สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 16 มกราคม 2562
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน26.414.9SSE14.8318:26ไม่มีฝน56.3
ดอยอ่างขาง20.011.9SW29.6510:26ไม่มีฝน31.7
เชียงราย29.019.6E22.241300 ไม่มีฝน76.3
เชียงราย สกษ.29.018.0N22.2411:47ไม่มีฝน51.4
ทุ่งช้าง31.516.8SSE7.4113:50ไม่มีฝน17.4
พะเยา29.817.5SSW12.9713:00ไม่มีฝน30.8
ท่าวังผา31.319.5S22.2415:00ไม่มีฝน23.3
เถิน32.219.8S20.3913:20ไม่มีฝน32.0
แม่สะเรียง31.415.2N16.6812:41ไม่มีฝน46.7
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่31.116.5NW22.2411:11ไม่มีฝน38.8
ลำปาง32.920.0W14.8313:48ไม่มีฝน26.9
ลำพูน31.016.1NNE20.3911:12ไม่มีฝน38.6
แพร่32.720.4SSW18.5311:20ไม่มีฝน32.7
น่าน31.020.6WNW9.2712:30ไม่มีฝน89.2
น่าน สกษ.29.519.8N14.831401 ไม่มีฝน14.5
ลำปาง สกษ.30.019.5NW11.1222:18ไม่มีฝน33.2
อุตรดิตถ์33.622.4SSE14.8311:56ไม่มีฝน5.6
สุโขทัย33.322.1NNE20.3919:42ไม่มีฝน15.2
ศรีสำโรง สกษ.33.322.5W5.5611:20ไม่มีฝน5.5
หล่มสัก33.823.0NNE12.9711:30ไม่มีฝน0.0
แม่สอด33.318.2WSW18.5315:40ไม่มีฝน32.0
ตาก33.520.5ESE22.241330 ไม่มีฝน14.3
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก33.523.6W16.6814:20ไม่มีฝน20.2
เพชรบูรณ์34.123.7NE9.2711:20ไม่มีฝน0.0
กำแพงเพชร33.022.9SE27.8012:04ไม่มีฝน2.7
อุ้มผาง31.815.7WNW16.6816:46ไม่มีฝน2.3
พิจิตร สกษ.33.523.8SSW18.5312:11ไม่มีฝน3.6
ดอยมูเซอ สกษ.26.213.6NE20.3912:29ไม่มีฝน19.6
วิเชียรบุรี33.023.5W9.2713:00ไม่มีฝน0.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.32.319.0ESE16.6813:30ไม่มีฝน0.0
หนองคาย31.720.0ENE20.3912:13ไม่มีฝน0.0
เลย31.419.0S16.6810:36ไม่มีฝน0.0
อุดรธานี32.320.3ENE22.2409:09ไม่มีฝน0.0
สกลนคร สกษ.31.717.6E18.5310:26ไม่มีฝน0.0
สกลนคร31.019.6SSE22.2423:36ไม่มีฝน0.0
นครพนม31.321.2ENE25.9516:25ไม่มีฝน0.0
นครพนม สกษ.31.418.2ESE11.1211:30ไม่มีฝน0.0
หนองบัวลำภู- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ขอนแก่น32.220.6ESE24.0911:25ไม่มีฝน0.0
มหาสารคาม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
มุกดาหาร32.420.0ENE18.5317:50ไม่มีฝน0.0
ท่าพระ สกษ.33.119.1NE20.3909:17ไม่มีฝน0.0
กาฬสินธุ์33.220.0E22.2410:30ไม่มีฝน0.0
ชัยภูมิ32.422.2E29.6509:37ไม่มีฝน0.0
ร้อยเอ็ด สกษ.31.719.5NE24.0909:10ไม่มีฝน0.0
ร้อยเอ็ด32.620.2E24.0910:40ไม่มีฝน0.0
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)33.719.4N18.5313:26ไม่มีฝน0.0
อุบลราชธานี สกษ.34.018.5N14.8315:00ไม่มีฝน0.0
ศรีสะเกษ32.119.4NE11.1222:00ไม่มีฝน0.0
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา32.122.0N20.3908:44ไม่มีฝน0.0
สุรินทร์32.719.9NE14.8308:01ไม่มีฝน0.0
สุรินทร์ สกษ.33.218.2NE25.9518:00ไม่มีฝน0.0
โชคชัย32.721.1NE12.9710:25ไม่มีฝน0.0
ปากช่อง สกษ.31.121.6E25.9509:08ไม่มีฝน0.0
นางรอง33.219.8NNE20.392:28 ไม่มีฝน0.0
บุรีรัมย์32.219.3ENE29.6508:27ไม่มีฝน0.0
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 34.323.9SE12.9710:55ไม่มีฝน0.0
ตากฟ้า สกษ.33.924.0NE18.5309:14ไม่มีฝน0.0
ชัยนาท สกษ.32.523.5N27.8015:45ไม่มีฝน0.0
อุทัยธานี32.623.0ENE20.3910:08ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา34.223.0ENE20.3909:41ไม่มีฝน0.0
