สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
27 พฤศจิกายน 2563 - 03 ธันวาคม 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วง กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียในวันแรกของช่วง อีกทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในระยะครึ่งหลังของช่วง ทำให้มีฝนหนาแน่นเกือบตลอดช่วงตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรลงไป    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 2 ธ.ค. 0.5 มม. ที่ สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.  12.6 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. (6.0 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดนครพนมในวันที่ 30 พ.ย. และ 3 ธ.ค. สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคในวันที่ 28, 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 2.0 มม. ที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.  14.4 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. (9.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย และ ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.) 
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่เกือบตลอดช่วง 19.3 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่ในวันที่ 29-30 พ.ย. 10.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 30 พ.ย.  21.0 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27,28 พ.ย. และ ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. (14.6 º ซ. ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยา (เขาเขียว) จ.นครนายก เมื่อวันที่ 28 พ.ย.) 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักหลายพื้นที่กับมีฝนหนักมากบางแห่งในบริเวณตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพัทลุง ยะลาและนราธิวาสในวันที่ 27 พ.ย. บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาในวันที่ 27 พ.ย.-3 ธ.ค. บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปัตตานีในวันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 325.0 มม. ที่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.  21.5 º ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 29 พ.ย. มีฝนร้อยละ 25 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 1-2 ธ.ค. โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดตรังในวันที่ 27 พ.ย. และ 1-3 ธ.ค. บริเวณจังหวัดสตูลในวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. และบริเวณจังหวัดกระบี่ในวันที่ 3 ธ.ค. 104.0 มม. ที่ สวนพฤษศาสตร์ภาคใต้เขาช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.  21.5 º ซ. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่บริเวณปริมณฑลในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในวันที่ 29 พ.ย. 0.2 มม. ที่ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เขตดุสิต เมื่อวันที่ 29 พ.ย.  23.4 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 29 พ.ย. (21.1 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 28 พ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 04 ธันวาคม 2563