สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
14 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน แล้วอ่อนกำลัง ประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนบางพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยตอนบน สำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางในระยะกลางช่วง ทำให้มีปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดังกล่าว    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงทำให้มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในบางวัน 4.6 มม. ที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อวันที่ 15 ม.ค.  13.8 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ( 0.8 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 15 ม.ค. 0.1 มม. ที่ อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 15 ม.ค.  15.0 º ซ. ที่กกษ.สกลนคร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 17 ม.ค.( 10.0 º ซ.ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 18 ม.ค. และที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ในวันที่ 14, 15 และ 18 ม.ค. 9.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 ม.ค.  19.0 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ในวันที่ 14, 15, 16 และ 19 ม.ค. 24.4 มม. ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ม.ค.  19.9 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 30-80 ของพื้นที่ในระยะกลางช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนวันอื่นๆ มีฝนนัอยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับฝนหนักบางแห่ง 77.0 มม. ที่ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 ม.ค.  20.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 14, 15 และ 17 ม.ค. มีฝนร้อยละ 50-65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 71.7 มม. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 ม.ค.  21.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ในวันที่ 14 และ 15 ม.ค. 30.6 มม. ที่ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ปริมณฑล ( 18.9 มม.ที่ ร.ร.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.)   22.8 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ปริมณฑล (20.5 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 14 ม.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 21 มกราคม 2562