สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน36.315.3W20.3915:07ไม่มีฝน11.1
ดอยอ่างขาง27.017.4WNW44.4801:20ไม่มีฝน23.2
เชียงราย35.214.4SSW22.2414:10ไม่มีฝน74.5
เชียงราย สกษ.34.412.9SSW25.9515:50ไม่มีฝน72.4
ทุ่งช้าง34.516.0S16.6814:00ไม่มีฝน76.2
พะเยา35.515.0S9.2716:30ไม่มีฝน63.0
ท่าวังผา36.018.0S18.5323:25ไม่มีฝน37.9
เถิน38.817.8S22.2416:10ไม่มีฝน36.8
แม่สะเรียง36.713.3SW25.9516:49ไม่มีฝน9.9
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่36.517.2SE18.5314:16ไม่มีฝน27.4
ลำปาง38.017.6S12.9716:30ไม่มีฝน80.4
ลำพูน37.715.5WSW16.6821:21ไม่มีฝน36.7
แพร่35.920.2W29.6514:09ไม่มีฝน27.1
น่าน37.419.6S11.1214:40ไม่มีฝน43.8
น่าน สกษ.36.418.6- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน41.3
ลำปาง สกษ.37.715.8S16.6815:51ไม่มีฝน88.3
อุตรดิตถ์35.624.5S24.0914:32ไม่มีฝน40.3
สุโขทัย35.725.0- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน44.6
ศรีสำโรง สกษ.35.524.8S9.2722:00ไม่มีฝน42.7
หล่มสัก36.819.0S16.6814:200.76.4
แม่สอด37.518.0SSW33.3616:30ไม่มีฝน12.3
ตาก37.621.5W24.0917:23ไม่มีฝน43.9
เขื่อนภูมิพล38.020.0W14.8315:30ไม่มีฝน31.7
พิษณุโลก35.526.0S25.9510:1520.542.6
เพชรบูรณ์37.026.27.413.861.1
กำแพงเพชร36.624.9SW29.6520:224.516.2
อุ้มผาง35.215.0SW24.0915:12ไม่มีฝน7.6
พิจิตร สกษ.35.025.6S25.9513:1414.984.8
ดอยมูเซอร์ สกษ.30.315.0E11.1213:45ไม่มีฝน10.5
วิเชียรบุรี36.023.0SSE12.9713:00ไม่มีฝน4.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.27.422.8SE14.8313:17ไม่มีฝน9.7
หนองคาย26.822.0E27.8002:28ไม่มีฝน5.2
เลย29.023.7ESE16.6822:42ไม่มีฝน10.9
อุดรธานี26.620.5ENE24.0923:20ไม่มีฝน17.5
สกลนคร สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร21.819.6SE14.8308:0515.418.2
นครพนม23.221.5ENE31.5101:5422.224.0
นครพนม สกษ.23.620.1NE9.2712:3010.312.3
หนองบัวลำภู27.119.0E29.6518:37ไม่มีฝน41.1
ขอนแก่น28.721.7NNE22.2412:452.25.8
มหาสารคาม29.522.5NE18.5301:200.16.5
มุกดาหาร29.019.5ENE11.1211:25ไม่มีฝน0.9
ท่าพระ สกษ.30.923.3NNE12.9710:401.34.0
กาฬสินธุ์27.421.2NE27.8011:00ไม่มีฝน0.8
ชัยภูมิ32.725.0ENE25.9513:20ไม่มีฝน1.5
ร้อยเอ็ด สกษ.29.520.7ENE22.2409:46ไม่มีฝน4.0
ร้อยเอ็ด29.521.0NE24.0916:45ไม่มีฝน6.6
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)34.220.6E27.8017:00ไม่มีฝน0.8
อุบลราชธานี สกษ.33.520.2NE14.8306:10ไม่มีฝน0.4
ศรีสะเกษ32.820.5NE9.270640 ไม่มีฝน9.4
ท่าตูม33.521.0NE14.8321:00ไม่มีฝน4.5
นครราชสีมา34.024.7E24.0921:56ไม่มีฝน6.1
สุรินทร์34.522.2ESE18.5316:56ไม่มีฝน6.3
สุรินทร์ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
โชคชัย34.523.0E16.6813:55ไม่มีฝน9.4
ปากช่อง สกษ.31.522.0E18.5309:356.312.5
นางรอง34.721.8NNE18.538:18 ไม่มีฝน3.5
บุรีรัมย์33.320.0- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน63.3
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 37.226.0S14.8312:429.247.8
ตากฟ้า สกษ.35.925.0SE16.6812:19ไม่มีฝน48.6
ชัยนาท สกษ.35.024.45.56ไม่มีฝน10.4
อุทัยธานี35.824.5SSE25.9511:30ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา35.324.0SSW16.6813:21ไม่มีฝน5.7
