สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
18 กันยายน 2563 - 24 กันยายน 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
พายุโซนร้อน “โนอึล (NOUL (2011))” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงเช้าของวันที่ 18 ก.ย. จากนั้นได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดมุกดาหาร เมื่อเวลา 14.00 น. ก่อนจะเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณจังหวัดขอนแก่นเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 19 ก.ย. จากนั้นได้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณจังหวัดพิษณุโลกในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นอกจากนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในระยะกลางช่วง จากนั้นร่องมรสุมดังกล่าวได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยในระยะครึ่งแรกของช่วงจากนั้นมีกำลังอ่อนลง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเป็นบริเวณกว้างเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนหนักมากหลายพื้นที่ในวันที่ 18 ก.ย. ส่วนภาคใต้มีฝนหนาแน่นในระยะต้นและปลายช่วง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่    
ภาคเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 22 และ 24 ก.ย. มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 18 และ 23 ก.ย. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์และกำแพงเพชรในวันที่ 18 ก.ย. บริเวณจังหวัดตากในวันที่ 19 ก.ย. บริเวณจังหวัดลำพูน ลำปางและพิจิตรในวันที่ 20 ก.ย. บริเวณจังหวัดแพร่ในวันที่ 21 ก.ย. บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 24 ก.ย. 243.8 มม. ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตลอดช่วง โดยเฉพาะในวันที่ 18 ก.ย. มีรายงานฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมาในวันที่ 18 ก.ย. บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 19 ก.ย. บริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 20 ก.ย. 200.8 มม. ที่ กกษ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 45-75 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากพื้นที่แห่งตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดลพบุรีในวันที่ 18 ก.ย. บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 21 ก.ย. บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและชัยนาทในวันที่ 24 ก.ย. 200.0 มม. ที่ สวนป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนร้อยละ 35 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดในวันที่ 18 ก.ย. บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 19 และ 23 ก.ย. 240.4 มม. ที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลางช่วงมีฝนร้อยละ 15-40 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 18 ก.ย. 99.8 มม. ที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 20 และ 21 ก.ย. มีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดระนองและพังงาในวันที่ 18 ก.ย. 190.5 มม. ที่ อ.กระเปอร์ จ.ระนอง เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนร้อยละ 55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งหลังของช่วง 80.2 มม. ที่ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เขตดุสิต เมื่อวันที่ 23 ก.ย. (75.4 มม. ที่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 23 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 25 กันยายน 2563