สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
30 เมษายน 2564 - 06 พฤษภาคม 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางในระยะต้นช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายช่วง กับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนในระยะดังกล่าว ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นในระยะต้นและปลายช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และมีพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันตลอดช่วง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ เว้นแต่ในช่วงวันที่ 3-5 พ.ค. มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 3 และ 4 พ.ค. มีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 1 พ.ค. บริเวณจังหวัดลำพูนในวันที่ 1, 2 และ 5 พ.ค. บริเวณจังหวัดเชียงใหม่และลำปางในวันที่ 1, 3 และ 5 พ.ค. บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่ 2 พ.ค. บริเวณจังหวัดเชียงรายและพะเยาในวันที่ 3 พ.ค. บริเวณจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกในวันที่ 4 พ.ค. และบริเวณจังหวัดตากในวันที่ 6 พ.ค. 85.2 มม. ที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 เม.ย.  39.0 º ซ. ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในช่วงวันที่ 3-5 พ.ค. กับมีอากาศร้อนบางพื้นที่ในวันที่ 2 และ 6 พ.ค. โดยมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 3, 4 และ 6 พ.ค. มีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 1 และ 5 พ.ค. โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชัยภูมิในวันที่ 30 เม.ย. บริเวณจังหวัดมุกดาหารในวันที่ 1 พ.ค. บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและสุรินทร์ในวันที่ 1, 2 และ 4 พ.ค. บริเวณจังหวัดชัยภูมิและยโสธรในวันที่ 2 และ 4 พ.ค. บริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีในวันที่ 2 และ 5 พ.ค. บริเวณจังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์ในวันที่ 4 พ.ค. บริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ และนครราชสีมาในวันที่ 5 พ.ค. และบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ 6 พ.ค. 113.3 มม. ที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 1 พ.ค.  38.4 º ซ. ที่ กกษ.อุบลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในช่วงวันที่ 2-5 พ.ค. โดยมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 1 และ 3 พ.ค. มีฝนร้อยละ 5-15 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ 2 พ.ค. บริเวณจังหวัดลพบุรีและอ่างทองในวันที่ 2 และ 4 พ.ค. บริเวณจังหวัดสิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และราชบุรีในวันที่ 4 พ.ค. บริเวณจังหวัดสระบุรีในวันที่ 4 และ 5 พ.ค. บริเวณจังหวัดอุทัยธานีในวันที่ 5 พ.ค. และบริเวณจังหวัดชัยนาทในวันที่ 6 พ.ค. 79.0 มม. ที่ เกษตรอำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 พ.ค.  38.1 º ซ. ที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทั่วไปทางตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 2-5 พ.ค. โดยมีฝนร้อยละ 25-45 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกของช่วงและในระยะปลายช่วงมีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันแรกของช่วง โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ 2 พ.ค. บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 2, 4 และ 6 พ.ค. บริเวณจังหวัดนครนายกในวันที่ 5 พ.ค. และบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง และตราดในวันที่ 6 พ.ค. 112.3 มม. ที่ บ้านวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 30 เม.ย.  37.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในบางวัน โดยมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 1 และ 3 พ.ค. มีฝนร้อยละ 15-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 2 พ.ค. และบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชในวันที่ 6 พ.ค. 137.6 มม. ที่ กกษ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 6 พ.ค.  37.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะกลางช่วง โดยมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 30 เม.ย., 2 และ 6 พ.ค. มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง 68.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 6 พ.ค.  35.6 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. และ ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 4 พ.ค.  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในบางวัน โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลางช่วงมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 30 เม.ย. และ 3 พ.ค. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนนทบุรีในวันที่ 4 พ.ค. และบริเวณจังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 6 พ.ค. 53.6 มม. ที่ รร.วัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 3 พ.ค. (36.2 มม. ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 30 เม.ย.)   37.0 º ซ. ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 5 พ.ค. (38.8 º ซ. ที่ กกษ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 พ.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 07 พฤษภาคม 2564