กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
12 ธันวาคม 2560 83.9 0.1 26.09 26.09 26.80 26.45 25.88 26.04 
11 ธันวาคม 2560 85.5 3.8 26.06 26.06 26.44 26.21 25.80 25.77 
10 ธันวาคม 2560 86.1 30.9 25.26 25.26 25.62 25.84 25.80 25.33 5.7 14.21 
09 ธันวาคม 2560 90.5 0.3 24.89 24.89 25.82 26.39 26.66 25.38 2.7 13.15 
08 ธันวาคม 2560 88.2 25.01 25.01 25.59 25.14 24.75 25.19 
07 ธันวาคม 2560 82.8 24.71 24.71 24.81 24.45 24.38 24.66 6.9 7.01 
06 ธันวาคม 2560 77.9 23.26 23.26 23.85 24.14 24.05 24.29 6.5 9.70