สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ดอยอ่างขาง23.417.2SSW29.6518:10ไม่มีฝน1,303.0
เชียงราย32.720.5NE18.5313:30ไม่มีฝน999.3
เชียงราย สกษ.32.718.2N14.8315:01ไม่มีฝน818.0
ทุ่งช้าง18.0N11.1213:30ไม่มีฝน1,357.5
พะเยา32.018.8SSE12.9709:40ไม่มีฝน723.4
ท่าวังผา33.719.3SSE14.8321:000.81,337.7
เถิน34.420.8E24.0913:300.5837.3
แม่สะเรียง34.421.0ESE12.9711:470.7910.1
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่34.822.9N16.6810:504.2963.0
ลำปาง34.820.4SE9.2719:102.41,230.9
ลำพูน33.521.8NNE14.8312:090.2903.6
แพร่34.820.8E22.2422:18ไม่มีฝน999.9
น่าน33.620.0N9.2713:300.91,275.0
น่าน สกษ.33.619.0E20.3921:003.51,126.4
ลำปาง สกษ.32.620.5E11.1213:420.6846.9
อุตรดิตถ์34.622.4SSW14.8314:05ไม่มีฝน842.8
สุโขทัย32.822.5NNW24.0919:280.5736.2
ศรีสำโรง สกษ.32.622.0SE16.6818:450.2892.6
หล่มสัก32.221.2N16.6819:450.3801.7
แม่สอด34.521.0NNE29.6513:24ไม่มีฝน1,640.5
ตาก34.021.6SE18.5314:539.2873.2
เขื่อนภูมิพล34.022.3ESE16.6814:353.5742.7
พิษณุโลก33.521.6SW14.8310:20ไม่มีฝน867.6
เพชรบูรณ์31.722.1ENE11.1216:501.2880.2
กำแพงเพชร33.022.4ESE20.3913:409.91,041.6
อุ้มผาง32.215.8NW20.3914:58ไม่มีฝน1,319.2
พิจิตร สกษ.32.022.3E22.2419:46ฝนเล็กน้อย837.2
ดอยมูเซอ สกษ.27.216.4N24.0901:2925.21,168.4
วิเชียรบุรี30.224.1W5.5622:00ไม่มีฝน1,134.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.30.421.2ENE22.2419:350.3739.3
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย30.521.8ENE20.3919:300.2625.7
อุดรธานี30.824.4NNE31.5117:10ฝนเล็กน้อย1,285.7
สกลนคร สกษ.30.522.9ENE18.5315:311.91,315.8
สกลนคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครพนม29.421.0ESE14.8311:367.62,155.7
นครพนม สกษ.29.220.4E3.7110:300.42,082.6
หนองบัวลำภู30.323.8E37.0721:100.71,038.6
ขอนแก่น29.523.0NE20.3913:420.31,068.6
มหาสารคาม39.022.0ENE24.0921:45ไม่มีฝน1,258.6
มุกดาหาร32.622.5NE12.9717:20ไม่มีฝน1,587.0
ท่าพระ สกษ.28.623.0NE20.3911:27ไม่มีฝน966.7
กาฬสินธุ์28.722.6ENE12.9720:40ไม่มีฝน1,302.5
ชัยภูมิ29.224.0NE27.8009:100.2778.8
ร้อยเอ็ด สกษ.29.722.7NNE16.6815:33ไม่มีฝน1,725.7
ร้อยเอ็ด30.823.6N16.6815:34ไม่มีฝน1,530.7
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)30.922.5ESE20.3914:19ฝนเล็กน้อย1,697.7
อุบลราชธานี สกษ.31.021.8SE9.2711:50ไม่มีฝน1,582.9
ศรีสะเกษ27.821.6E11.1212:40ฝนเล็กน้อย1,202.5
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา28.624.0ENE22.2410:24ฝนเล็กน้อย650.1
สุรินทร์29.221.5NE18.5314:35ไม่มีฝน1,194.2
สุรินทร์ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
โชคชัย28.623.5NNE14.8313:140.3573.9
ปากช่อง สกษ.26.922.0ENE20.3909:431.2971.3
นางรอง30.123.2ENE16.6816:131.2829.3
บุรีรัมย์28.021.8NE22.2408:580.81,261.7
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 33.523.5ENE12.9713:08ไม่มีฝน975.4
ตากฟ้า สกษ.31.324.0NNE20.3914:35ไม่มีฝน1,029.1
ชัยนาท สกษ.32.423.0ESE11.1212:430.3739.9
อุทัยธานี32.822.9- ได้รับรายงานบางส่วน -0.1666.0
พระนครศรีอยุธยา32.023.0NE25.9511:44ไม่มีฝน575.8
บัวชุม 30.522.9E22.2415:296.2908.9
