สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 08 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน33.924.8W16.6814:257.2501.4
ดอยอ่างขาง23.018.2W18.5314:2013.1748.5
เชียงราย32.724.0SW18.5318:50ไม่มีฝน746.7
เชียงราย สกษ.32.523.0SSE14.8312:49ไม่มีฝน845.5
ทุ่งช้าง33.424.2SSE11.1216:18ไม่มีฝน602.8
พะเยา33.124.8SSE22.2414:32ไม่มีฝน585.6
ท่าวังผา35.325.2SE16.6812:201.0704.2
เถิน35.524.7W16.6814:51ไม่มีฝน522.5
แม่สะเรียง33.523.2ESE24.0913:19ไม่มีฝน465.9
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่34.524.4W25.9518:405.7538.7
ลำปาง34.625.0ESE18.5317:122.7387.1
ลำพูน35.025.0SE18.5315:260.6540.3
แพร่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน35.025.2SSW9.2715:207.0822.2
น่าน สกษ.32.924.4WSW12.9713:45ไม่มีฝน656.0
ลำปาง สกษ.32.724.5S11.1214:08ไม่มีฝน549.5
อุตรดิตถ์35.026.2SSW18.5314:091.1545.4
สุโขทัย34.025.0S20.3919:12ไม่มีฝน386.1
ศรีสำโรง สกษ.33.525.5SSE12.9710:30ไม่มีฝน400.3
หล่มสัก33.824.4S16.6810:30ไม่มีฝน625.1
แม่สอด33.223.9SW27.8016:405.4406.6
ตาก35.225.8SW24.0916:350.6331.5
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก34.025.3SSE14.8310:30ไม่มีฝน546.8
เพชรบูรณ์33.924.7SSW9.2711:27ไม่มีฝน604.4
กำแพงเพชร34.225.5SW22.2416:520.6318.1
อุ้มผาง31.522.8SE22.2414:1334.3502.4
พิจิตร สกษ.34.025.2SE16.6819:41ไม่มีฝน344.3
ดอยมูเซอ สกษ.28.020.5W27.8021:160.4393.5
วิเชียรบุรี33.225.0SSW12.9715:28ไม่มีฝน477.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.33.524.9WNW12.9713:16ไม่มีฝน638.3
หนองคาย33.625.5ESE14.8313:17ไม่มีฝน974.2
เลย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุดรธานี32.526.4S20.3908:044.6756.7
สกลนคร สกษ.34.026.0W24.0914:1323.51,117.9
สกลนคร33.226.0SSE29.6515:1340.3847.4
นครพนม33.024.3SE22.2403:191.2876.9
นครพนม สกษ.32.622.5ESE9.2722:3012.6832.1
หนองบัวลำภู31.725.3W18.5303:500.3662.8
บึงกาฬ33.025.8E20.3908:240.42,443.9
ขอนแก่น34.424.6SE20.3919:150.3628.4
มหาสารคาม34.624.8SW25.9514:201.2790.8
มุกดาหาร34.626.5N18.5320:080.7585.3
ท่าพระ สกษ.34.224.7NW14.8318:380.4711.2
กาฬสินธุ์34.625.0S14.8321:400.7502.1
อำนาจเจริญ33.424.8SW29.6520:415.4911.0
ชัยภูมิ34.524.2SSW22.2419:401.8702.7
ร้อยเอ็ด สกษ.33.225.2S20.3920:53ไม่มีฝน603.6
ร้อยเอ็ด34.425.6SSW22.2420:51ไม่มีฝน657.7
ยโสธร34.224.9S25.9521:100.6528.7
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)33.926.1SSE25.9519:0249.3779.2
อุบลราชธานี สกษ.33.325.2S12.9711:0815.2683.4
ศรีสะเกษ34.825.0SSW12.9709:5063.7784.0
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์34.322.9SW25.9515:4511.0697.2
สุรินทร์ สกษ.34.623.5WSW20.3915:307.6568.9
โชคชัย33.423.7SE18.5314:352.3551.8
ปากช่อง สกษ.31.722.0WSW27.8012:02ไม่มีฝน508.9
นางรอง33.123.4WSW29.6513:2212.8864.4
บุรีรัมย์33.323.7SSW29.6517:020.6580.4
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 34.425.0S16.6815:260.2337.7
ตากฟ้า สกษ.35.924.8ESE12.9713:22ไม่มีฝน361.3
ชัยนาท สกษ.36.325.0S24.0915:45ไม่มีฝน389.8
อุทัยธานี35.725.2W29.6518:35ไม่มีฝน497.4
พระนครศรีอยุธยา34.025.4SW33.3617:28ไม่มีฝน574.5
