สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
03 ธันวาคม 2561 - 09 ธันวาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ นอกจากนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นบางพื้นที่ สำหรับฝนในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่ในวันที่ 3, 7 และ 9 ธ.ค. กับมีฝนร้อยละ 65 ของพื้นที่ในวันที่ 8 ธ.ค. 25.8 มม. ที่ กกษ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.  14.7 º ซ. ที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ( 7.0 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 15-50 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ กับมีรายงานฝนหนักบางแห่ง 48.2 มม. ที่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.  18.2 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ( 12.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยเฉพาะในวันที่ 7 และ 8 ธ.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีรายงานฝนหนักบางแห่ง 42.8 มม. ที่ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขพนมทวน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.  20.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยเฉพาะในวันที่ 7 และ 8 ธ.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีรายงานฝนหนักบางแห่ง 41.1 มม. ที่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.  21.0 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 ธ.ค 200.0 มม. ที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.  21.3 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 4, 6 และ 8 ธ.ค. มีฝนร้อยละ 75-80 ของพื้นที่ 21.8 มม. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.  22.8 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 3,4 ธ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในบางวัน โดยมีฝนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยเฉพาะในวันที่ 7 และ 8 ธ.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีรายงานฝนหนักบางแห่ง 26.3 มม. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 38.7 มม. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.   24.2 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. (20.5 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 10 ธันวาคม 2561