สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 22 มกราคม 2563
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน31.814.7SE16.6818:27ไม่มีฝน0.0
ดอยอ่างขาง24.614.9WNW33.3621:45ไม่มีฝน0.0
เชียงราย33.214.8SSE16.6815:30ไม่มีฝน0.0
เชียงราย สกษ.34.013.5S18.5314:34ไม่มีฝน0.0
ทุ่งช้าง33.216.2S14.8313:20ไม่มีฝน0.0
พะเยา34.317.0SSW12.9714:25ไม่มีฝน0.0
ท่าวังผา35.017.3W20.3914:25ไม่มีฝน0.0
เถิน36.719.9W18.5314:05ไม่มีฝน0.0
แม่สะเรียง35.515.3WNW11.1212:08ไม่มีฝน0.0
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่34.417.3SSE14.8315:33ไม่มีฝน0.0
ลำปาง36.019.0W16.6813:58ไม่มีฝน0.1
ลำพูน35.417.0W12.9721:21ไม่มีฝน0.0
แพร่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน34.518.3SE9.2713:05ไม่มีฝน0.0
น่าน สกษ.33.917.8NW12.9712:05ไม่มีฝน0.0
ลำปาง สกษ.34.817.4NW11.1203:00ไม่มีฝน0.0
อุตรดิตถ์35.421.5S11.1213:13ไม่มีฝน0.0
สุโขทัย35.020.9ESE12.9716:25ไม่มีฝน0.0
ศรีสำโรง สกษ.34.720.9S12.9714:55ไม่มีฝน0.0
หล่มสัก36.220.5SW11.1212:30ไม่มีฝน0.0
แม่สอด35.619.4W24.0916:30ไม่มีฝน0.0
ตาก36.821.4W22.2417:24ไม่มีฝน0.0
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก35.021.4S14.8312:40ไม่มีฝน0.0
เพชรบูรณ์37.020.6S9.2711:40ไม่มีฝน0.0
กำแพงเพชร35.222.0SSW14.8314:58ไม่มีฝน0.0
อุ้มผาง33.517.0E16.6811:42ไม่มีฝน0.0
พิจิตร สกษ.34.821.5SSW18.5314:02ไม่มีฝน0.0
ดอยมูเซอ สกษ.29.515.0W22.2415:31ไม่มีฝน0.0
วิเชียรบุรี35.921.5SE3.7116:00ไม่มีฝน0.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.35.717.8SE11.1211:59ไม่มีฝน0.0
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย35.518.0NW9.2713:46ไม่มีฝน0.0
อุดรธานี35.319.3W16.6814:46ไม่มีฝน0.0
สกลนคร สกษ.35.217.5NE14.8315:43ไม่มีฝน0.0
สกลนคร33.719.7NNE12.9714:24ไม่มีฝน0.0
นครพนม34.219.0N12.9714:23ไม่มีฝน0.0
นครพนม สกษ.34.017.5W9.2714:00ไม่มีฝน0.0
หนองบัวลำภู35.919.5SE16.6811:47ไม่มีฝน0.0
บึงกาฬ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ขอนแก่น35.321.6ESE14.8310:14ไม่มีฝน0.0
มหาสารคาม35.520.3NE18.5321:10ไม่มีฝน0.0
มุกดาหาร34.320.2NE9.2711:00ไม่มีฝน0.0
ท่าพระ สกษ.35.819.1SSW14.8314:33ไม่มีฝน0.0
กาฬสินธุ์34.219.3NW9.2714:00ไม่มีฝน0.0
อำนาจเจริญ33.919.6NE18.5302:16ไม่มีฝน0.0
ชัยภูมิ35.820.6SSW20.3915:06ไม่มีฝน0.0
ร้อยเอ็ด สกษ.34.918.7NNE18.5315:45ไม่มีฝน0.0
ร้อยเอ็ด35.021.0ENE14.8309:45ไม่มีฝน0.0
ยโสธร35.319.9N16.6811:30ไม่มีฝน0.0
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)35.120.1N16.6820:55ไม่มีฝน0.0
อุบลราชธานี สกษ.35.818.4NW11.1212:00ไม่มีฝน0.0
ศรีสะเกษ35.517.5W5.5613:00ไม่มีฝน0.0
ท่าตูม34.918.5NNE22.2423:00ไม่มีฝน0.0
นครราชสีมา35.721.4NNE16.6813:32ไม่มีฝน0.0
สุรินทร์35.519.5ENE14.8310:22ไม่มีฝน0.0
สุรินทร์ สกษ.35.518.0E14.8314:20ไม่มีฝน0.0
โชคชัย36.320.0ENE9.2710:10ไม่มีฝน0.0
ปากช่อง สกษ.35.519.0ENE18.5313:33ไม่มีฝน0.0
นางรอง35.819.2NNE20.3915:15ไม่มีฝน0.0
บุรีรัมย์34.619.4SE44.4814:36ไม่มีฝน0.0
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 36.323.7SE12.9710:53ไม่มีฝน0.0
ตากฟ้า สกษ.35.723.9W12.9715:41ไม่มีฝน0.0
ชัยนาท สกษ.35.822.6E14.8315:20ไม่มีฝน0.0
