กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
23 เมษายน 2560 84.1 34.4 26.51 26.51 27.80 28.21 28.45 28.35 
22 เมษายน 2560 76.4 6.5 28.03 28.03 29.02 29.26 29.44 28.26 9.7 20.00 
21 เมษายน 2560 67.0 0.2 28.66 28.66 28.51 28.83 28.69 28.30 10.2 25.19 
20 เมษายน 2560 70.2 28.16 28.16 27.88 27.90 27.96 27.98 10.8 18.20 
19 เมษายน 2560 71.6 0.0 27.53 27.53 28.34 28.18 28.19 27.61 10.5 20.60 
18 เมษายน 2560 77.2 3.2 27.09 27.09 27.89 27.78 27.36 27.24 9.5 23.12 
17 เมษายน 2560 89.8 2.2 25.28 25.28 25.55 25.76 26.20 27.30 6.5 11.50