สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
13 พฤศจิกายน 2560 - 19 พฤศจิกายน 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ นอกจากนี้ลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 15-16 พ.ย. ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นส่วนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีฝนส่วนมากในภาคกลางและภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวไทยและประเทศมาเลเซียในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ นอกจากนี้ในระยะปลายสัปดาห์พายุโซนร้อน “คีโรกี (KIROGI,1725) ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้เคลื่อนตัวค่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนามในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 16 พ.ย. มีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่ 38.2 มม. ที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 15 พ.ย.  18.0 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ( 9.0 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 และ 19 พ.ย. มีฝนร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 65.0 มม. ที่ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พ.ย.  19.2 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ( 11.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 13 พ.ย.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 14, 17 และ 18 พ.ย. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ 75.0 มม. ที่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.  21.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 13 และ 19 มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 82.4 มม. ที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อวันที่ 19 พ.ย.  22.5 º ซ. ที่ แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 13 ,14 และ 16 พ.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 200.0 มม. ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 พ.ย.  21.4 º ซ. ที่ กกษ.คอหงษ์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 13, 17 และ 18 พ.ย. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ 70.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 15 พ.ย.  20.1 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 45 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 19 พ.ย. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 36.2 มม. ที่ โรงเรียนสามัคคีสุทธาวาส เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 19 พ.ย. (33.0 มม. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 16 พ.ย. และ ที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 พ.ย.)   24.9 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ( 23.3 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 13 พ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 20 พฤศจิกายน 2560