กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
26 มิถุนายน 2560 88.2 2.3 29.05 29.05 30.20 30.45 30.66 30.44 
25 มิถุนายน 2560 80.8 29.60 29.60 30.50 31.02 31.18 30.31 
24 มิถุนายน 2560 77.6 30.30 30.30 30.71 30.80 30.51 29.90 6.3 12.53 
23 มิถุนายน 2560 74.6 10.1 29.53 29.53 29.65 29.57 29.80 29.66 10.6 27.03 
22 มิถุนายน 2560 85.5 9.0 28.65 28.65 29.45 29.54 29.67 29.73 6.0 23.24 
21 มิถุนายน 2560 80.9 0.3 28.65 28.65 29.59 29.68 29.79 29.64 6.4 43.52 
20 มิถุนายน 2560 78.5 28.73 28.73 28.92 29.10 29.11 29.62 4.5 49.74