สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
25 พฤศจิกายน 2562 - 01 ธันวาคม 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตลอดสัปดาห์ โดยในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีฝนกับฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีรายงานน้ำค้างแข็งบริเวณยอดดอยอินทนนท์ในวันที่ 26 และ 27 พ.ย. โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 1 ธ.ค. 4.6 มม. ที่ สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.  12.5 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 26 พ.ย. (3.5 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันที่ 25, 26 และ 29 พ.ย. สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว 14.8 º ซ. ที่ กกษ.เลย จ.เลย เมื่อวันที่ 26 พ.ย. (9.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 25 พ.ย.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในบางพื้นที่ 17.3 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 27 พ.ย. 1.2 มม. ที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 27 พ.ย.  18.7 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในบางพื้นที่ โดยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 65-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนราธิวาสในวันที่ 30 พ.ย. 353.4 มม. ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 30 พ.ย.  20.0 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 27, 29 และ 30 พ.ย. มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ 51.0 มม. ที่ สวนพฤษศาสตร์ภาคใต้เขาช่อง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 28 พ.ย.   21.9 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ 23.1 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. (18.8 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 26 พ.ย.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 02 ธันวาคม 2562