สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 25 กันยายน 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน33.624.4NW22.2413:10ไม่มีฝน994.0
ดอยอ่างขาง23.817.5W24.0922:45ไม่มีฝน1,590.3
เชียงราย33.623.6SSE18.5313:20ไม่มีฝน1,621.6
เชียงราย สกษ.32.522.0S20.391541 ไม่มีฝน1,535.8
ทุ่งช้าง33.323.1S12.9712:00ไม่มีฝน1,672.5
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา34.523.3S14.8315:20ไม่มีฝน1,727.4
เถิน35.423.4W18.5315:00ไม่มีฝน842.0
แม่สะเรียง32.523.0WSW22.2414:24ไม่มีฝน1,292.6
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่34.525.0W25.9514:04ไม่มีฝน721.5
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน34.524.3WSW24.0919:55ไม่มีฝน811.1
แพร่34.023.9W20.3913:18ไม่มีฝน990.3
น่าน34.824.2SW7.4115:00ไม่มีฝน1,090.8
น่าน สกษ.33.523.2N11.121142 ไม่มีฝน1,097.3
ลำปาง สกษ.34.023.2NW11.1213:35ไม่มีฝน991.2
อุตรดิตถ์35.126.4SSW20.3909:56ไม่มีฝน1,165.3
สุโขทัย33.824.6NNE14.8319:45ไม่มีฝน756.0
ศรีสำโรง สกษ.33.224.6SW9.2714:37ไม่มีฝน727.5
หล่มสัก33.823.5W12.9715:50ไม่มีฝน796.4
แม่สอด32.823.0SW16.6813:30ไม่มีฝน1,678.8
ตาก34.924.8W20.3915:18ไม่มีฝน730.4
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก34.225.2SSW18.5317:30ไม่มีฝน1,061.9
เพชรบูรณ์33.823.9SSE11.1212:20ไม่มีฝน899.8
กำแพงเพชร34.823.8ESE14.8314:550.1960.5
อุ้มผาง31.521.2SSW20.3914:052.11,081.9
พิจิตร สกษ.33.025.2E12.9707:11ไม่มีฝน946.2
ดอยมูเซอ สกษ.27.020.0SSW31.5113:42ไม่มีฝน1,154.3
วิเชียรบุรี32.025.2SSE5.5611:00ไม่มีฝน1,231.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หนองคาย35.226.3WSW20.3912:34ไม่มีฝน1,615.8
เลย34.323.2WNW12.9717:25ไม่มีฝน1,065.7
อุดรธานี35.024.9WSW22.2412:16ไม่มีฝน1,305.9
สกลนคร สกษ.33.524.4WNW16.6813:04ฝนเล็กน้อย1,608.7
สกลนคร33.024.5S16.6812:493.51,552.4
นครพนม33.225.0ENE18.5312:05ฝนเล็กน้อย2,686.2
นครพนม สกษ.32.524.2SE11.1214:30ไม่มีฝน2,311.2
หนองบัวลำภู35.023.9WNW14.8312:39ไม่มีฝน1,080.7
ขอนแก่น34.724.4WSW14.839:45 ไม่มีฝน1,179.1
มหาสารคาม34.524.1W9.2714:40ไม่มีฝน1,182.5
มุกดาหาร34.824.7S12.9713:01ไม่มีฝน1,900.8
ท่าพระ สกษ.34.924.2SSW12.9706:34ไม่มีฝน950.7
กาฬสินธุ์33.624.4S12.9716:00ไม่มีฝน1,090.8
ชัยภูมิ34.623.1SSW25.9511:21ไม่มีฝน811.5
ร้อยเอ็ด สกษ.32.924.5W12.9708:57ไม่มีฝน1,223.3
ร้อยเอ็ด34.024.8SSE14.8313:49ไม่มีฝน1,201.8
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)33.824.3W18.5311:42ไม่มีฝน1,637.4
อุบลราชธานี สกษ.33.524.0NW18.5304:07ไม่มีฝน1,797.9
ศรีสะเกษ33.223.7SW3.711030 ไม่มีฝน1,353.7
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา33.923.0WNW20.3910:38ไม่มีฝน817.9
สุรินทร์34.123.1WSW20.3911:22ไม่มีฝน1,029.9
สุรินทร์ สกษ.34.022.5S33.3615:25ไม่มีฝน961.5
โชคชัย33.922.7NW18.5313:45ไม่มีฝน792.2
ปากช่อง สกษ.31.020.7NNE14.8310:20ไม่มีฝน1,214.7
นางรอง34.522.3S25.9516:39ไม่มีฝน690.9
บุรีรัมย์32.622.8W22.2411:14ไม่มีฝน770.8
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 34.325.3ENE9.2712:01ไม่มีฝน838.3
ตากฟ้า สกษ.34.025.2SE12.9722:25ไม่มีฝน1,108.4
ชัยนาท สกษ.34.825.0SSW16.6822:07ฝนเล็กน้อย678.1
อุทัยธานี35.825.1W16.6821:551.3
