สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
03 กรกฎาคม 2563 - 09 กรกฎาคม 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะปลายช่วง ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวแล้วเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนในระยะต้นช่วง จากนั้นมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทยในวันที่ 6-8 ก.ค. กับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกตลอดช่วง โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะต้นและกลางช่วง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 15-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 4 และ 7 ก.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ในวันที่ 7 ก.ค. และบริเวณจังหวัดลำปางในวันที่ 8 ก.ค. 94.0 มม. ที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 4 ก.ค.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ในวันแรกของช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 5-45 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง 303.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่งในวันแรกของช่วง จากนั้นฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 15-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชัยนาทในวันที่ 6 ก.ค. 82.6 มม. ที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 ก.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วงและวันที่ 7 ก.ค. ส่วนวันอื่นๆ มีฝนร้อยละ 20-45 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 7 ก.ค. 90.0 มม. ที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด เมื่อวันที่ 3 ก.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ในวันแรกและระยะปลายช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนวันอื่นๆ มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 108.2 มม. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 ก.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของช่วง จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกระบี่ในวันที่ 6 ก.ค. 70.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 5 ก.ค.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 3,6 และ 7 ก.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 49.6 มม. ที่ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. (57.2 มม. ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 3 ก.ค.)   
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 10 กรกฎาคม 2563