บัวชุม 35.724.3S24.0916:18ไม่มีฝน4.0
ปทุมธานี สกษ.36.124.7S11.1222:00ไม่มีฝน8.2
สมุทรปราการ สกษ.31.726.6SW18.5313:00ไม่มีฝน54.7
ทองผาภูมิ37.523.2N18.531516 ไม่มีฝน20.0
สุพรรณบุรี36.324.6WSW11.1214:20ไม่มีฝน14.0
ลพบุรี35.525.1SSE14.8312:45ไม่มีฝน14.1
อู่ทอง สกษ.36.524.1ESE25.9515:48ไม่มีฝน21.4
สนามบินสุวรรณภูมิ33.421.7SSW35.2114:00ไม่มีฝน7.3
สมุทรสงคราม30.726.5- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน
กาญจนบุรี37.625.3SSE14.8316:54ไม่มีฝน47.7
นครปฐม35.524.0SE24.0913:26ไม่มีฝน35.7
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.34.726.3SW14.8311:19ไม่มีฝน42.1
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กรุงเทพมหานคร34.827.3ESE12.9716:30ไม่มีฝน45.1
สนามบินดอนเมือง34.825.1S25.951700 ไม่มีฝน17.1
นำร่อง29.827.0S25.9519:30ไม่มีฝน60.6
ราชบุรี35.724.0SE25.951508 ไม่มีฝน59.7
ภาคตะวันออก
นครนายก24.018.6- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน
ปราจีนบุรี34.824.7W12.9716:33ไม่มีฝน10.0
กบินทร์บุรี35.023.2ESE9.2709:00ไม่มีฝน12.2
สระแก้ว35.423.7WSW3.7111:10ไม่มีฝน28.3
ฉะเชิงเทรา33.122.5SW7.4110:002.020.5
ชลบุรี33.524.8E14.8311:39ไม่มีฝน59.6
เกาะสีชัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทยา30.725.8WNW22.2411:00ไม่มีฝน124.2
อรัญประเทศ35.523.6S14.8318:590.3138.8
แหลมฉบัง32.025.0W12.9713:40ไม่มีฝน98.3
สัตหีบ32.825.2S18.531330 ไม่มีฝน98.5
ระยอง31.526.5SSW14.8316:00ไม่มีฝน107.9
ห้วยโป่ง สกษ.32.626.8W12.9709:28ฝนเล็กน้อย66.8
จันทบุรี33.024.0SSE14.8313:36ไม่มีฝน85.9
พลิ้ว สกษ.32.023.5WSW12.9712:044.570.3
ตราด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี34.326.6S22.2414:30ไม่มีฝน168.8
หนองพลับ สกษ.33.522.8SE27.8016:10ไม่มีฝน267.3
หัวหิน32.025.5SE29.6517:30ไม่มีฝน242.2
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร32.024.8ENE22.2414:11ไม่มีฝน629.0
สวี สกษ.32.623.5NE7.4113:00ไม่มีฝน766.6
เกาะสมุย30.027.0SE27.8017:32ไม่มีฝน626.0
สุราษฎร์ธานี32.823.0NNE31.5114:00ไม่มีฝน323.3
นครศรีธรรมราช31.623.8ESE24.0916:150.81,905.4
นครศรีธรรมราช สกษ.31.724.4E18.5316:00ไม่มีฝน1,904.0
สุราษฎร์ธานี สกษ.33.422.0SE12.9714:00ไม่มีฝน793.4
พระแสง สอท.35.221.3SSE18.5315:200.2352.0
ฉวาง35.223.0SSE27.8014:40ไม่มีฝน498.1
พัทลุง สกษ.32.225.4E12.9716:30ไม่มีฝน1,105.9
สงขลา31.126.1E18.5312:090.1710.3
หาดใหญ่33.522.320.39ฝนเล็กน้อย442.2
คอหงษ์ สกษ.31.823.5NNE40.7718:33ไม่มีฝน577.9
สะเดา32.522.6ENE33.3614:301.1301.9
ปัตตานี33.024.3E14.8311:35ไม่มีฝน648.0
ยะลา สกษ.31.524.0- ได้รับรายงานบางส่วน -ฝนเล็กน้อย800.9
นราธิวาส31.023.0ENE22.2412:271.91,364.2
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง34.723.4SSW25.9515:24ไม่มีฝน476.7
ตะกั่วป่า33.323.3WNW27.8021:0529.7198.3
กระบี่34.522.0NE20.3916:262.8408.2
ภูเก็ต35.725.8NE24.0911:09ไม่มีฝน328.6
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)34.022.6ENE18.5309:44ไม่มีฝน230.7
เกาะลันตา34.125.0E33.3609:450.2250.9
ตรัง33.624.1NE27.801422 ไม่มีฝน389.7
สตูล35.224.5ENE24.0915:10ไม่มีฝน206.4
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง