กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
27 ตุลาคม 2564 81.2 28.05 28.05 28.29 28.27 28.29 28.07 8.6  
26 ตุลาคม 2564 82.8 0.1 27.38 27.38 27.85 27.86 27.91 27.74 6.6  
25 ตุลาคม 2564 86.6 0.9 27.02 27.02 27.24 27.29 27.46 27.45 5.8  
24 ตุลาคม 2564 86.1 7.1 26.89 26.89 27.62 27.72 27.85 27.36 4.2  
23 ตุลาคม 2564 91.9 36.0 25.89 25.89 26.36 26.78 27.31 27.23 1.3  
22 ตุลาคม 2564 92.4 42.2 26.61 26.61 26.91 26.92 27.61 27.97 .3  
21 ตุลาคม 2564 87.5 11.2 28.26 28.26 28.45 28.41 28.33 28.59 5.5