สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
13 มกราคม 2560 - 19 มกราคม 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง โดยในระยะครึ่งหลังของช่วงบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในภาคเหนือและบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคส่วนมากในระยะกลางช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝน 5 % ของพื้นที่ในวันที่ 17 ม.ค. 1.5 มม. ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.  10.5 º ซ. ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ( 4.2 º ซ. ที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วงกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝน 10-20% ของพื้นที่ในระยะกลางช่วง 25.1 มม. ที่ อ.ภูม่าน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 ม.ค.  15.8 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ( 9.5 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 17 ม.ค.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝน 20% ของพื้นที่ในวันที่ 17 ม.ค. 1.8 มม. ที่ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 17 ม.ค.  19.2 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่า 20 % ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 14, 16 และ 17 ม.ค. มีฝน 30-70% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 52.6 มม. ที่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เมื่อวันที่ 14 ม.ค.  20.5 º ซ. ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝน 10-40 % ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝน 60-90 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักหลายแห่ง และหนักมากบางแห่ง 260.0 มม. ที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 17 ม.ค.  20.9 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 18 ม.ค. และ ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ มีฝน 20-60 % ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 17 ม.ค. มีฝน 100 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 42.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 17 ม.ค.  20.9 º ซ. ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝน 10-30% ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15, 18 และ 19 ม.ค. ไม่มีรายงานฝนตก 0.8 มม. ที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชเทวี วันที่ 16 ม.ค. และ ที่ โรงเรียนตสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เขตตลิ่งชัน วันที่ 17 ม.ค. (28.3 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ วันที่ 16 ม.ค.  23.2 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ( 19.8 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 14 ม.ค.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 20 มกราคม 2560