กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
01 เมษายน 2563 54.9 30.06 30.06 30.11 29.84 29.23 28.77 9.4  
31 มีนาคม 2563 58.4 29.68 29.68 29.57 29.26 28.62 28.26 9.0  
30 มีนาคม 2563 59.9 28.48 28.48 28.69 28.46 27.92 28.02 8.8  
29 มีนาคม 2563 60.6 27.60 27.60 28.10 27.82 27.40 27.94 8.2  
28 มีนาคม 2563 54.6 27.05 27.05 28.59 27.94 27.81 27.81 9.0  
27 มีนาคม 2563 57.2 27.92 27.92 27.83 27.76 27.18 27.82 9.2  
26 มีนาคม 2563 54.1 28.89 28.89 29.01 28.56 28.15 27.88 9.2