สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
23 มีนาคม 2563 - 29 มีนาคม 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันแรกของสัปดาห์ กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีรายงานฝนเกือบตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่บริเวณตอนล่างของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ 9.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.  42.0 º ซ. ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในระยะปลายสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดเลยและนครพนมในวันที่ 23 มี.ค. บริเวณจังหวัดอุดรธานีและอุบลราชธานีในวันที่ 24 มี.ค. 51.8 มม. ที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มี.ค.  40.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะต้นและปลายสัปดาห์ 41.2 º ซ. ที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 28 มี.ค. และ ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 29 มี.ค.  
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทั่วไปทางตอนบนของภาคตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 5-40 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 24 และ 25 มี.ค. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 23 มี.ค. 50.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค.  38.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 29 มี.ค. และ ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 29 มี.ค.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ 21.0 มม. ที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 มี.ค.  39.6 º ซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 24 มี.ค. 65.4 มม. ที่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.  39.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ 38.2 º ซ. ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 27 มี.ค. (39.6 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 มี.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 30 มีนาคม 2563