กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
12 พฤศจิกายน 2561 88.0 9.5 25.41 25.41 25.56 25.73 25.59 26.56 
11 พฤศจิกายน 2561 92.2 36.3 24.44 24.44 24.91 25.27 25.51 26.65 1.3 9.25 
10 พฤศจิกายน 2561 86.5 0.8 25.82 25.82 26.95 27.33 27.14 26.96 2.3 15.20 
09 พฤศจิกายน 2561 81.0 25.91 25.91 26.79 26.94 26.43 26.75 6.5 10.58 
08 พฤศจิกายน 2561 79.4 25.05 25.05 25.84 26.36 26.01 26.77 7.0 9.00 
07 พฤศจิกายน 2561 78.1 25.00 25.00 26.31 26.52 25.87 26.80 7.3 7.92 
06 พฤศจิกายน 2561 80.1 24.65 24.65 25.89 26.72 25.99 26.84 7.8 8.93