กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
23 มีนาคม 2560 65.5 26.61 26.61 27.11 27.10 27.66 27.29 
22 มีนาคม 2560 59.8 27.85 27.85 27.97 27.56 26.86 27.33 9.0 14.69 
21 มีนาคม 2560 63.6 27.45 27.45 27.69 27.56 26.86 27.35 8.8 19.40 
20 มีนาคม 2560 64.9 26.39 26.39 26.98 27.61 27.36 27.50 8.8 10.00 
19 มีนาคม 2560 64.4 27.36 27.36 28.44 28.83 29.76 27.62 9.7 26.91 
18 มีนาคม 2560 64.9 27.95 27.95 29.00 29.54 30.05 27.35 9.0 38.61 
17 มีนาคม 2560 62.4 26.95 26.95 27.50 27.62 27.20 27.45 9.8 30.33