สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
14 กรกฎาคม 2560 - 20 กรกฎาคม 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระต้นและปลายช่วง โดยในระยะต้นช่วงได้พาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งต่อมาหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและโซนร้อน “ตาลัส” (TALAS 1704) ในวันที่ 14 และ 15 ตามลำดับ จากนั้นพายุลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามในช่วงเช้าของวันที่ 17 ผ่านประเทศลาวแล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่านในช่วงเย็นของวันเดียวกันแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศพม่าในวันต่อมา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงในระยะครึ่งแรกของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 70-95 ของพื้นที่ โดยเฉพาะในวันที่ 17 ก.ค. มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค 145.0 มม. ที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่อวันที่ 17 ก.ค.  35.5 º ซ. ที่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 120.0 มม. ที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 14 ก.ค.  35.2 º ซ. ที่ กกษ.เลย จ.เลย เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 76.3 มม. ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.ค.  35.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 148.6 มม. ที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อวันที่ 19 ก.ค.  34.1 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง กับฝนหนักบางพื้นที่ จากนั้นมีฝนร้อยละ 30-50 ของพื้นที่ 80.3 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 16 ก.ค.  36.7 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 14 และ 16 ก.ค. มีฝนร้อยละ 60-80 กับมีฝนหนักบางแห่ง 84.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 14 ก.ค.  35.8 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 30-70 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 19 ก.ค. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 44.6 มม. ที่ วิทยาเขตเพาะช่าง เขตพระนคร เมื่อวันที่ 19 ก.ค. (38.3 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.)   34.8 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร (ท่าเรือคลองเตย) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ( 35.0 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 ก.ค.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 21 กรกฎาคม 2560