สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
01 พฤศจิกายน 2562 - 07 พฤศจิกายน 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนในระยะต้นช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วงจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในระยะกลางช่วง ซึ่งต่อมาหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 5 พ.ย. และได้ทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุโซนร้อน “นากรี (NAKRI(1924))” ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในวันแรกของช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 3 และ 7 พ.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพิจิตรในวันที่ 3 พ.ย. 80.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 7 พ.ย.  14.5 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 พ.ย. (8.4 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนร้อยละ 5-50 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วงและในวันสุดท้ายของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 2 พ.ย. 35.4 มม. ที่ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 พ.ย.  17.5 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. (10.0 º ซ.ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 1,4 พ.ย.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 3 พ.ย. และมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันสุดท้ายของช่วง 47.5 มม. ที่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย.  20.6 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะต้นช่วง กับมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 30-80 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ โดยมีรายงานฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะกลางช่วง 145.0 มม. ที่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เมื่อวันที่ 4 พ.ย.  21.6 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 พ.ย. และ ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ย.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 40-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางแห่งในวันที่ 4 พ.ย. โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 3 พ.ย. 108.0 มม. ที่ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 พ.ย.  21.6 º ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 5 และ 6 พ.ย. มีฝนร้อยละ 35-50 ของพื้นที่ 84.3 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 3 พ.ย.   22.0 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนกับฝนหนักบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยเฉพาะในวันที่ 3 พ.ย. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 98.2 มม. ที่ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เขตตุจักร เมื่อวันที่ 3 พ.ย. (53.5 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.)   22.7 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 4 พ.ย. (22.1 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 5 พ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 08 พฤศจิกายน 2562