กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
17 ตุลาคม 2560 57.2 1.1 16.43 16.43 16.80 17.11 18.75 17.82 
16 ตุลาคม 2560 90.1 0.5 28.01 28.01 28.30 28.39 28.51 28.55 
15 ตุลาคม 2560 83.2 1.1 29.35 29.35 29.36 28.97 28.42 28.55 5.8 6.10 
14 ตุลาคม 2560 86.9 25.3 27.90 27.90 28.80 29.32 29.69 28.33 3.6 17.70 
13 ตุลาคม 2560 90.6 1.1 27.61 27.61 28.69 29.12 29.45 28.43 
12 ตุลาคม 2560 86.4 18.0 27.84 27.84 28.53 28.29 28.26 28.15 6.5 7.47 
11 ตุลาคม 2560 79.9 21.2 23.94 23.94 24.01 24.04 24.31 24.53 .8 6.02