กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
28 กุมภาพันธ์ 2564 71.6 23.72 23.72 24.97 25.16 24.99 25.12 
27 กุมภาพันธ์ 2564 68.2 22.98 22.98 24.51 25.07 24.93 25.25 8.8  
26 กุมภาพันธ์ 2564 68.4 24.50 24.50 25.55 25.35 25.45 25.74 9.5  
25 กุมภาพันธ์ 2564 69.2 25.51 25.51 25.92 25.71 25.64 25.67 9.6  
24 กุมภาพันธ์ 2564 74.1 25.75 25.75 25.94 25.46 25.15 25.52 9.0  
23 กุมภาพันธ์ 2564 75.1 24.54 24.54 25.03 25.38 25.14 25.52 9.5  
22 กุมภาพันธ์ 2564 74.5 0.5 25.30 25.30 25.75 25.62 25.25 25.32 9.0