อุทัยธานี35.422.7- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน0.0
พระนครศรีอยุธยา36.222.6NNW12.9712:12ไม่มีฝน0.0
บัวชุม 37.319.8WNW14.8313:06ไม่มีฝน0.0
ปทุมธานี สกษ.35.224.5E3.7107:02ไม่มีฝน0.0
สมุทรปราการ สกษ.33.025.5WSW16.6816:00ไม่มีฝน0.0
ทองผาภูมิ36.522.0N11.1216:01ไม่มีฝน0.0
สุพรรณบุรี35.324.6S7.4116:10ไม่มีฝน0.0
ลพบุรี35.624.5SSW14.8313:56ไม่มีฝน0.0
อู่ทอง สกษ.34.322.2ENE22.2413:51ไม่มีฝน0.0
สนามบินสุวรรณภูมิ33.825.1SSW24.0917:30ไม่มีฝน0.0
สมุทรสงคราม31.526.4SSE18.5315:20ไม่มีฝน0.0
กาญจนบุรี35.922.8ESE14.8315:27ไม่มีฝน0.0
นครปฐม34.720.1ESE14.8315:06ไม่มีฝน0.0
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.34.525.8SSW12.9714:26ไม่มีฝน0.3
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย33.326.0S11.1217:00ไม่มีฝน20.1
กรุงเทพมหานคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินดอนเมือง34.125.9ENE16.6810:00ไม่มีฝน19.6
นำร่อง30.227.3SSW22.2419:05ไม่มีฝน15.9
ราชบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคตะวันออก
นครนายก27.017.3SSW11.1213:27ไม่มีฝน0.0
ปราจีนบุรี36.323.6W9.2720:20ไม่มีฝน0.0
กบินทร์บุรี36.722.5SSW5.5621:30ไม่มีฝน0.0
สระแก้ว36.321.8ESE7.4115:40ไม่มีฝน0.0
ฉะเชิงเทรา37.022.1NE3.7116:50ไม่มีฝน0.0
ชลบุรี32.525.2W24.0915:00ไม่มีฝน0.0
เกาะสีชัง31.225.0NW14.8316:33ไม่มีฝน0.0
พัทยา31.825.5W24.0918:50ไม่มีฝน0.0
อรัญประเทศ36.822.5S12.9714:01ไม่มีฝน0.0
แหลมฉบัง36.725.5WSW9.2719:00ไม่มีฝน0.0
สัตหีบ33.423.3S18.5300:00ไม่มีฝน1.9
ระยอง31.024.2SSW12.9707:26ไม่มีฝน2.1
ห้วยโป่ง สกษ.32.923.9S9.2713:31ไม่มีฝน39.6
จันทบุรี34.223.4SW22.2414:13ไม่มีฝน33.7
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด33.822.5ENE18.5300:58ไม่มีฝน1.3
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี32.824.8S18.5320:00ไม่มีฝน0.0
หนองพลับ สกษ.34.421.8SE27.8014:25ไม่มีฝน0.0
หัวหิน31.724.6ESE22.2416:30ไม่มีฝน0.5
ประจวบคีรีขันธ์33.323.3SSE14.8315:35ไม่มีฝน6.7
ชุมพร31.724.0ESE25.9512:40ไม่มีฝน16.2
สวี สกษ.32.223.0E14.8313:30ไม่มีฝน32.8
เกาะสมุย29.326.7E33.3621:221.88.6
สุราษฎร์ธานี33.721.4ENE25.9514:20ไม่มีฝน0.0
นครศรีธรรมราช31.523.5E29.6511:56ไม่มีฝน31.1
นครศรีธรรมราช สกษ.32.023.3E22.2414:000.325.0
สุราษฎร์ธานี สกษ.33.222.3SE24.0912:45ไม่มีฝน4.8
พระแสง สอท.34.520.8SE27.8012:45ไม่มีฝน0.2
ฉวาง34.721.5SE24.0915:35ไม่มีฝน2.7
พัทลุง สกษ.31.724.8E33.3611:358.612.8
สงขลา31.626.0ENE16.6813:340.21.3
หาดใหญ่33.321.8ENE46.3313:300.41.0
คอหงษ์ สกษ.31.824.5ENE20.3911:154.45.0
สะเดา32.720.8E33.3612:00ไม่มีฝน0.0
ปัตตานี32.723.3SE27.8016:53ไม่มีฝน0.2
ยะลา สกษ.32.823.4ESE25.9515:282.213.7
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง33.722.525.9512:44ไม่มีฝน2.2
ตะกั่วป่า32.821.3WSW31.5114:50ไม่มีฝน0.2
กระบี่34.722.5E27.8012:06ไม่มีฝน9.7
ภูเก็ต35.026.5E27.8011:53ไม่มีฝน0.0
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)34.524.1ESE18.5308:26ไม่มีฝน2.8
เกาะลันตา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตรัง33.923.8E38.9211:10ไม่มีฝน2.5
สตูล34.624.8ENE29.6514:25ไม่มีฝน1.8
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง