สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
24 กรกฎาคม 2563 - 30 กรกฎาคม 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่างในระยะครึ่งแรกของช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลางในระยะครึ่งหลังของช่วง นอกจากนี้หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 28-29 ก.ค. ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนภาคใต้มีฝนหนาแน่นตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ เว้นแต่ในช่วงวันที่ 27-29 ก.ค. มีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 25 ก.ค. และบริเวณจังหวัดพะเยาในวันที่ 27 ก.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 27 ก.ค. และบริเวณจังหวัดลำพูนและลำปางในวันที่ 28 ก.ค. 67.5 มม. ที่ ร.ร.เขาทรายทับคล้อพิทยา จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 28 ก.ค.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 28 ก.ค. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 28 ก.ค. 178.2 มม. ที่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 28 ก.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 26, 27 และ 30 ก.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสระบุรีในวันที่ 24 ก.ค. จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามในวันที่ 28 ก.ค. 74.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 28 ก.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 20-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 24, 28 และ 29 ก.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่ง 74.0 มม. ที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อวันที่ 28 ก.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 55-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่ และหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดยะลาในวันที่ 26 ก.ค. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 29 ก.ค. 129.3 มม. ที่ อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 26 ก.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดกระบี่ในวันที่ 28 ก.ค. 97.8 มม. ที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 28 ก.ค.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดสมุทรสาครในวันที่ 25 ก.ค. 82.8 มม. ที่ รร.สามัคคีสุทธาวาส เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 24 ก.ค. (55.5 มม. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 25 ก.ค.)   
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 31 กรกฎาคม 2563