สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
13 กันยายน 2562 - 19 กันยายน 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในระยะต้นช่วง จากนั้นร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา โดยในวันสุดท้ายของช่วงร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางและยังคงพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกและประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 5-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 14, 18 และ 19 ก.ย. มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพิจิตรในวันที่ 17 ก.ย. 100.0 มม. ที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 10 - 40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันแรกและวันสุดท้ายของช่วง มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด 159.0 มม. ที่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 และ 16 ก.ย. มีฝนร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 14, 16 และ 19 ก.ย. 103.5 มม. ที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 16 ก.ย. มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดในวันที่ 15 ก.ย. 409.5 มม. ที่ กกษ.พลิ้ว อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 45-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 14 และ 15 ก.ย. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง 83.4 มม. ที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่ 164.9 มม. ที่ อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 15 และ 19 ก.ย. 131.2 มม. ที่ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. (81.2 มม. ที่ กกษ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 20 กันยายน 2562