บัวชุม 33.722.6E20.3909:00ไม่มีฝน0.0
ปทุมธานี สกษ.35.025.7NE14.8313:03ไม่มีฝน0.7
สมุทรปราการ สกษ.32.026.3ESE16.6810:50ไม่มีฝน0.0
ทองผาภูมิ34.421.7N16.689:31 ไม่มีฝน1.4
สุพรรณบุรี33.624.9NNE7.4110:50ไม่มีฝน0.8
ลพบุรี33.826.0E16.6809:32ไม่มีฝน0.0
อู่ทอง สกษ.33.224.5NNE20.3913:08ไม่มีฝน0.0
สนามบินสุวรรณภูมิ33.025.4ENE51.891300 ไม่มีฝน0.6
สมุทรสงคราม31.722.6SE22.2413:30ไม่มีฝน
กาญจนบุรี33.623.6E14.8317:58ไม่มีฝน9.1
นครปฐม33.023.9E16.6813:23ไม่มีฝน0.2
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.33.225.7NE14.8313:17ไม่มีฝน1.2
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย33.126.6E12.9715:40ไม่มีฝน1.1
กรุงเทพมหานคร33.526.6E11.1209:50ไม่มีฝน1.1
สนามบินดอนเมือง32.826.7ESE22.241400 ไม่มีฝน0.8
นำร่อง31.527.2NNE18.5319:20ไม่มีฝน0.2
ราชบุรี33.525.0ENE16.6813:46ไม่มีฝน2.5
ภาคตะวันออก
นครนายก23.716.8ENE11.1200:37ไม่มีฝน
ปราจีนบุรี34.423.8ESE20.3914:56ไม่มีฝน0.0
กบินทร์บุรี34.521.5E3.7118:00ไม่มีฝน0.0
สระแก้ว34.821.2NE7.4113:32ไม่มีฝน0.0
ฉะเชิงเทรา34.521.5NE14.8314:10ไม่มีฝน0.0
ชลบุรี35.225.5E29.6513:10ไม่มีฝน3.6
เกาะสีชัง33.624.8SE16.6815:39ไม่มีฝน0.0
พัทยา31.825.0NE20.3913:17ไม่มีฝน7.7
อรัญประเทศ33.822.0NNE20.3908:12ไม่มีฝน0.0
แหลมฉบัง35.525.4NW11.1212:45ไม่มีฝน0.5
สัตหีบ32.722.0SSW12.971330 ฝนเล็กน้อย39.3
ระยอง31.523.0SW12.9715:12ไม่มีฝน4.9
ห้วยโป่ง สกษ.32.723.4ENE11.121238 ไม่มีฝน5.1
จันทบุรี34.922.6NE22.2409:41ไม่มีฝน0.0
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด32.521.4NE18.5322:01ไม่มีฝน1.4
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี32.424.3E18.5314:00ไม่มีฝน8.8
หนองพลับ สกษ.32.522.3NE22.2415:00ไม่มีฝน15.2
หัวหิน30.825.0NE18.5311:35ไม่มีฝน11.7
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร32.223.4E18.5313:36ไม่มีฝน155.5
สวี สกษ.32.222.5NE3.7116:00ไม่มีฝน236.8
เกาะสมุย29.224.0E25.9514:00ไม่มีฝน200.3
สุราษฎร์ธานี32.022.9NE18.5316:44ไม่มีฝน120.8
นครศรีธรรมราช32.322.5E18.5315:007.2354.9
นครศรีธรรมราช สกษ.31.923.2- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน252.8
สุราษฎร์ธานี สกษ.30.722.0E14.8311:40ไม่มีฝน194.5
พระแสง สอท.33.222.3N22.2418:10ไม่มีฝน95.3
ฉวาง33.021.8S12.9710:50ไม่มีฝน159.0
พัทลุง สกษ.31.222.7ESE44.4821:256.8170.2
สงขลา30.424.9ENE16.6814:14ไม่มีฝน169.0
หาดใหญ่32.721.0ENE31.511700 18.4115.8
คอหงษ์ สกษ.31.321.1E29.6512:0828.4182.0
สะเดา32.621.1ENE24.0912:20ฝนเล็กน้อย93.4
ปัตตานี31.522.7- ได้รับรายงานบางส่วน -4.7243.6
ยะลา สกษ.32.021.4- ได้รับรายงานบางส่วน -4.0215.4
นราธิวาส29.8E18.5316:535.2229.3
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง33.023.1W24.0914:17ไม่มีฝน44.3
ตะกั่วป่า31.223.2NW14.8313:30ไม่มีฝน108.1
กระบี่33.022.5NE18.5319:18ไม่มีฝน76.8
ภูเก็ต33.826.0S20.3913:51ไม่มีฝน50.2
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.623.5E9.2712:2016.5180.4
เกาะลันตา33.523.7- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน11.2
ตรัง32.922.3ENE29.651456 0.156.7
สตูล33.721.5ENE18.5317:30ไม่มีฝน44.5
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง