กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
22 พฤษภาคม 2562 78.1 4.1 28.14 28.14 29.34 30.14 30.31 31.05 
21 พฤษภาคม 2562 69.9 1.3 31.16 31.16 31.69 32.14 32.06 32.06 6.5 33.10 
20 พฤษภาคม 2562 58.8 32.91 32.91 32.73 32.42 31.88 31.99 10.3 24.60 
19 พฤษภาคม 2562 62.1 32.08 32.08 32.23 31.82 31.83 31.65 10.3 28.05 
18 พฤษภาคม 2562 60.5 31.49 31.49 31.80 31.58 31.35 31.44 10.3 20.25 
17 พฤษภาคม 2562 68.5 25.6 30.54 30.54 31.04 31.01 30.86 31.12 9.5 26.71 
16 พฤษภาคม 2562 76.0 8.8 29.65 29.65 30.82 31.20 31.74 31.67 6.1 36.32