สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
12 กรกฎาคม 2562 - 18 กรกฎาคม 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของช่วงแล้วพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์และตากในระยะต้นช่วง 58.0 มม. ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 15-25 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 14-17 ก.ค. 74.0 มม. ที่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 16 ก.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 12 ก.ค. มีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีและลพบุรีในวันที่ 12 และ 17 ก.ค. ตามลำดับ 85.0 มม. ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 5-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วงและมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 18 ก.ค. 156.6 มม. ที่ กกษ.พลิ้ว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 18 ก.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 25-55 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 65-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 69.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 ก.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 12 และ 15 ก.ค. มีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ 275.0 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 18 ก.ค.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 12และ 15 ก.ค. มีฝนร้อยละ 55-65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 66.5 มม. ที่ รร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. (20.8 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.)    
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 19 กรกฎาคม 2562