สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
16 พฤษภาคม 2565 - 22 พฤษภาคม 2565ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ต่อจากนั้นมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบันตอนบนในวันที่ 19-20 พ.ค. จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้เคลื่อนไปปกคลุมบริเวณภาคเหนือในระยะปลายสัปดาห์ อีกทั้งมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 20 พ.ค. จากนั้นได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 35-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 16, 17, 20 และ 21 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดแพร่ ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร และพะเยาในวันที่ 17 พ.ค. จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ในวันที่ 18 พ.ค. จังหวัดตากในวันที่ 19 พ.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุโขทัยในวันที่ 16 พ.ค. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 18 พ.ค. 216.8 มม. ที่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 1 จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 พ.ค.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 17 และ 18 พ.ค. มีฝนร้อยละ 20-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 17 และ 19 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 16 พ.ค. 104.0 มม. ที่ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 17, 20 และ 21 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 17 พ.ค. 253.0 มม. ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 พ.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 19 และ 20 พ.ค. มีฝนร้อยละ 50-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 16 และ 18 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตราดและนครนายกในวันที่ 16 พ.ค. 115.0 มม. ที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 16 พ.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 45-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 18 พ.ค. 79.9 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 21 พ.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันสุดท้ายของสัปดาห์ 96.7 มม. ที่ นิคมสร้างตนเองปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 22 พ.ค.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 19 และ 20 พ.ค. มีฝนร้อยละ 35 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายแห่งในระยะต้นสัปดาห์   130.1 มม. ที่ รร.วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. (58.0 มม. ที่ สถานพักฟื้นสวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 23 พฤษภาคม 2565