สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
17 กุมภาพันธ์ 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะต้นช่วง จากนั้นอ่อนกำลังลง โดยมีกระแสลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต้นและกลางช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงตั้งแต่กลางช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับภาคใต้มีฝนลดลง    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งหลังของช่วง   11.2 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ( 5.6 º ซ. ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะต้นและกลางช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีรายงานฝนกับฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 22 ก.พ. 55.0 มม. ที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.  13.8 º ซ. ที่ กกษ.เลย จ.เลย เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ( 8. 5 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 17-19 ก.พ. )  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของช่วง ต่อจากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในตอนกลางวัน   16.8 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของช่วงกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ หลังจากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันทางตอนบนของภาค โดยมีฝน 10% ของพื้นที่ในระยะปลายช่วง 30.0 มม. ที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 23 ก.พ.  15.9 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของช่วง ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝน 10-30% ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง เว้นแต่ในวันที่ 18 มีฝน 50% ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่ง 63.5 มม. ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 18 ก.พ.  17.5 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้าช่วง ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะปลายช่วง โดยมีฝน 10-40% กับฝนหนักบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง 55.5 มม. ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 ก.พ.  20.4 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของช่วง ต่อจากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในตอนกลางวัน   20.7 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ปริมณฑล ( 16.9 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 17 ก.พ.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2560