สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
19 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันแรกของช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะกลางช่วง จากนั้นมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะปลายช่วง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนน้อยว่า 30% ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝน 40-50% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดพิจิตรในวันที่ 20 พ.ค. 76.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 25 พ.ค.  41.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝน 10-50% ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง จากนั้นมีฝน 80-90 %ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 23 พ.ค. 165.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 24 พ.ค.  37.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 
ภาคกลาง
มีฝน 10-50% ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝน 65-90% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดอ่างทองในวันที่ 20 พ.ค. 90.2 มม. ที่ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.  38.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 22 พ.ค.  
ภาคตะวันออก
มีฝน 65-90%ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 20-22 พ.ค. มีฝน 25-50 %ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 98.9 มม. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 24 พ.ค.  37.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝน 40-70% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 88.5 มม. ที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 19 พ.ค.  36.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝน 60-100% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 138.6 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 22 พ.ค.  34.6 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนน้อยกว่า 30 %ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 19, 23 และ 24 พ.ค. มีฝน 80-100% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่ง 173.0 มม. ที่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 185.7 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.   37.5 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ( 37.6 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 พ.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560