กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
18 กรกฎาคม 2562 66.0 32.76 32.76 32.91 32.71 32.48 31.82 
17 กรกฎาคม 2562 69.0 31.24 31.24 32.05 31.80 32.22 31.30 10.2  
16 กรกฎาคม 2562 66.6 31.03 31.03 31.29 31.38 30.98 30.95 7.7  
15 กรกฎาคม 2562 64.2 30.35 30.35 30.40 30.45 30.32 30.47 7.0  
14 กรกฎาคม 2562 63.1 30.18 30.18 29.95 30.10 29.95 30.09 10.0  
13 กรกฎาคม 2562 68.5 29.90 29.90 29.99 29.82 29.60 29.69 5.3  
12 กรกฎาคม 2562 72.2 3.1 29.01 29.01 29.10 29.26 29.50 29.45 4.8