กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
04 ธันวาคม 2563 81.2 23.55 23.55 24.61 24.72 24.84 25.32 4.9  
03 ธันวาคม 2563 80.8 23.55 23.55 24.24 24.17 24.37 24.95 6.5  
02 ธันวาคม 2563 77.8 22.68 22.68 23.65 24.02 24.20 24.80 8.0  
01 ธันวาคม 2563 77.0 22.55 22.55 23.75 24.19 24.44 25.15 7.6  
30 พฤศจิกายน 2563 77.0 23.46 23.46 24.10 24.86 24.95 25.61 7.2  
29 พฤศจิกายน 2563 77.4 24.42 24.42 25.31 25.74 26.02 26.04 7.0  
28 พฤศจิกายน 2563 76.8 24.14 24.14 25.24 25.51 25.69 26.01 7.3