สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
17 กันยายน 2561 - 23 กันยายน 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในระยะกลางสัปดาห์ นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ก่อนจะเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันใกล้เกาะสุมาตราและมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง อนึ่ง พายุโซนร้อน “มังคุด (MANGKHUT, 1822)” บริเวณประเทศจีนตอนใต้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในวันแรกของสัปดาห์ แล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีนในช่วงเช้าของวันที่ 18 ก.ย.และสลายตัวไปในเวลาต่อมา    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18 และ 19 ก.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 17 ก.ย. บริเวณจังหวัดลำพูนในวันที่ 22 ก.ย. บริเวณจังหวัดพะเยาในวันที่ 23 ก.ย. และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดน่านในวันที่ 18 ก.ย. 140.6 มม. ที่ อ.ปัว จ.น่าน เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 20,21และ23 ก.ย. มีฝนร้อยละ 20-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 152.0 มม. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 20-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 21 ก.ย. มีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 50.8 มม. ที่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดตราดในวันที่ 17 ก.ย. 135.4 มม. ที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 20 และ 22 ก.ย. มีฝนร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 99.7 มม. ที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 19, 20 และ 21 ก.ย.มีฝน ร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพังงาในวันที่ 18 ก.ย. 67.2 มม. ที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17 และ 22 ก.ย. มีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ 172.5 มม. ที่ รร.วัดทรัพย์สโมสร เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 19 ก.ย. (60.7 มม. ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 24 กันยายน 2561