พระนครศรีอยุธยา34.524.0SW22.2421:17ไม่มีฝน923.0
บัวชุม 33.723.8S14.8313:32ไม่มีฝน1,530.9
ปทุมธานี สกษ.35.625.5SSE11.121612 ไม่มีฝน1,271.0
สมุทรปราการ สกษ.31.926.5SSW16.6816:00ฝนเล็กน้อย1,152.5
ทองผาภูมิ34.723.7NNW16.681542 0.31,731.0
สุพรรณบุรี35.725.5S25.951915 0.1677.3
ลพบุรี34.825.2SSW24.0921:1712.81,038.1
อู่ทอง สกษ.35.424.4WSW22.2418:393.1559.5
สนามบินสุวรรณภูมิ33.525.3SSE29.6516:10ฝนเล็กน้อย804.7
สมุทรสงคราม31.622.9SSW35.2116:45ไม่มีฝน
กาญจนบุรี35.322.7SSW20.3917:120.1536.9
นครปฐม34.724.2SSW25.9518:20ไม่มีฝน748.6
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.33.625.4SSW14.8317:35ไม่มีฝน1,476.2
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย33.126.0S11.1216:25ไม่มีฝน1,521.4
กรุงเทพมหานคร34.826.0W16.6819:100.51,375.8
สนามบินดอนเมือง33.825.8S29.6518:302.41,333.1
นำร่อง31.027.5SSW29.6519:00ไม่มีฝน699.4
ราชบุรี34.623.9WNW27.801826 ไม่มีฝน616.0
ภาคตะวันออก
นครนายก24.317.5SSW16.6821:270.1
ปราจีนบุรี35.025.0WNW18.5322:1027.81,783.4
กบินทร์บุรี34.423.7SSW7.4115:00ไม่มีฝน1,976.7
สระแก้ว34.223.8WSW7.4112:45ไม่มีฝน1,519.4
ฉะเชิงเทรา33.222.8WNW5.5613:00ไม่มีฝน1,702.8
ชลบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เกาะสีชัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทยา31.325.5W29.6510:30ไม่มีฝน804.5
อรัญประเทศ34.523.5W18.5313:10ไม่มีฝน1,204.3
แหลมฉบัง34.524.8SSW24.0919:00ไม่มีฝน706.5
สัตหีบ31.925.0S18.531608 ฝนเล็กน้อย977.7
ระยอง31.726.3WSW14.8316:001.0804.3
ห้วยโป่ง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
จันทบุรี33.025.6S25.9519:347.82,082.3
พลิ้ว สกษ.31.525.0SW12.9722:5510.92,790.1
ตราด32.823.4NW22.2424:000.34,439.5
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี34.424.5SSW27.8016:55ไม่มีฝน575.8
หนองพลับ สกษ.33.523.2ENE29.6515:001.5993.1
หัวหิน32.025.0SE25.9514:102.5737.4
ประจวบคีรีขันธ์34.824.3SSE38.9215:006.7762.9
ชุมพร32.124.3WNW33.3612:451.71,343.5
สวี สกษ.32.224.2WSW3.7116:00ไม่มีฝน1,409.4
เกาะสมุย32.325.2WNW33.3615:3614.6971.5
สุราษฎร์ธานี34.023.7WNW22.2413:017.11,111.1
นครศรีธรรมราช33.023.0N38.9216:1037.1962.5
นครศรีธรรมราช สกษ.34.222.9SSW14.8310:0026.41,059.6
สุราษฎร์ธานี สกษ.34.222.7WSW14.8314:305.6815.8
พระแสง สอท.33.622.4SSW18.5314:028.61,235.0
ฉวาง34.023.5SSE22.2413:5027.11,549.1
พัทลุง สกษ.32.523.8SW35.2113:4515.0915.6
สงขลา30.625.0ESE16.6814:006.5908.5
หาดใหญ่32.523.8WSW27.8013:30ไม่มีฝน788.2
คอหงษ์ สกษ.32.924.5SW27.8012:06ไม่มีฝน1,237.0
สะเดา33.323.2WSW33.3611:30ไม่มีฝน688.4
ปัตตานี33.424.3SE20.3913:540.31,009.0
ยะลา สกษ.33.623.5- ได้รับรายงานบางส่วน -9.21,065.3
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง29.524.2WSW25.9510:023.54,330.3
ตะกั่วป่า31.124.1WNW27.8016:404.53,136.8
กระบี่32.123.1WNW12.9713:310.11,717.4
ภูเก็ต31.024.6NNW18.5311:2210.41,604.1
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)30.123.3NW20.3911:262.72,166.0
เกาะลันตา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตรัง32.923.4SSW35.211202 0.51,612.2
สตูล32.423.9W18.5311:00ไม่มีฝน1,715.4
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง