กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
20 กันยายน 2562 84.2 1.1 28.59 28.59 29.25 29.90 30.00 30.68 5.0  
19 กันยายน 2562 81.0 1.9 29.00 29.00 30.15 30.33 30.42 31.01 5.0  
18 กันยายน 2562 77.5 30.30 30.30 30.78 30.84 30.85 30.76 8.3  
17 กันยายน 2562 76.1 29.93 29.93 30.45 30.89 30.62 30.55 9.5  
16 กันยายน 2562 77.8 1.3 29.45 29.45 30.17 30.64 30.76 30.44 7.6  
15 กันยายน 2562 78.6 9.0 29.19 29.19 30.24 30.22 30.64 30.09 
14 กันยายน 2562 82.2 0.1 29.25 29.25 29.72 30.00 30.18 30.20 6.5