สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
04 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นอ่อนกำลังลง โดยบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันแรกของสัปดาห์ ซึ่งต่อมาหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อน “นากรี (NAKRI(1924))” ตามลำดับในวันที่ 5 พ.ย. จากนั้นได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นในช่วงบ่ายของวันที่ 8 พ.ย. ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในช่วงเช้าของวันที่ 9 พ.ย. และเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนร้อยละ 10-35 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 7 พ.ย. 42.0 มม. ที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 พ.ย.  15.8 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 10 พ.ย. (7.1 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะปลายสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 7 พ.ย. 1.5 มม. ที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 พ.ย.  15.0 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 9 พ.ย. (10.0 º ซ.ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 4,9 พ.ย.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ในวันที่ 4, 7 และ 10 พ.ย. 22.6 มม. ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 พ.ย.  18.0 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ 145.0 มม. ที่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เมื่อวันที่ 4 พ.ย.  18.4 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 40-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดสัปดาห์ 112.0 มม. ที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 พ.ย.  20.3 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 5, 6 และ 9 พ.ย. มีฝนร้อยละ 35-50 ของพื้นที่ 70.6 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 4 พ.ย.   21.7 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนกับฝนหนักบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ 36.5 มม. ที่ กองบินตำรวจ เขตบางเขน เมื่อวันที่ 4 พ.ย.   22.7 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 4 พ.ย. (20.2 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 พ.ย.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 11 พฤศจิกายน 2562