สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
17 กรกฎาคม 2560 - 23 กรกฎาคม 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
พายุโซนร้อน “ตาลัส” (TALAS, 1704) ในทะเลจีนใต้ตอนกลางได้เคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามในช่วงเช้าของวันที่ 17 จากนั้นเคลื่อนผ่านประเทศลาวแล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่านในช่วงเย็นของวันเดียวกันแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศพม่าแล้วสลายตัวไปในช่วงเช้าของวันต่อมา ในระยะกลางสัปดาห์ร่องมรสุมพาดผ่านพม่า ลาว และเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ซึ่งต่อมาหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) ในวันที่ 22 และ 23 ตามลำดับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลางเกือบตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 80-100 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในวันที่ 17 ก.ค. มีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค 145.0 มม. ที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่อวันที่ 17 ก.ค.  34.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 60-95 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 116.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 20 ก.ค.  34.7 º ซ. ที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 80-95 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์กับมีฝนหนักบางแห่ง จากนั้นมีฝนร้อยละ 25-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 76.3 มม. ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.ค.  35.7 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17, 21 และ 22 ก.ค. มีฝนร้อยละ 30-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 148.6 มม. ที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อวันที่ 19 ก.ค.  34.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับฝนหนักบางแห่ง 57.7 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 21 ก.ค.  36.7 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ 20.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 17 ก.ค.  35.8 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17, 21 และ 22 ก.ค.มีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ 80.8 มม. ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 23 ก.ค. (38.3 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.)   35.4 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร (ท่าเรือคลองเตย) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ( 35.4 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 ก.ค.)  
ออกประกาศ 24 กรกฎาคม 2560