กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
24 กรกฎาคม 2564 85.8 7.2 28.57 28.57 28.65 28.41 28.56 28.89 5.0  
23 กรกฎาคม 2564 91.5 3.4 27.81 27.81 28.16 28.34 28.63 29.02 
22 กรกฎาคม 2564 84.6 15.3 27.52 27.52 28.15 28.33 28.47 28.77 5.0  
21 กรกฎาคม 2564 90.2 13.6 27.06 27.06 27.80 28.04 28.30 28.56 2.0  
20 กรกฎาคม 2564 94.0 16.3 26.44 26.44 27.41 27.95 28.48 29.26 
19 กรกฎาคม 2564 92.6 34.1 27.64 27.64 28.26 28.67 29.35 29.87 
18 กรกฎาคม 2564 83.4 7.3 29.34 29.34 29.60 29.71 30.31 30.20 8.8