สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน34.424.1SSE14.8317:366.7566.5
ดอยอ่างขาง23.818.8ESE22.2416:458.2927.7
เชียงราย31.225.0S24.0913:0017.0961.1
เชียงราย สกษ.30.523.5SE16.6813:1215.4867.8
ทุ่งช้าง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา27.225.4NE14.8317:5035.0952.5
เถิน31.024.6SW20.3914:001.5645.2
แม่สะเรียง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่32.624.5SSW25.9516:3823.0463.3
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน32.224.8S16.6815:3415.5614.9
แพร่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน สกษ.27.224.1S12.971107 12.4532.3
ลำปาง สกษ.31.223.7S18.5315:032.8663.0
อุตรดิตถ์32.026.0SSW24.0916:202.6653.2
สุโขทัย32.424.4SW46.3314:1510.7492.9
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก30.822.8S14.8315:201.7508.1
แม่สอด30.323.3SSW31.5116:3012.0689.9
ตาก31.424.4W20.3916:257.0500.8
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก31.725.0S18.5320:105.7607.0
เพชรบูรณ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กำแพงเพชร32.725.1S18.5317:2810.9575.9
อุ้มผาง27.022.4E9.2708:5633.9608.5
พิจิตร สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ดอยมูเซอ สกษ.23.720.2WSW31.5116:4018.0678.5
วิเชียรบุรี31.024.6SW3.711900 ไม่มีฝน779.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.29.324.4SE11.1211:419.2816.9
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุดรธานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร สกษ.28.625.5S11.1222:450.8758.9
สกลนคร28.525.4SSW12.971118 1.0807.5
นครพนม28.725.5SSW18.5311:452.21,611.7
นครพนม สกษ.28.625.1SSW12.9714:200.91,364.4
หนองบัวลำภู29.025.0S14.8307:043.8768.9
ขอนแก่น29.423.8SW29.6513:580.5777.6
มหาสารคาม29.424.0S25.9517:003.3786.3
มุกดาหาร30.525.0SSW12.9711:50ไม่มีฝน1,012.2
ท่าพระ สกษ.29.724.1ESE20.3912:212.2696.1
กาฬสินธุ์30.025.1WSW33.3612:240.3690.8
ชัยภูมิ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ร้อยเอ็ด สกษ.31.024.4SW22.2412:250.8804.1
ร้อยเอ็ด32.125.0WSW29.6511:300.6789.8
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)32.124.4WSW16.6813:402.0863.8
อุบลราชธานี สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ศรีสะเกษ31.024.5SW22.2409:30ไม่มีฝน566.2
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุรินทร์30.924.5SSE35.2111:30ฝนเล็กน้อย541.3
สุรินทร์ สกษ.31.224.0SSW33.3609:30ไม่มีฝน477.3
โชคชัย32.224.9W25.9513:51ฝนเล็กน้อย498.8
ปากช่อง สกษ.29.024.433.3613:10ไม่มีฝน763.3
นางรอง32.325.2ESE31.5113:32ไม่มีฝน426.2
บุรีรัมย์32.624.5SSE40.7710:12ไม่มีฝน393.8
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 32.224.8S20.3918:110.6492.5
ตากฟ้า สกษ.31.224.6SSW18.5312:451.8630.6
ชัยนาท สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อุทัยธานี31.624.8S29.6513:100.9
พระนครศรีอยุธยา31.024.8SW18.5314:00ไม่มีฝน545.9
บัวชุม 31.424.3S14.8316:29ไม่มีฝน970.9
ปทุมธานี สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สมุทรปราการ สกษ.30.726.5SSW24.0913:000.7813.2
ทองผาภูมิ30.023.8NNW9.271202 9.2831.1
สุพรรณบุรี30.525.6SSW18.5316:000.2412.7
ลพบุรี31.225.6S22.2410:26ฝนเล็กน้อย653.5
อู่ทอง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินสุวรรณภูมิ32.226.5SW33.3614:300.3560.2
สมุทรสงคราม30.024.2WSW22.2419:300.7
กาญจนบุรี30.623.2SW12.9717:371.6382.2
นครปฐม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.32.026.3SSW22.2414:040.31,024.4
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย32.027.6SSW11.1214:321.51,018.6
กรุงเทพมหานคร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สนามบินดอนเมือง31.826.2WSW33.3616:00ฝนเล็กน้อย883.4
นำร่อง29.526.6SSW18.5307:00ฝนเล็กน้อย426.4
ราชบุรี30.524.2S14.8311:595.3435.5
ภาคตะวันออก
นครนายก21.018.0SSW16.6807:4426.5
ปราจีนบุรี32.025.9W18.5314:456.7803.7
กบินทร์บุรี31.725.0WSW7.4113:300.81,154.6
สระแก้ว31.425.1WSW7.4110:00ไม่มีฝน1,031.2
ฉะเชิงเทรา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชลบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เกาะสีชัง30.527.0E14.8307:101.8592.9
พัทยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
อรัญประเทศ32.425.5WSW16.6814:00ไม่มีฝน733.4
แหลมฉบัง29.425.7SW25.9509:400.2495.1
สัตหีบ30.026.4SW22.2412:001.2570.8
ระยอง30.228.0WSW18.5313:300.5550.4
ห้วยโป่ง สกษ.30.226.3W11.1211:390.91,209.1
จันทบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด30.524.5NW27.8018:2464.52,761.0
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี30.425.6SSW37.0708:000.5446.5
หนองพลับ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หัวหิน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร32.125.2WNW29.6512:529.6969.9
สวี สกษ.32.825.0WSW14.8313:004.21,073.0
เกาะสมุย33.725.5W37.0711:42ไม่มีฝน863.6
สุราษฎร์ธานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครศรีธรรมราช34.025.0SSW31.5113:35ไม่มีฝน700.3
นครศรีธรรมราช สกษ.35.025.2WSW33.3613:50ไม่มีฝน893.4
สุราษฎร์ธานี สกษ.33.625.2SW22.2413:50ไม่มีฝน598.5
พระแสง สอท.32.324.2W37.0713:004.4865.5
ฉวาง33.024.0SW18.5316:002.41,062.9
พัทลุง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สงขลา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หาดใหญ่33.324.9SW33.3613:00ไม่มีฝน607.2
คอหงษ์ สกษ.33.825.4WSW16.6812:06ไม่มีฝน918.8
สะเดา33.523.2S33.3612:56ไม่มีฝน422.4
ปัตตานี35.524.7WSW27.8015:12ไม่มีฝน690.3
ยะลา สกษ.34.023.6SSW20.3909:39ไม่มีฝน686.4
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง31.526.5SW40.7712:584.42,332.1
ตะกั่วป่า31.327.2WSW35.2111:451.82,008.9
กระบี่32.323.2W22.2410:30ไม่มีฝน1,190.1
ภูเก็ต33.528.0SSW38.9210:33ไม่มีฝน1,034.1
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.124.6WSW22.2407:10ไม่มีฝน1,641.3
เกาะลันตา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตรัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สตูล33.025.6S18.5311:55ไม่มีฝน1,028.4
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง