สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
07 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนระยะหนึ่ง ก่อนจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงปลายสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทยในวันแรกของสัปดาห์ และพัดปกคลุมภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ และมีรายงานน้ำท่วมในบางพื้นที่    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 8 และ 11 ก.ย. มีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 7 และ 11 ก.ย. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดน่านในวันที่ 7 ก.ย. บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงรายในวันที่ 8 ก.ย. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงรายในวันที่ 8 ก.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพิจิตรในวันที่ 9 ก.ย. 147.0 มม. ที่ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 13 ก.ย. 115.0 มม. ที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนร้อยละ 5-45 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 85 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ 79.7 มม. ที่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 50-70 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดสระแก้วในวันที่ 7 ก.ย. 76.9 มม. ที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 8 และ 11 ก.ย. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดยะลาในวันที่ 10 ก.ย. 131.8 มม. ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 8 และ 12 ก.ย. โดยมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 8 ก.ย. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดพังงาในวันที่ 10 และ 12 ก.ย. 121.4 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 7, 10 และ 11 ก.ย. มีฝนร้อยละ 30-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 67.9 มม. ที่ กองกำกับการสายตรวจฯ (กก.สตร.) เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 9 ก.ย. (52.7 มม. ที่ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 14 กันยายน 2563