สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
07 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ตลอดช่วง โดยอ่อนกำลังลงในระยะครึ่งหลังของช่วง ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกในระยะต้นและปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายงานฝนบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมตลอดช่วงและมีกำลังแรงในระยะกลางช่วง ทำให้มีฝนตกหนาแน่นในระยะกลางและปลายช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด   11.4 º ซ. ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 7 ก.พ. (3.5 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในระยะปลายช่วง 5.2 มม. ที่ อ.นาทม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 12 ก.พ.  14.4 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 10 ก.พ. (8.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 11 ก.พ.) 
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาค โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 9 ก.พ. 3.7 มม. ที่ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 ก.พ.  17.9 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-20 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง 10.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 11 ก.พ.  19.6 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 169.8 มม. ที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 12 ก.พ.  18.5 º ซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง 44.5 มม. ที่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตยาง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 9 ก.พ.  20.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่บริเวณปริมณฑล กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันแรกของช่วง 44.5 มม. ที่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตยาง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 3.1 มม. ที่ สถานีนำร่อง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.   24.2 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 8 ก.พ. (19.8 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 ก.พ.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2563