กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
14 พฤศจิกายน 2562 77.5 27.46 27.46 28.36 28.34 28.26 28.23 
13 พฤศจิกายน 2562 79.0 26.49 26.49 27.66 27.90 27.60 28.06 6.5  
12 พฤศจิกายน 2562 79.6 26.78 26.78 27.21 27.50 27.30 27.96 6.5  
11 พฤศจิกายน 2562 79.9 26.93 26.93 27.66 27.61 27.38 27.82 6.5  
10 พฤศจิกายน 2562 83.8 26.53 26.53 27.27 27.06 26.84 27.56 6.1  
09 พฤศจิกายน 2562 82.0 0.5 26.62 26.62 27.07 27.35 27.15 27.57 4.3  
08 พฤศจิกายน 2562 89.0 1.6 22.59 22.59 23.29 23.66 23.76 24.21 1.2