สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
12 กุมภาพันธ์ 2561 - 18 กุมภาพันธ์ 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอ่อนกำลังลง ประกอบกับมรุสมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ได้อ่อนกำลังลงตั้งแต่กลางสัปดาห์ โดยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ สำหรับภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคในระยะต้นและปลายสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ทางตอนล่างของภาคในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ 9.9 º ซ. ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. (3.5 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศเย็นทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ 11.5 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 13 ก.พ. (7.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ 16.8 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าส่วนมากในระยะกลางสัปดาห์ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 12 ก.พ. 0.3 มม. ที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อวันที่ 12 ก.พ.  16.5 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 35 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 13 ก.พ. 97.0 มม. ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 ก.พ.  17.8 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 13 และ 14 ก.พ. 2.2 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 13 ก.พ.  18.1 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์   20.7 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ( 18.2 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 ก.พ.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2561