กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
15 มกราคม 2562 83.5 23.86 23.86 24.39 24.73 24.55 24.76 6.0 10.12 
14 มกราคม 2562 83.2 24.19 24.19 24.79 25.04 24.80 24.78 7.0 7.86 
13 มกราคม 2562 83.8 24.46 24.46 25.26 25.69 25.80 25.09 6.5 7.90 
12 มกราคม 2562 84.0 24.79 24.79 25.55 25.59 25.98 24.99 6.9 5.36 
11 มกราคม 2562 84.1 24.44 24.44 24.86 24.80 24.76 24.84 6.5 8.42 
10 มกราคม 2562 84.6 0.4 24.32 24.32 24.66 24.64 24.41 24.46 6.3 12.31 
09 มกราคม 2562 89.4 25.1 23.16 23.16 23.54 23.45 23.46 23.93 3.2 6.01