สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
19 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นช่วงจากนั้นมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันที่ 23 ก.พ. นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายช่วง กับมีลมตะวันตกในระดับบนพัดจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป สำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะครึ่งแรกของช่วงจากนั้นมีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้บริเวณฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นทั่วไปในตอนบนเช้า ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในวันที่ 21, 23 และ 24 ก.พ. 23.0 มม. ที่ สวนสักกิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 ก.พ.  11.7 º ซ. ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 ก.พ. (5.4 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นทั่วไปในตอนบนเช้า ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว และมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ในวันที่ 19 และ 21 ก.พ. 11.8 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม เมื่อวันที่ 20 ก.พ. (7.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 19 ก.พ. และ ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 21 ก.พ.) 
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 21 ก.พ. จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป 15.7 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศหลายพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันทีอากาศร้อนเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาค 16.8 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 ก.พ. (12.1 º ซ. ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยา (เขาเขียว) อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 21 ก.พ.)  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 10-15 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปในระยะต้นช่วง 10.2 มม. ที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 20 ก.พ.  16.9 º ซ. ที่ กกษ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง 18.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน 21.2 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 21 ก.พ. (13.8 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 ก.พ.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2564