สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
13 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ สำหรับฝนในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคุลมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้มีฝนตกบริเวณดังกล่าว ส่วนภาคใต้และอ่าวไทยลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ทำให้มีฝนตกบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 19 ม.ค. 3.6 มม. ที่ สวนป่าแม่มาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.  9.7 º ซ.ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 13 ม.ค. (1.1 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันที่ 13 ม.ค. สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว 15.5 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 13 ม.ค. (10.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 13,14 ม.ค.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์ 6.0 มม. ที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 13 ม.ค.  19.3 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 5-20 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณชายฝั่งของภาคในระยะครึ่งแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ 38.3 มม. ที่ กกษ.ห้วยโป่ง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 13 ม.ค.  20.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 15 ม.ค. และที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16 ม.ค.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 19 ม.ค. 40.0 มม. ที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี และอ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 19 ม.ค.  19.6 º ซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ในวันแรกและในระยะปลายสัปดาห์ 3.0 มม. ที่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้เขาช่อง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 19 ม.ค.  21.0 º ซ. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 17 ม.ค. และที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 18 ม.ค.  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่บริเวณปริมณฑลเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์และวันสุดท้ายของสัปดาห์ 18.4 มม. ที่ รร.วัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 19 ม.ค. (29.6 มม. ที่ รร.เทศบาล 1 จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 ม.ค.)   23.2 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 ม.ค (20.4 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 16,17 ม.ค.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 20 มกราคม 2563