สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
22 มิถุนายน 2563 - 28 มิถุนายน 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยตลอดสัปดาห์ โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม อ่าวไทย ภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่ 23 มิ.ย. กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีฝนเกือบตลอดสัปดาห์โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในระยะกลางสัปดาห์มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพะเยา ลำปาง และลำพูนในวันที่ 23 มิ.ย. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดลำพูนในวันที่ 24 มิ.ย. บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 26 มิ.ย. บริเวณจังหวัดพะเยาและลำปางในวันที่ 27 มิ.ย. 116.0 มม. ที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดหนองคายในวันที่ 27 มิ.ย. 70.0 มม. ที่ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. และ ที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.  
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 15-50 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง 68.2 มม. ที่ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 24 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ 22 และ 25 มิ.ย. 70.0 มม. ที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 23, 24 และ 27 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพัทลุงในวันที่ 25 มิ.ย. 100.0 มม. ที่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 23, 24 และ 27 มิ.ย. มีฝนร้อยละ 35-50 ของพื้นที่ 101.4 มม. ที่ อ.สิเกา จ.ตรัง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 10-45 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 23, 25 และ 28 มิ.ย. มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 50.6 มม. ที่ รร.วัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. (38.8 มม. ที่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 29 มิถุนายน 2563