กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
17 มิถุนายน 2561 88.2 28.01 28.01 29.29 29.80 29.74 29.20 
16 มิถุนายน 2561 84.0 4.0 28.75 28.75 29.23 29.24 28.88 28.96 5.0 10.37 
15 มิถุนายน 2561 89.5 2.4 28.40 28.40 28.68 28.90 28.86 28.94 5.0 15.25 
14 มิถุนายน 2561 82.5 1.2 28.14 28.14 28.95 29.06 28.89 28.99 4.9 50.00 
13 มิถุนายน 2561 89.8 1.3 27.69 27.69 28.46 28.59 28.63 29.00 3.4 57.45 
12 มิถุนายน 2561 91.4 2.1 27.00 27.00 28.01 28.35 28.58 29.09 
11 มิถุนายน 2561 89.1 1.5 27.10 27.10 27.70 28.24 28.85 29.46 .2 35.79