กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
11 กรกฎาคม 2563 81.9 0.5 29.03 29.03 29.98 30.07 30.49 30.70 
10 กรกฎาคม 2563 77.9 29.04 29.04 30.15 30.26 30.66 30.71 2.0  
09 กรกฎาคม 2563 77.2 0.2 29.79 29.79 30.43 30.40 30.62 30.90 7.8  
08 กรกฎาคม 2563 82.1 1.3 28.91 28.91 29.75 30.13 30.49 30.83 8.6  
07 กรกฎาคม 2563 79.0 0.1 30.27 30.27 30.90 30.90 31.02 30.99 8.5  
06 กรกฎาคม 2563 78.0 1.1 29.62 29.62 30.26 30.46 30.62 30.44 6.9  
05 กรกฎาคม 2563 84.5 12.9 28.56 28.56 29.36 29.84 30.19 30.11