ปทุมธานี สกษ.34.023.2NE7.4116:34ไม่มีฝน837.0
สมุทรปราการ สกษ.33.025.5ESE14.8319:00ไม่มีฝน962.6
ทองผาภูมิ34.322.7ESE11.1216:292.01,471.0
สุพรรณบุรี33.124.9ENE12.9715:30ฝนเล็กน้อย513.2
ลพบุรี31.124.7NNE25.9517:49ไม่มีฝน790.1
อู่ทอง สกษ.32.522.4NNE24.0906:43ไม่มีฝน660.8
สนามบินสุวรรณภูมิ31.925.4SE40.7714:00ไม่มีฝน855.4
สมุทรสงคราม31.324.4- ได้รับรายงานบางส่วน -1.1802.8
กาญจนบุรี32.021.7NW16.6815:336.5684.1
นครปฐม32.521.0ESE20.3919:30ไม่มีฝน691.3
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.32.825.2NE18.5300:00ไม่มีฝน1,030.6
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย33.225.8NNE14.8316:20ไม่มีฝน911.8
กรุงเทพมหานคร35.025.7ESE9.2717:40ไม่มีฝน1,058.1
สนามบินดอนเมือง31.925.0N33.3616:30ไม่มีฝน998.0
นำร่อง30.327.1NE27.8015:55ไม่มีฝน833.1
ราชบุรี31.522.8W37.0716:506.0956.1
ภาคตะวันออก
นครนายก19.617.3ENE18.5323:20ฝนเล็กน้อย2,588.2
ปราจีนบุรี31.524.9NE7.4111:20ไม่มีฝน1,341.4
กบินทร์บุรี31.024.4NE7.4114:000.11,284.2
สระแก้ว29.824.4E5.5622:00ไม่มีฝน1,356.6
ฉะเชิงเทรา32.823.8NE11.1214:35ไม่มีฝน919.8
ชลบุรี34.025.0ENE25.9518:30ไม่มีฝน1,064.2
เกาะสีชัง32.024.0NE20.3915:51ไม่มีฝน900.8
พัทยา31.325.2E27.8018:05ไม่มีฝน849.0
อรัญประเทศ29.423.8E12.9710:300.71,119.8
แหลมฉบัง35.225.1NNE9.2716:00ไม่มีฝน645.9
สัตหีบ32.623.0NNW18.5312:100.11,244.6
ระยอง32.124.0E14.8308:545.5942.4
ห้วยโป่ง สกษ.32.623.8N16.6810:39ไม่มีฝน1,075.7
จันทบุรี33.225.1ENE22.2412:55ไม่มีฝน2,537.9
พลิ้ว สกษ.32.524.5ENE14.8312:30ไม่มีฝน3,801.4
ตราด33.024.1E20.3906:14ไม่มีฝน5,326.8
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี34.423.7NNE37.0717:183.9585.6
หนองพลับ สกษ.32.421.3NNE27.8018:301.7963.1
หัวหิน31.224.0NNE20.3919:100.5649.8
ประจวบคีรีขันธ์34.022.8NE44.4814:21ไม่มีฝน855.8
ชุมพร33.723.3E16.6812:132.61,539.6
สวี สกษ.33.222.2E11.1213:03ไม่มีฝน1,441.4
เกาะสมุย32.822.2S14.8311:49ไม่มีฝน1,088.1
สุราษฎร์ธานี33.521.2NE18.5315:00ไม่มีฝน1,140.8
นครศรีธรรมราช32.923.2ENE16.6814:55ไม่มีฝน1,628.6
นครศรีธรรมราช สกษ.32.923.2NNE18.5315:15ไม่มีฝน1,431.7
สุราษฎร์ธานี สกษ.32.222.0NNW16.6814:20ไม่มีฝน1,714.5
พระแสง สอท.34.222.0NNE18.5315:30ไม่มีฝน1,174.3
ฉวาง33.523.0W9.2715:00ไม่มีฝน1,451.4
พัทลุง สกษ.32.824.8ENE16.6812:500.11,148.9
สงขลา33.225.3SW16.6823:041.41,053.1
หาดใหญ่33.623.7ENE25.9515:304.21,253.6
คอหงษ์ สกษ.32.023.7NE14.8311:305.81,480.4
สะเดา33.523.2SSW20.3914:0030.11,222.0
ปัตตานี32.724.7ENE22.2415:03ไม่มีฝน1,229.9
ยะลา สกษ.33.224.4E18.5314:40ฝนเล็กน้อย1,892.9
นราธิวาส31.9.0NE18.5314:10ไม่มีฝน1,649.3
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง32.722.6W16.6814:05ไม่มีฝน3,786.7
ตะกั่วป่า31.523.2NW22.2414:10ไม่มีฝน3,284.0
กระบี่33.420.4NE11.1211:23ไม่มีฝน1,447.6
ภูเก็ต33.524.5SE18.5313:43ไม่มีฝน1,577.2
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.520.4WNW11.1210:20ไม่มีฝน2,328.1
เกาะลันตา32.024.3E18.5315:45ไม่มีฝน1,965.4
ตรัง34.224.5NNW29.6516:447.21,954.3
สตูล32.724.316.6813:505.21,905.1
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง