กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
25 มีนาคม 2562 66.5 27.80 27.80 27.73 27.20 26.62 26.80 8.2 18.38 
24 มีนาคม 2562 69.5 25.66 25.66 26.38 26.43 26.19 26.79 
23 มีนาคม 2562 65.4 25.55 25.55 26.28 26.73 26.35 26.98 7.3 1.11 
22 มีนาคม 2562 65.6 26.38 26.38 27.09 26.99 26.60 27.16 9.2 14.99 
21 มีนาคม 2562 58.2 27.89 27.89 27.91 27.85 27.23 27.36 9.3 15.88 
20 มีนาคม 2562 61.1 27.89 27.89 27.98 27.90 27.30 27.20 8.3 38.20 
19 มีนาคม 2562 64.9 28.15 28.15 28.50 28.11 27.34 26.88 7.5 24.94