝน61.8
อุตรดิตถ์37.626.0SSW18.5316:05ไม่มีฝน11.0
สุโขทัย37.325.6SSE42.6220:30ไม่มีฝน15.7
ศรีสำโรง สกษ.36.325.9S18.5318:50ไม่มีฝน10.5
หล่มสัก36.523.7S16.6815:10ไม่มีฝน42.9
แม่สอด39.021.4W25.9516:08ไม่มีฝน32.0
ตาก38.024.8SSE14.8320:30ไม่มีฝน14.5
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก37.025.7SE29.6517:50ไม่มีฝน114.7
เพชรบูรณ์38.025.0NNE27.8014:4533.581.2
กำแพงเพชร36.325.6S33.3619:02ไม่มีฝน34.0
อุ้มผาง37.017.5SSW25.9517:06ไม่มีฝน81.7
พิจิตร สกษ.37.125.0E51.8917:49ไม่มีฝน22.2
ดอยมูเซอ สกษ.31.515.7NNE20.3914:200.142.0
วิเชียรบุรี35.826.1SE9.2716:00ไม่มีฝน34.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.35.122.0SE18.5316:11ไม่มีฝน47.3
หนองคาย35.225.2SSE24.0901:34ไม่มีฝน93.2
เลย35.022.1S18.5312:33ฝนเล็กน้อย28.6
อุดรธานี35.625.0S20.3913:24ไม่มีฝน57.8
สกลนคร สกษ.36.722.1ESE11.1209:18ไม่มีฝน24.7
สกลนคร35.223.3SSE16.680931 ไม่มีฝน22.1
นครพนม35.323.2ESE18.5310:20ไม่มีฝน64.5
นครพนม สกษ.36.221.1E3.7110:30ไม่มีฝน61.1
หนองบัวลำภู35.623.511.12ไม่มีฝน85.7
ขอนแก่น35.525.5SE22.2413:47ไม่มีฝน15.1
มหาสารคาม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
มุกดาหาร36.023.3E12.9719:30ไม่มีฝน80.3
ท่าพระ สกษ.36.424.8S18.5317:22ไม่มีฝน29.4
กาฬสินธุ์35.924.2SSW18.5311:45ไม่มีฝน23.1
ชัยภูมิ35.925.9SSE27.8017:12ไม่มีฝน1.5
ร้อยเอ็ด สกษ.35.523.0S25.9517:55ไม่มีฝน8.4
ร้อยเอ็ด35.524.3S24.0918:05ไม่มีฝน20.6
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)34.124.9S22.2413:22ไม่มีฝน17.0
อุบลราชธานี สกษ.34.224.5SSW22.2416:30ไม่มีฝน22.1
ศรีสะเกษ32.824.0SSE7.4112:30ไม่มีฝน1.8
ท่าตูม35.625.0S14.8311:12ไม่มีฝน8.2
นครราชสีมา33.626.4ESE20.3915:46ไม่มีฝน27.3
สุรินทร์33.924.1SE27.8013:34ไม่มีฝน7.6
สุรินทร์ สกษ.35.224.7SSE29.6509:45ไม่มีฝน18.2
โชคชัย32.426.6SE18.5313:10ฝนเล็กน้อย1.0
ปากช่อง สกษ.32.024.3ENE25.9512:04ไม่มีฝน19.9
นางรอง32.425.5SSE27.8016:16ไม่มีฝน4.0
บุรีรัมย์33.623.7S33.3614:56ฝนเล็กน้อย7.4
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 38.126.7SE27.8016:22ไม่มีฝน41.7
ตากฟ้า สกษ.36.726.4ESE24.0915:264.444.7
ชัยนาท สกษ.35.425.5ESE46.3315:20ไม่มีฝน0.5
อุทัยธานี36.826.0SSE48.1815:57ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา34.425.0SE27.8013:400.22.0
บัวชุม 36.225.2S20.3913:15ไม่มีฝน7.3
ปทุมธานี สกษ.35.026.0S25.9512:30ไม่มีฝน3.4
สมุทรปราการ สกษ.29.427.2SSW14.8301:000.215.3
ทองผาภูมิ39.522.1N18.531528 ไม่มีฝน11.0
สุพรรณบุรี35.226.2SSE12.9714:30ไม่มีฝน0.8
ลพบุรี34.426.8S22.2413:31ไม่มีฝน2.5
อู่ทอง สกษ.33.826.0ESE31.5112:51ไม่มีฝน1.7
สนามบินสุวรรณภูมิ29.926.6SE40.7711:00ไม่มีฝน66.7
