กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
22 มกราคม 2563 69.5 23.76 23.76 23.95 24.03 23.86 24.29 9.7  
21 มกราคม 2563 73.2 23.36 23.36 23.56 23.80 23.69 24.15 9.5  
20 มกราคม 2563 75.8 23.54 23.54 24.00 24.15 24.06 24.10 6.7  
19 มกราคม 2563 80.0 23.22 23.22 24.20 24.58 24.50 24.19 6.7  
18 มกราคม 2563 77.9 22.01 22.01 22.95 23.27 23.06 22.61 6.5  
17 มกราคม 2563 72.4 22.05 22.05 22.97 23.17 22.93 23.77 7.9  
16 มกราคม 2563 73.8 21.99 21.99 22.95 23.53 23.54 23.79 8.2