สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
18 ตุลาคม 2564 - 24 ตุลาคม 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันแรกของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย นอกจากนี้บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 22 ต.ค. และปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศเย็นส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันแรกของสัปดาห์และในระยะปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 60-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 20 และ 24 ต.ค. มีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ โดยมีรายงานดินสไลด์บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 21 ต.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ พะเยา เพชรบูรณ์ในวันที่ 22 ต.ค. และจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 24 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานอากาศเย็นหลายพื้นที่ส่วนมากในวันแรกของสัปดาห์และในระยะปลายสัปดาห์ 123.5 มม. ที่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 22 ต.ค.  20.3 º ซ. ที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เมื่อวันที่ 24 ต.ค. (10.0 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 18, 21 และ 22 ต.ค. มีฝนร้อยละ 50-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 20-22 ต.ค. และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเลยและขอนแก่นในวันที่ 22 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานอากาศเย็นทั่วไปในวันแรกของสัปดาห์และในระยะปลายสัปดาห์ 150.5 มม. ที่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 21 ต.ค.  17.6 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 24 ต.ค. (11.0 º ซ. ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 21 ต.ค.)  
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 5-45 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 18 และ 22 ต.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 23-24 ต.ค. 70.0 มม. ที่ สถานีอนามัยตำบลช่องสาริกา จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 18 ต.ค.  20.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 5-40 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 21-23 ต.ค. มีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนัก บางแห่งในระยะกลางและปลายสัปดาห์ และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 18 ต.ค. 67.0 มม. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 21 ต.ค.  21.2º ซ. ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ต.ค. และ ที่ กกษ.พลิ้ว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 18 ต.ค. (15.0º ซ. ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยา (เขาเขียว) อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 18 ต.ค.) 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและดินสไลด์บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 19 และ 24 ต.ค. 130.0 มม. ที่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 22 ต.ค.  22.0 º ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 18, 22 และ 23 ต.ค. มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ 134.9 มม. ที่ อ.ห้อยยอด จ.ตรัง เมื่อวันที่ 24 ต.ค.  19.0 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 21-22 ต.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 22 ต.ค. และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดปทุมธานีและนครปฐม 32.0 มม. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 22 ต.ค. (45.8 มม. ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 ต.ค.)   21.5 º ซ. ที่ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 18 ต.ค. (22.3 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 18 ต.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 25 ตุลาคม 2564