สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
18 มีนาคม 2562 - 24 มีนาคม 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในระยะปลายสัปดาห์ นอกจากนี้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่กับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีอากาศร้อนหลายพื้นที่กับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่เป็นบางวัน    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์และในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 15-45 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ลำปาง แพร่ พะเยา ลำพูน กับมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดลำปาง แพร่ พะเยา และลำพูนในวันที่ 18 มี.ค. 63.5 มม. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 18 มี.ค.  41.5 º ซ. ที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในวันที่ 21, 22 และ 23 มี.ค. โดยมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 18 มี.ค. จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่นในวันที่ 19 มี.ค. จังหวัดกาฬสินธ์ นครราชสีมา และนครพนมในวันที่ 20 มี.ค. จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 23 มี.ค. กับมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดอุดรธานีในวันที่ 19 มี.ค. 56.0 มม. ที่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.  41.5 º ซ. ที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และสุพรรณบุรี ในวันที่ 19 มี.ค. 85.9 มม. ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 มี.ค.  41.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทั่วไปทางตอนบนของภาคเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในวันที่ 23 มี.ค. โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ 10 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์และในวันที่ 23 มี.ค. จากนั้นมีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสระแก้วในวันที่ 21 มี.ค. 72.1 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 24 มี.ค.  40.5 º ซ. ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์และในระยะปลายสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันสุดท้ายของสัปดาห์ 55.0 มม. ที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 มี.ค.  39.2 º ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 มี.ค.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนทั่วไปในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ในวันที่ 18, 20, 22 และ 23 มี.ค. และมีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกระบี่ในวันที่ 23 มี.ค. 33.8 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.  38.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ในวันที่ 21 และ 24 มี.ค. กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครในวันที่ 21 มี.ค. 2.0 มม. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 21 มี.ค. (42.8 มม. ที่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 มี.ค.)   38.8 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ( 40.3 º ซ. ที่ กกษ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 มี.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 25 มีนาคม 2562