สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
02 กันยายน 2562 - 08 กันยายน 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต้นและกลางสัปดาห์ โดยพาดเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันแรกของสัปดาห์ ซึ่งต่อมาพายุดีเปรสชันนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “คาจิกิ(KAJIKI(1914))” และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงเช้าของวันที่ 3 ก.ย. จากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวตอนใต้ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณเมืองสาละวัน ประเทศลาวในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ต่อจากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อนตัววกกลับไปทางประเทศเวียดนามอีกครั้งแล้วจึงเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงค่ำของวันเดียวกันและเคลื่อนตัวห่างออกไป โดยพายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในช่วงเช้าของวันที่ 4 ก.ย. และปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอ่อนกำลังลง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินถล่มบางพื้นที่    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 75-90 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ในวันที่ 2 ก.ย. จังหวัดสุโขทัยในวันที่ 3 ก.ย. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และลำปางในวันที่ 2 ก.ย. และมีรายงานน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และน่านในวันที่ 2 ก.ย. และจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่ 3 ก.ย. 115.0 มม. ที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 30-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 2 ก.ย. จังหวัดศรีสะเกษ นครพนมและสกลนครในวันที่ 3 ก.ย. กับมีรายงานน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 2 ก.ย. 220.5 มม. ที่ ศูนย์วิจัยหม่อนไหม จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 95.0 มม. ที่ สวนป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นมีฝนร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 146.9 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 5-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 67.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 158.9 มม. ที่ อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบริเวณจังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 8 ก.ย. 34.9 มม. ที่ รร.ทวีธาภิเศก 2 เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 5 ก.ย. (51.0 มม. ที่ รร.เทศบาล 1 จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 09 กันยายน 2562