กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
24 กันยายน 2561 80.6 29.42 29.42 30.26 30.25 29.61 29.90 8.3 15.81 
23 กันยายน 2561 80.6 29.59 29.59 30.26 30.54 30.48 29.89 7.9 15.66 
22 กันยายน 2561 84.9 29.16 29.16 29.71 30.02 30.41 29.79 5.7 9.44 
21 กันยายน 2561 85.0 1.1 29.77 29.77 29.83 29.70 29.59 29.29 7.3 2.09 
20 กันยายน 2561 86.9 6.2 29.19 29.19 29.31 29.54 28.74 28.79 7.2 14.53 
19 กันยายน 2561 87.2 23.1 28.56 28.56 28.96 28.60 28.20 28.59 4.3 15.72 
18 กันยายน 2561 89.5 51.4 27.66 27.66 28.62 28.52 28.39 28.81 4.4 16.57