สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
18 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ประกอบกับร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกในช่วงดังกล่าว ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 65-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 24 ก.ย. 112.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 21 ก.ย.  36.4 º ซ. ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18 และ 21 ก.ย. มีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 20 ก.ย. 97.5 มม. ที่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 19 ก.ย.  35.6 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 21 และ 23 ก.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 101.3 มม. ที่ แผนกสัตว์บาลที่ 2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.  37.3 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 20, 22 และ 23 ก.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 119.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 24 ก.ย.  37.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 19 และ 20 ก.ย. มีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 154.0 มม. ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 ก.ย.  36.6 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ในวันที่ 21 ก.ย. 192.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 21 ก.ย.  35.1 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18, 19 และ 24 ก.ย. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ 84.8 มม. ที่ โรงเรียนวัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. (54.3 มม. ที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.)   36.8 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ( 37.5 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 25 กันยายน 2560