กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
08 พฤษภาคม 2564 79.2 0.6 28.57 28.57 29.75 30.11 29.90 29.80 
07 พฤษภาคม 2564 76.5 2.9 28.45 28.45 29.02 29.19 29.35 29.55 9.0  
06 พฤษภาคม 2564 82.4 5.0 27.27 27.27 28.51 28.81 29.16 29.96 5.2  
05 พฤษภาคม 2564 75.5 0.9 28.87 28.87 29.59 29.92 30.10 29.93 9.0  
04 พฤษภาคม 2564 75.4 2.1 30.00 30.00 30.35 29.93 29.64 29.49 10.3  
03 พฤษภาคม 2564 83.0 1.3 28.23 28.23 29.12 29.39 29.46 29.30 8.2  
02 พฤษภาคม 2564 81.2 9.7 28.19 28.19 28.57 28.76 28.74 28.84 9.0