สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
15 พฤษภาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง สำหรับฝนในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางช่วง กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงเกณฑ์ร้อยละ 55-65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงรายในวันที่ 15 พ.ค. บริเวณจังหวัดน่านและลำปางในวันที่ 17 พ.ค. กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดตากในวันที่ 15 พ.ค. 57.4 มม. ที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 18,19 พ.ค.  41.9 º ซ. ที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งแรกช่วง โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในระยะกลางช่วงมีฝนร้อยละ 55-65 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ และสกลนครในวันที่ 17 พ.ค.และบริเวณจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 17 และ 19 พ.ค. 260.0 มม. ที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 17 พ.ค.  41.4 º ซ. ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยมีฝนร้อยละ 10-35 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18 พ.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 16 พ.ค. บริเวณจังหวัดอุทัยธานีวันที่ 17 พ.ค. และบริเวณจังหวัดราชบุรีวันที่ 18 พ.ค. 55.6 มม. ที่ หน่วยเลี้ยงสัตว์ปางหูเสือ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 18 พ.ค.  41.4 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 15-50 ของพื้นที่กับมีฝนหักบางแห่งส่วนมากบริเวณชายฝั่งตอนล่างของภาค เว้นแต่ในวันที่ 18 พ.ค. มีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 80.0 มม. ที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด เมื่อวันที่ 18 พ.ค.  38.6 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 84.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 16 พ.ค.  38.2 º ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 พ.ค. และ ที่ กกษ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 15, 18 และ 19 พ.ค. มีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 117.5 มม. ที่ สวนพฤษศาสตร์ภาคใต้เขาช่อง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.  36.1 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบริเวณจังหวัดปทุมธานีในวันที่ 16 พ.ค. โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17 และ 18 พ.ค. มีฝนร้อยละ 55-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 40.0 มม. ที่ รร.วัดสามง่าม เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 17 พ.ค. (38.0 มม. ที่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 พ.ค.)  38.6 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 18 พ.ค. (40.1 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 พ.ค.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 22 พฤษภาคม 2563