สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
15 มิถุนายน 2561 - 21 มิถุนายน 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในวันที่ 16 และ 17 มิ.ย. และได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาวและเวียดนามตอนบนในวันที่ 18 มิ.ย. ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกตลอดช่วง โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วงและมีฝนหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 30-70 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะกลางและปลายช่วง 73.8 มม. ที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 30-65 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 110.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.   
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 30-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 19และ 21 มิ.ย. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ 186.2 มม. ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.   
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 100.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 15 และ 21มิ.ย.มีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 17 มิ.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 16 มิ.ย. และจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลาและนราธิวาสในวันที่ 17 มิ.ย. 125.2 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักหลายแห่งและฝนหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดระนองในวันที่ 17 มิ.ย. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และสตูลในวันที่ 17 มิ.ย. และจังหวัดตรังในวันที่ 16 และ 17 มิ.ย. และจังหวัดกระบี่ในวันที่ 17 และ 18 มิ.ย. 125.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 15, 16 และ 18 มิ.ย. ส่วนวันอื่นๆ มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ 73.8 มม. ที่ รร.วัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. (44.7 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.)    
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 22 มิถุนายน 2561