สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
06 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะภาคเหนือมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ สำหรับฝนในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดสัปดาห์ โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคุลมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ทำให้บริเวณภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครมีฝนในระยะดังกล่าว ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาคเกือบตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 9.8 º ซ.ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 12 ม.ค. (2.4 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว 15.8 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 6 ม.ค. (9.5 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 10,11 ม.ค.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคเกือบตลอดสัปดาห์ 17.3 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์จากนั้นมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่บริเวณชายฝั่งตอนล่างของภาคในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ 33.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 11 ม.ค.  18.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 7 ม.ค. และที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 ม.ค.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-30 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 11 ม.ค. 36.0 มม. ที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 ม.ค.  19.2 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 6,7 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่วันแรกและในระยะปลายสัปดาห์ 15.2 มม. ที่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตยาง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 12 ม.ค.  20.0 º ซ. ที่ เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะปลายสัปดาห์ 50.5 มม. ที่ รร.วัดพระยาปลา เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 12 ม.ค.  22.7 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. (18.0 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 ม.ค.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 13 มกราคม 2563