สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
09 กรกฎาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 50-70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดน่านในวันที่ 12 ก.ค. 68.9 มม. ที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 169.3 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง 49.5 มม. ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 45-70 ของพื้นที่ โดยมีรายงานฝนหนักบางพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดจันทบุรีในวันที่ 14 ก.ค. 75.3 มม. ที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 10 และ 13 ก.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 10 และ 11 ก.ค. 86.0 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 12, 14 และ 15 ก.ค. มีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ โดยมีรายงานฝนหนักบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ 76.3 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 11, 13 และ 15 ก.ค. มีฝนร้อยละ 30-55 ของพื้นที่ 60.9 มม. ที่ โรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 9 ก.ค. (39.8 มม. ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.)  
ออกประกาศ 16 กรกฎาคม 2561