สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
12 ตุลาคม 2561 - 18 ตุลาคม 2561ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นช่วงและอ่อนกำลังลงในระยะกลางช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงดังกล่าวได้เลื่อนไปปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ในระยะปลายช่วง ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังคงมีฝนตกบริเวณประเทศไทยเกือบตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 35 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 12 และ 16 ต.ค. 48.5 มม. ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17 และ 18 ต.ค.มีฝนร้อยละ 55-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 110.7 มม. ที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 17 ต.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 14 และ 18 ต.ค. มีฝนร้อยละ 50-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 39.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 12 ต.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 5-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 12, 14 และ 18 ต.ค.มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 45.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 14 ต.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 30-50 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 12, 15 และ 16 ต.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 57.9 มม. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 ต.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 14 ต.ค.มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่ 84.2 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 18 ต.ค.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 14 ต.ค.มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ 54.4 มม. ที่ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ปริมณฑล (50.2 มม. ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 14 ต.ค.)    
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 19 ตุลาคม 2561