สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 22 เมษายน 2560
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ดอยอ่างขาง25.716.8SW40.7717:25ไม่มีฝน75.6
เชียงราย33.721.8NW90.811930 53.2218.7
เชียงราย สกษ.35.521.4WNW40.7719:1539.2201.8
ทุ่งช้าง36.120.5NNW14.8312:0018.9288.1
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา37.522.0S9.2713:127.4164.8
เถิน38.723.4S14.8315:20ไม่มีฝน112.8
แม่สะเรียง36.023.5SSE25.9513:21ไม่มีฝน40.3
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่36.924.6NNE20.3918:12ไม่มีฝน63.1
ลำปาง38.324.0S16.6820:10ไม่มีฝน237.7
ลำพูน38.223.7WSW12.9721:10ไม่มีฝน109.8
แพร่37.923.2SW14.8315:20ไม่มีฝน166.6
น่าน38.022.5NW5.5614:00ไม่มีฝน161.9
น่าน สกษ.37.020.5- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน159.1
ลำปาง สกษ.36.223.0N27.8019:10ไม่มีฝน232.5
อุตรดิตถ์38.424.0SE14.8316:14ไม่มีฝน176.4
สุโขทัย39.025.6- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน82.6
ศรีสำโรง สกษ.38.425.5SW12.9715:10ไม่มีฝน104.7
หล่มสัก40.521.0S14.8315:30ไม่มีฝน75.8
แม่สอด37.023.5W37.0715:25ไม่มีฝน32.3
ตาก38.626.8W22.2418:55ไม่มีฝน83.9
เขื่อนภูมิพล37.825.011.1219:30ไม่มีฝน137.9
พิษณุโลก38.323.9W16.6812:59ไม่มีฝน135.2
เพชรบูรณ์40.921.7SW11.1215:0 ไม่มีฝน119.4
กำแพงเพชร38.325.8WNW14.8311:00ไม่มีฝน117.9
อุ้มผาง35.018.5- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน137.4
พิจิตร สกษ.39.123.8WSW14.8313:13ไม่มีฝน90.6
ดอยมูเซอร์ สกษ.30.519.3WSW25.9515:06ไม่มีฝน68.6
วิเชียรบุรี39.524.5S5.5616:00ไม่มีฝน55.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.39.520.0ESE16.6813:40ไม่มีฝน80.3
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย39.920.6SE14.8316:00ไม่มีฝน133.3
อุดรธานี38.224.1NE18.5315:13ไม่มีฝน188.0
สกลนคร สกษ.37.224.5ESE16.6823:01ไม่มีฝน298.1
สกลนคร36.525.5SSE14.8312:21ไม่มีฝน255.9
นครพนม35.126.5ESE27.8011:00ไม่มีฝน248.9
นครพนม สกษ.34.724.2SE33.3619:20ไม่มีฝน223.3
หนองบัวลำภู38.522.7ENE22.2415:24ไม่มีฝน142.9
ขอนแก่น38.824.1SSW16.6812:08ไม่มีฝน75.1
มหาสารคาม39.225.5SE12.9713:05ไม่มีฝน145.6
มุกดาหาร38.327.0NE18.5317:10ไม่มีฝน105.9
ท่าพระ สกษ.40.223.0SSW14.8316:29ไม่มีฝน37.2
กาฬสินธุ์38.524.4ESE18.5323:55ไม่มีฝน144.6
ชัยภูมิ40.623.5SE22.2413:25ไม่มีฝน113.0
ร้อยเอ็ด สกษ.39.024.7S14.8311:57ไม่มีฝน132.4
ร้อยเอ็ด39.226.1SE18.5313:44ไม่มีฝน117.6
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)39.627.1N33.3612:47ไม่มีฝน61.3
อุบลราชธานี สกษ.40.026.0WNW11.128:30 ไม่มีฝน64.5
ศรีสะเกษ39.325.3SW9.2712:30ไม่มีฝน75.1
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา38.924.0NNE16.6809:50ไม่มีฝน265.7
สุรินทร์38.824.5S22.2415:49ไม่มีฝน109.9
สุรินทร์ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
โชคชัย38.823.9WSW16.6814:00ไม่มีฝน129.0
ปากช่อง สกษ.36.522.3W24.0914:48ไม่มีฝน227.6
นางรอง39.024.0E24.0911:09ไม่มีฝน115.5
บุรีรัมย์39.523.7- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน153.3
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 40.024.4S12.9721:55ไม่มีฝน79.2
ตากฟ้า สกษ.39.224.0SSW14.8313:35ไม่มีฝน95.5
ชัยนาท สกษ.38.425.0SSE18.5310:45ไม่มีฝน24.6