สมุทรสงคราม29.624.4S40.7710:552.3
กาญจนบุรี34.425.2SE25.9512:58ไม่มีฝน13.9
นครปฐม31.726.2ESE35.2111:4838.778.5
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.30.327.5SSE18.5311:27ฝนเล็กน้อย4.1
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย30.228.0S11.1215:20ไม่มีฝน3.5
กรุงเทพมหานคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินดอนเมือง30.727.0ESE31.5112:00ไม่มีฝน2.8
นำร่อง29.528.7SE33.3609:5257.285.5
ราชบุรี31.026.2ESE29.651130 ฝนเล็กน้อย6.6
ภาคตะวันออก
นครนายก22.619.0S12.9720:350.2
ปราจีนบุรี31.426.7E24.0911:44ไม่มีฝน2.1
กบินทร์บุรี30.526.0SW3.7111:00ไม่มีฝน44.7
สระแก้ว31.525.7E9.2717:20ฝนเล็กน้อย18.2
ฉะเชิงเทรา31.524.0SW3.7110:008.197.1
ชลบุรี29.426.4SSW27.8010:30ฝนเล็กน้อย46.9
เกาะสีชัง29.528.1NE22.2409:096.39.7
พัทยา28.526.3SSE22.2409:302.882.2
อรัญประเทศ31.824.2SSW11.1213:1918.862.0
แหลมฉบัง28.027.0S18.5316:003.05.8
สัตหีบ30.024.4S20.391100 10.588.3
ระยอง28.025.6SE14.8300:1413.5116.0
ห้วยโป่ง สกษ.27.825.1SSW11.1219:0516.061.7
จันทบุรี32.224.8NNE27.8010:4793.0107.3
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด33.024.3E22.2405:3411.8158.9
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี29.026.3S27.8017:003.316.5
หนองพลับ สกษ.29.024.5S38.9214:301.316.7
หัวหิน29.527.2ESE38.9210:3011.328.5
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร31.724.8N22.2415:011.6278.5
สวี สกษ.32.024.2E7.4113:004.2296.0
เกาะสมุย27.625.4E37.0707:208.4265.0
สุราษฎร์ธานี31.024.1N20.3913:360.1122.0
นครศรีธรรมราช30.925.4NNW22.2411:301.1437.2
นครศรีธรรมราช สกษ.28.5E7.4113:005.4294.7
สุราษฎร์ธานี สกษ.28.524.4NE9.2711:503.1232.6
พระแสง สอท.33.023.2NE18.5315:30ไม่มีฝน100.8
ฉวาง32.024.7N14.8311:550.2179.8
พัทลุง สกษ.30.825.5NNW18.5312:220.2178.4
สงขลา30.625.6N14.8314:5023.3212.0
หาดใหญ่31.922.6ENE25.951533 1.2119.4
คอหงษ์ สกษ.32.224.1ENE14.8316:307.0190.0
สะเดา32.223.0NE25.9515:56ไม่มีฝน94.0
ปัตตานี32.424.8- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน274.1
ยะลา สกษ.31.424.5- ได้รับรายงานบางส่วน -0.6248.7
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง33.326.0NNE20.3915:53ไม่มีฝน108.1
ตะกั่วป่า32.825.0NW35.2114:1044.5158.1
กระบี่32.022.8ENE20.3911:40ไม่มีฝน101.4
ภูเก็ต34.225.6SSE20.3911:13ไม่มีฝน60.6
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.824.3WNW22.2414:302.1191.8
เกาะลันตา31.224.2W25.9502:46ไม่มีฝน30.6
ตรัง30.424.4NE22.2413:480.2141.2
สตูล32.724.2E14.8317:350.4100.7
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง