กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
19 สิงหาคม 2560 85.6 13.8 28.16 28.16 28.95 28.91 29.11 29.04 
18 สิงหาคม 2560 92.2 21.1 27.19 27.19 28.22 28.46 28.89 29.20 1.7 9.97 
17 สิงหาคม 2560 84.1 4.8 28.36 28.36 28.55 28.55 28.62 29.01 
16 สิงหาคม 2560 90.8 21.9 26.99 26.99 27.62 27.82 28.43 29.24 1.6 44.70 
15 สิงหาคม 2560 87.6 3.2 28.30 28.30 29.16 29.25 29.74 29.88 2.0 41.74 
14 สิงหาคม 2560 87.9 0.1 28.76 28.76 29.52 29.79 30.16 29.90 
13 สิงหาคม 2560 84.2 0.1 28.66 28.66 28.80 29.06 29.50 29.75 7.3 28.49