สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
16 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 18-19 ก.ค. จากนั้นได้เลื่อนมาพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงในระยะครึ่งหลังของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดช่วง ส่วนภาคใต้มีฝนส่วนมากทางตอนบนของภาค อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีความรุนแรงเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงเช้าของวันที่ 19 ก.ค. และทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เจิมปากา (CEMPAKA (2107))” ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน จากนั้นได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงเช้าของวันที่ 20 ก.ค. และได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหยางเจียง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนในช่วงค่ำของวันเดียวกัน พายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในช่วงเช้าของวันที่ 21 ก.ค. บริเวณเมืองเหมาหมิ้ง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน และอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีนในวันสุดท้ายของช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 30-50 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดน่านในวันที่ 19 ก.ค. และจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 20 ก.ค. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 22 ก.ค. 80.0 มม. ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 ก.ค.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 60-85 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 16, 17 และ 19 ก.ค. มีฝนร้อยละ 35-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 18 และ 22 ก.ค. 95.0 มม. ที่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 18 ก.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 17, 20 และ 22 ก.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 19 ก.ค. 93.4 มม. ที่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 16, 18 และ 20 ก.ค. และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 17 ก.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตราดในวันที่ 19 ก.ค. 110.4 มม. ที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 20-45 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 20 ก.ค. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 21 ก.ค. 136.8 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 20 ก.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 20 และ 22 ก.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดระนองในวันที่ 20 ก.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดระนองในวันที่ 21 ก.ค. 135.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 20 ก.ค.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 16 , 18 และ 21 ก.ค. มีฝนร้อยละ 35-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 17 และ 21 ก.ค. 55.7 มม. ที่ รร.วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. (35.7 มม. ที่ สถานีนำร่อง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.)    
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2564