สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
13 พฤษภาคม 2562 - 19 พฤษภาคม 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต้นสัปดาห์ ประกอบกันมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีรายงานฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์ และมีรายงานฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีอุณหภูมิลดลงในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือในระยะปลายสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักบางแห่ง    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะปลายสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 40-65 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง จากนั้นมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่ และมีรายงานฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบริเวณ จังหวัดพะเยาในวันที่ 13 และ 16 พ.ค. จังหวัดกำแพงเพชรในวันที่ 14 พ.ค. และจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 15 พ.ค. 69.3 มม. ที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อวันที่ 13 พ.ค.  42.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.น่าน เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศร้อนทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ 50.9 มม. ที่ อ.สังคม จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 14 พ.ค.  39.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ในวันแรกของสัปดาห์ ต่อจากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 15 พ.ค. 68.5 มม. ที่ กกษ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 13 พ.ค.  39.1 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง จากนั้นมีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่ 53.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 13 พ.ค.  38.5 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 13,17และ 18 พ.ค. มีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ 67.9 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 พ.ค.  37.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์และในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 13,15 และ 16 พ.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 64.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 15 พ.ค.  35.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ในวันที่ 18 พ.ค. 41.9 มม. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 15 พ.ค. (31.0 มม. ที่ สถานีนำร่อง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.)   39.2 º ซ. ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ( 39.4 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 พ.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 20 พฤษภาคม 2562