อุทัยธานี38.925.3SSE24.0912:00ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา38.024.8SE11.1209:45ไม่มีฝน85.2
บัวชุม 41.225.0SW12.9714:40ไม่มีฝน45.6
ปทุมธานี สกษ.39.526.5SW20.3915:28ไม่มีฝน134.3
สมุทรปราการ สกษ.34.527.8S22.2422:00ไม่มีฝน88.6
ทองผาภูมิ36.723.2NNW16.6810:17ไม่มีฝน186.3
สุพรรณบุรี38.525.2S5.5621:40ไม่มีฝน130.3
ลพบุรี38.026.5S14.8315:07ไม่มีฝน95.0
อู่ทอง สกษ.38.123.7SSE20.3915:49ไม่มีฝน79.8
สนามบินสุวรรณภูมิ36.227.8S27.8014:30ไม่มีฝน69.1
สมุทรสงคราม36.126.5- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน
กาญจนบุรี39.624.5NW16.6809:04ไม่มีฝน91.4
นครปฐม38.223.5W16.6813:15ไม่มีฝน150.8
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.37.727.2SSW16.6813:44ไม่มีฝน149.5
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย37.827.6SSW12.9713:10ไม่มีฝน99.1
กรุงเทพมหานคร38.227.4SSW5.5611:15ไม่มีฝน159.6
สนามบินดอนเมือง38.428.1SSE29.6516:30ไม่มีฝน104.6
นำร่อง32.328.7S20.3918:44ไม่มีฝน142.3
ราชบุรี38.524.4W33.3608:34ไม่มีฝน105.1
ภาคตะวันออก
นครนายก27.218.0- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน
ปราจีนบุรี38.826.5S9.2713:25ไม่มีฝน88.6
กบินทร์บุรี39.525.6SSW11.1212:00ไม่มีฝน81.6
สระแก้ว37.624.9SSE5.5619:15ไม่มีฝน155.0
ฉะเชิงเทรา36.824.8S7.4116:00ไม่มีฝน243.8
ชลบุรี37.027.8WNW14.8310:20ไม่มีฝน160.7
เกาะสีชัง33.527.011.12ไม่มีฝน190.9
พัทยา33.528.5W22.2415:00ไม่มีฝน236.6
อรัญประเทศ37.225.5ESE12.9713:20ไม่มีฝน275.4
แหลมฉบัง37.528.3W14.8316:20ไม่มีฝน164.4
สัตหีบ36.125.5SSW25.951540 ไม่มีฝน257.4
ระยอง34.028.5SSW20.3913:49ไม่มีฝน274.0
ห้วยโป่ง สกษ.36.827.1WNW16.6809:13ไม่มีฝน291.4
จันทบุรี35.025.5SSW18.5313:45ไม่มีฝน293.0
พลิ้ว สกษ.34.025.9SW12.9710:32ไม่มีฝน272.7
ตราด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี36.324.9S27.8021:42ไม่มีฝน313.4
หนองพลับ สกษ.38.321.0E33.3614:00ไม่มีฝน311.8
หัวหิน34.325.0SSE25.9515:00ไม่มีฝน313.3
ประจวบคีรีขันธ์37.624.6S29.6517:50ไม่มีฝน566.0
ชุมพร35.625.4W24.0912:21ไม่มีฝน932.1
สวี สกษ.35.323.5NE3.7113:00ไม่มีฝน972.0
เกาะสมุย35.726.9W24.0911:59ไม่มีฝน1,075.6
สุราษฎร์ธานี35.824.2NNE18.5315:000.7441.1
นครศรีธรรมราช34.924.0E27.8014:304.82,156.4
นครศรีธรรมราช สกษ.35.524.9NNE18.5316:00ไม่มีฝน2,345.5
สุราษฎร์ธานี สกษ.35.722.8WNW14.8312:00ไม่มีฝน1,101.1
พระแสง สอท.35.023.2SSW18.5316:30ไม่มีฝน567.2
ฉวาง33.823.8WSW9.2718:00ไม่มีฝน770.7
พัทลุง สกษ.35.025.5W14.8314:25ไม่มีฝน1,473.9
สงขลา33.425.7WSW11.1210:00ฝนเล็กน้อย980.8
หาดใหญ่33.523.7W29.6512:00ฝนเล็กน้อย868.6
คอหงษ์ สกษ.33.324.3W24.0912:2820.6869.4
สะเดา33.024.0NE25.9512:00ไม่มีฝน632.0
ปัตตานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ยะลา สกษ.35.224.4W37.0714:5356.61,366.9
นราธิวาส34.525.3NE22.2413:30ไม่มีฝน1,743.9
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง33.825.3WNW22.2415:200.1628.6
ตะกั่วป่า33.525.5NNW25.9514:20ไม่มีฝน618.6
กระบี่35.222.5NNE24.0915:5317.6637.8
ภูเก็ต35.526.0W24.0916:09ไม่มีฝน508.2
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)33.125.5W22.2414:18ไม่มีฝน552.7
เกาะลันตา32.325.5W40.7708:2029.0503.3
ตรัง33.624.9SW27.801123 0.9708.9
สตูล32.425.0WSW16.6815:0015.8589.1
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง