สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 15 มกราคม 2562
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน27.516.7ESE12.9718:09ไม่มีฝน56.3
ดอยอ่างขาง22.313.5WSW27.8004:20ไม่มีฝน31.7
เชียงราย28.316.8ESE16.6813:30ฝนเล็กน้อย76.3
เชียงราย สกษ.28.316.3NNE12.9715:22ไม่มีฝน51.4
ทุ่งช้าง27.516.7S9.2711:001.017.4
พะเยา30.318.3SSE12.9716:00ไม่มีฝน30.8
ท่าวังผา27.518.0W12.9711:304.623.3
เถิน33.021.3ESE20.3916:05ไม่มีฝน32.0
แม่สะเรียง32.218.0WSW12.9708:45ไม่มีฝน46.7
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่31.617.8NNE14.8309:35ไม่มีฝน38.7
ลำปาง33.020.4SE12.9715:352.226.9
ลำพูน33.018.3SW22.2414:36ไม่มีฝน38.2
แพร่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน29.819.1W5.5611:50ไม่มีฝน89.2
น่าน สกษ.28.518.1NE14.831148 ไม่มีฝน14.5
ลำปาง สกษ.30.520.0ESE11.1216:58ไม่มีฝน33.2
อุตรดิตถ์32.823.0SSW20.3913:51ฝนเล็กน้อย5.6
สุโขทัย33.122.8SSE18.5314:15ไม่มีฝน15.2
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก32.023.1N11.1216:20ไม่มีฝน0.0
แม่สอด33.619.9W24.0916:14ไม่มีฝน32.0
ตาก33.623.0SSE14.8313:10ไม่มีฝน14.3
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก32.323.8NW18.5310:15ไม่มีฝน20.2
เพชรบูรณ์32.523.0E9.2712:10ไม่มีฝน0.0
กำแพงเพชร33.124.9SE27.8013:492.72.7
อุ้มผาง31.619.0WNW16.6815:16ไม่มีฝน2.3
พิจิตร สกษ.32.224.5ESE24.0910:35ไม่มีฝน3.6
ดอยมูเซอ สกษ.27.416.6SW18.5314:42ไม่มีฝน19.6
วิเชียรบุรี33.622.0NNW5.5613:00ไม่มีฝน0.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.30.720.7E18.5312:03ไม่มีฝน0.0
หนองคาย30.621.0ENE20.3912:30ไม่มีฝน0.0
เลย30.721.4E16.6811:44ไม่มีฝน0.0
อุดรธานี31.719.9E33.3615:11ไม่มีฝน0.0
สกลนคร สกษ.32.017.6ENE16.6812:49ไม่มีฝน0.0
สกลนคร31.520.0SE14.831102 ไม่มีฝน0.0
นครพนม32.121.5E25.9510:42ไม่มีฝน0.0
นครพนม สกษ.32.218.1NE27.8010:32ไม่มีฝน0.0
หนองบัวลำภู31.022.5ENE24.0910:52ไม่มีฝน0.0
ขอนแก่น32.221.6E16.6813:12ไม่มีฝน0.0
มหาสารคาม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
มุกดาหาร32.519.0ENE14.8314:10ไม่มีฝน0.0
ท่าพระ สกษ.32.919.6N18.5314:01ไม่มีฝน0.0
กาฬสินธุ์32.920.9E22.2409:43ไม่มีฝน0.0
ชัยภูมิ32.222.6E22.2414:52ไม่มีฝน0.0
ร้อยเอ็ด สกษ.32.019.0ENE25.9523:05ไม่มีฝน0.0
ร้อยเอ็ด33.020.0NNE27.8012:20ไม่มีฝน0.0
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)33.119.6N14.8313:55ไม่มีฝน0.0
อุบลราชธานี สกษ.33.618.5WNW7.4114:10ไม่มีฝน0.0
ศรีสะเกษ32.418.0NE16.6801:30ไม่มีฝน0.0
ท่าตูม32.622.0ESE12.9716:51ไม่มีฝน0.0
นครราชสีมา32.522.4E20.3914:22ไม่มีฝน0.0
สุรินทร์33.020.2NE18.5311:20ไม่มีฝน0.0
สุรินทร์ สกษ.33.618.5NNE25.9514:15ไม่มีฝน0.0
โชคชัย33.020.7E14.8317:00ไม่มีฝน0.0
ปากช่อง สกษ.31.521.4E24.0911:35ไม่มีฝน0.0
นางรอง33.419.3ENE22.2414:52ไม่มีฝน0.0
บุรีรัมย์32.418.9E33.3613:03ไม่มีฝน0.0
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 34.124.5ESE12.9712:16ไม่มีฝน0.0
ตากฟ้า สกษ.34.023.5ESE14.8308:52ไม่มีฝน0.0
ชัยนาท สกษ.32.923.5E14.8309:45ไม่มีฝน0.0
อุทัยธานี32.923.8E20.3914:18ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา34.422.3E9.2713:00ไม่มีฝน0.0
บัวชุม 34.021.7E18.5310:15ไม่มีฝน0.0
ปทุมธานี สกษ.33.825.0- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน0.7
สมุทรปราการ สกษ.32.027.0SSW11.1219:00ไม่มีฝน0.0
ทองผาภูมิ32.323.5NNW14.831356 0.91.4
สุพรรณบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลพบุรี34.025.2WSW7.4113:40ไม่มีฝน0.0
อู่ทอง สกษ.32.922.7E20.3915:09ฝนเล็กน้อย0.0
สนามบินสุวรรณภูมิ32.925.8ESE25.9513:00ไม่มีฝน0.6
สมุทรสงคราม31.323.0SE16.6816:30ไม่มีฝน
กาญจนบุรี34.523.2NW12.9720:369.19.1
นครปฐม33.322.6ESE16.6810:10ไม่มีฝน0.2
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.32.525.7WSW11.1207:450.31.2
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย32.526.9E9.2718:20ไม่มีฝน1.1
กรุงเทพมหานคร32.826.5WSW9.2713:30ไม่มีฝน1.1
สนามบินดอนเมือง32.425.7E18.530800 ไม่มีฝน0.8
นำร่อง30.527.5S18.5307:00ไม่มีฝน0.2
ราชบุรี34.022.8ENE11.1215:32ไม่มีฝน2.5
ภาคตะวันออก
นครนายก23.317.0SE9.2723:57ไม่มีฝน
ปราจีนบุรี34.924.0E22.2413:25ไม่มีฝน0.0
กบินทร์บุรี35.821.5E3.7117:30ไม่มีฝน0.0
สระแก้ว35.221.6E9.2714:05ไม่มีฝน0.0
ฉะเชิงเทรา35.021.8NE3.7116:00ไม่มีฝน0.0
ชลบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เกาะสีชัง33.524.9SE14.8315:53ไม่มีฝน0.0
พัทยา31.025.5W25.9512:50ไม่มีฝน7.7
อรัญประเทศ34.622.5NE14.8313:30ไม่มีฝน0.0
แหลมฉบัง32.525.3WNW11.1215:45ไม่มีฝน0.5
สัตหีบ32.623.0N18.531125 24.439.3
ระยอง31.524.5SW16.6815:16ไม่มีฝน4.9
ห้วยโป่ง สกษ.32.224.0W22.241510 2.55.1
จันทบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พลิ้ว สกษ.33.023.8SW12.9714:23ไม่มีฝน0.0
ตราด33.023.0NE20.3907:06ไม่มีฝน1.4
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี32.823.9SE16.6812:36ไม่มีฝน8.8
หนองพลับ สกษ.33.021.1E22.2415:00ไม่มีฝน15.2
หัวหิน31.324.0ENE18.5312:00ไม่มีฝน11.7
ประจวบคีรีขันธ์31.722.5ESE12.9715:11ไม่มีฝน110.0
ชุมพร31.523.6E18.5315:05ไม่มีฝน136.5
สวี สกษ.32.222.8- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน226.0
เกาะสมุย29.126.0S11.1207:10ไม่มีฝน192.3
สุราษฎร์ธานี32.522.9NNE20.3916:22ไม่มีฝน117.7
นครศรีธรรมราช32.523.3ENE18.5313:50ไม่มีฝน347.4
นครศรีธรรมราช สกษ.32.023.9- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน240.5
สุราษฎร์ธานี สกษ.32.322.5E12.9715:00ไม่มีฝน180.2
พระแสง สอท.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ฉวาง33.422.0ESE20.3915:501.4156.1
พัทลุง สกษ.31.023.5ESE18.5315:20ไม่มีฝน158.7
สงขลา30.425.0ENE12.9713:44ไม่มีฝน169.0
หาดใหญ่32.521.1ENE31.5115:00ไม่มีฝน96.4
คอหงษ์ สกษ.31.723.2ESE14.8316:20ไม่มีฝน152.4
สะเดา33.121.0ENE25.9514:30ไม่มีฝน91.3
ปัตตานี33.822.6- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน232.1
ยะลา สกษ.33.621.3- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน203.4
นราธิวาส30.3E20.3913:07ไม่มีฝน222.4
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง32.524.0W22.2417:230.843.9
ตะกั่วป่า31.023.5W18.5313:101.362.1
กระบี่32.522.0ENE25.9518:214.670.6
ภูเก็ต33.524.6NE22.2421:18ไม่มีฝน50.2
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)32.323.6ENE18.5314:000.7162.3
เกาะลันตา33.124.6- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน11.2
ตรัง33.323.1NE27.8014:35ไม่มีฝน56.6
สตูล32.523.5ENE18.5311:40ไม่มีฝน44.4
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง