กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
22 พฤษภาคม 2560 72.2 0.0 30.69 30.69 29.36 30.16 29.78 28.95 
21 พฤษภาคม 2560 80.5 2.9 29.54 29.54 30.09 30.06 30.21 28.39 8.5 14.01 
20 พฤษภาคม 2560 86.2 1.6 27.69 27.69 28.77 29.40 29.80 28.11 6.4 27.37 
19 พฤษภาคม 2560 81.2 5.8 27.10 27.10 27.82 27.61 27.30 27.51 9.0 17.38 
18 พฤษภาคม 2560 85.0 42.0 25.11 25.11 26.23 26.30 26.25 27.23 3.7 18.54 
17 พฤษภาคม 2560 95.5 59.0 23.72 23.72 25.49 26.07 26.75 28.14 
16 พฤษภาคม 2560 91.9 24.0 26.70 26.70 27.93 28.22 28.64 29.33 .4 23.28