สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
26 กันยายน 2565 - 02 ตุลาคม 2565ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะต้นและปลายสัปดาห์ โดยพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ไต้ฝุ่น “โนรู (NORU, 2216)” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในระยะต้นสัปดาห์ ซึ่งต่อมาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 28 ก.ย. จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 ก.ย. และอ่อนกำลงเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกัน พายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และชัยภูมิ ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 30 ก.ย. และปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือในวันที่ 1 ต.ค. ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ โดยมีกำลังค่อนข้างแรงในระยะกลางสัปดาห์ โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นเป็นบริเวณกว้างเกือบตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และมีรายงานน้ำท่วมในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ เว้นแต่ในวันที่ 27-28 ก.ย. มีฝนร้อยละ 25-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่ 26-27 ก.ย. จังหวัดลำพูนและสุโขทัยในวันที่ 26-28 ก.ย., 1, 2 ต.ค. จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 26 ก.ย. และ 1 ต.ค. จังหวัดลำปางในวันที่ 26 ก.ย., 1, 2 ต.ค. จังหวัดพิจิตรในวันที่ 28 ก.ย. – 2 ต.ค. จังหวัดตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ในวันที่ 29 ก.ย. – 2 ต.ค. จังหวัดแม่ฮ่องสอนและพะเยาในวันที่ 1 ต.ค. จังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน และแพร่ในวันที่ 2 ต.ค. และรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 1 ต.ค. 200.0 มม. ที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 ก.ย.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 65-75 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 26-27 ก.ย. จังหวัดหนองบัวลำภูในวันที่ 26-28 ก.ย. จังหวัดขอนแก่น ศรีสะเกษ และชัยภูมิในวันที่ 26 ก.ย. – 2 ต.ค. จังหวัดอำนาจเจริญและยโสธรในวันที่ 28 และ 29 ก.ย. จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ในวันที่ 30 ก.ย. – 2 ต.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 28 ก.ย. จังหวัดมุกดาหารในวันที่ 29 ก.ย. และจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 30 ก.ย. 203.0 มม. ที่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.   
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 27 ก.ย. และ 1 ต.ค. มีฝนร้อยละ 55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 26, 28, 29 ก.ย. และ 2 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสระบุรีในวันที่ 29 ก.ย. 200.0 มม. ที่ สวนป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 29 ก.ย.   
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดระยองในวันที่ 26 ก.ย. จังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 26 ก.ย.- 2 ต.ค. และจังหวัดสระแก้วในวันที่ 29 ก.ย. 160.0 มม. ที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อวันที่ 27 ก.ย.   
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนร้อยละ 60-95 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ 97.2 มม. ที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 2 ต.ค.   
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 28-30 ก.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพังงาในวันที่ 30 ก.ย. 110.0 มม. ที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา เมื่อวันที่ 30 ก.ย.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 30 ก.ย. และ 2 ต.ค. มีฝนร้อยละ 20-45 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกและปลายสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดปทุมธานี 49.5 มม. ที่ สำนักงานเขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 27 ก.ย. (77.3 มม. ที่ กกษ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 ก.ย.)    
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 03 ตุลาคม 2565