กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
24 กันยายน 2563 87.8 40.1 27.97 27.97 28.30 28.54 28.93 29.45 4.0  
23 กันยายน 2563 83.2 0.2 29.56 29.56 29.77 29.79 29.84 29.58 5.2  
22 กันยายน 2563 84.8 29.01 29.01 29.27 29.15 29.20 29.19 4.2  
21 กันยายน 2563 85.8 29.4 27.52 27.52 27.76 27.74 28.15 28.86 3.6  
20 กันยายน 2563 95.8 26.8 26.23 26.23 27.16 27.69 28.38 29.30 
19 กันยายน 2563 82.6 0.2 27.62 27.62 28.45 29.07 29.41 30.02 .5  
18 กันยายน 2563 86.6 7.1 28.90 28.90 29.38 29.79 30.20 30.34 3.5