บัวชุม 34.523.5SSW24.0912:59ไม่มีฝน368.7
ปทุมธานี สกษ.34.425.3SW20.3916:502.1843.3
สมุทรปราการ สกษ.32.025.3SSW18.5316:00ไม่มีฝน707.7
ทองผาภูมิ31.825.0N12.9712:001.9710.0
สุพรรณบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลพบุรี34.726.0S29.6517:50ไม่มีฝน374.9
อู่ทอง สกษ.34.526.4WNW29.6515:39ไม่มีฝน226.3
สนามบินสุวรรณภูมิ32.524.1SSW33.3616:30ไม่มีฝน608.4
สมุทรสงคราม31.526.1SSW33.3614:3027.3432.1
กาญจนบุรี32.624.6SSW22.2413:42ไม่มีฝน441.9
นครปฐม33.524.5WSW16.6815:201.9446.2
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.32.524.8SSW18.5316:210.3635.9
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย32.624.7SW14.8316:20ไม่มีฝน556.8
กรุงเทพมหานคร33.524.9SSW22.2416:252.2644.7
สนามบินดอนเมือง33.824.8W44.4817:0014.0679.6
นำร่อง31.026.5SSW22.2416:00ไม่มีฝน309.9
ราชบุรี32.725.3SW27.8013:2030.6587.1
ภาคตะวันออก
นครนายก24.319.8S25.9506:0462.01,417.6
ปราจีนบุรี33.724.7WSW18.5316:4510.0630.3
กบินทร์บุรี34.025.5SW9.2708:002.3674.0
สระแก้ว32.725.2WSW11.1216:100.2712.8
ฉะเชิงเทรา32.123.9S14.8316:001.9706.2
ชลบุรี33.025.8W22.2414:30ไม่มีฝน667.1
เกาะสีชัง32.626.3W18.5316:34ไม่มีฝน597.3
พัทยา30.526.9WSW33.3615:300.8519.8
อรัญประเทศ33.125.0SW27.8016:101.7629.3
แหลมฉบัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สัตหีบ31.226.5WSW20.3914:20ฝนเล็กน้อย719.9
ระยอง30.527.1SW18.5307:003.5981.8
ห้วยโป่ง สกษ.31.326.1W12.9713:242.2892.1
จันทบุรี30.923.6NE18.5318:2629.81,467.2
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด26.524.2WSW27.8007:0430.11,993.0
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี35.426.2SSW14.8316:303.1323.2
หนองพลับ สกษ.32.024.0SW24.0915:10ฝนเล็กน้อย648.8
หัวหิน33.026.5WSW33.3613:150.4301.4
ประจวบคีรีขันธ์31.325.3WNW38.9212:200.3497.8
ชุมพร30.224.1W24.0913:131.9880.7
สวี สกษ.31.024.5SW7.4113:0010.2927.6
เกาะสมุย32.826.2WNW31.5113:10ฝนเล็กน้อย771.9
สุราษฎร์ธานี34.024.5W22.2411:26ไม่มีฝน718.2
นครศรีธรรมราช35.125.0NNW29.6517:291.01,067.8
นครศรีธรรมราช สกษ.34.425.3S14.8310:40ฝนเล็กน้อย967.8
สุราษฎร์ธานี สกษ.33.224.7WSW16.6814:002.1869.0
พระแสง สอท.32.023.2W27.8014:152.0804.0
ฉวาง33.524.5S12.9714:0017.81,127.7
พัทลุง สกษ.34.225.6WNW31.5114:404.4724.3
สงขลา34.026.1WSW16.6814:334.9550.7
หาดใหญ่33.624.9WSW25.9516:00ไม่มีฝน587.0
คอหงษ์ สกษ.34.225.5WSW16.6816:14ไม่มีฝน721.7
สะเดา34.424.3WSW22.2414:20ไม่มีฝน628.7
ปัตตานี33.825.5NNE22.2413:421.3929.7
ยะลา สกษ.34.625.0NNW18.5314:37ไม่มีฝน1,417.0
นราธิวาส33.0WNW18.5316:19ไม่มีฝน753.3
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง30.324.1WSW38.9201:1326.31,285.0
ตะกั่วป่า31.524.8W46.3312:401.51,706.7
กระบี่32.524.1W18.5314:25ไม่มีฝน914.0
ภูเก็ต34.227.2WSW31.5113:52ไม่มีฝน1,217.6
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.725.0WNW22.2404:0011.41,352.3
เกาะลันตา32.026.0WNW68.5717:1014.21,267.7
ตรัง33.325.5W46.3318:1023.4816.3
สตูล33.825.4W16.6815:25ไม่มีฝน1,232.0
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง