สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
09 ตุลาคม 2563 - 15 ตุลาคม 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกตลอดช่วง โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่างและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างในช่วงวันที่ 12-14 ต.ค. และพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาในวันสุดท้ายของช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงตลอดช่วง อีกทั้งในวันแรกของช่วงมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “หลิ่นฟา (LINFA (2015))” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 11 ต.ค. ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เมื่อเวลา 22.00 น. พายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เมืองอัตตะปือ ประเทศลาว เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันต่อมา รวมทั้งอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “นังกา (NANGKA (2016))” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนิญบิญ ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 ต.ค. พายุลูกนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณเมืองทัญฮว้า ประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง กับมีรายงานน้ำท่วมในหลายพื้นที่    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 12 และ 15 ต.ค. มีฝนร้อยละ 35-70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันสุดท้ายของช่วง 40.3 มม. ที่ กกษ.ตาก จ.ตาก เมื่อวันที่ 15 ต.ค. และ ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 15 ต.ค.    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักในระยะกลางและปลายช่วงและมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 9-15 ต.ค. และจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 13 ต.ค. 141.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ต.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ เว้นแต่ในที่ 11, 12 และ 14 ต.ค. มีฝนร้อยละ 5-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในระยะต้นและวันสุดท้ายของช่วง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชัยนาทในวันที่ 9 ต.ค. กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดราชบุรีในวันที่ 10-14 ต.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงและน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 9-10 ต.ค. 123.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 15 ต.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง เว้นแต่ในวันที่ 12 และ 14 ต.ค. มีฝนร้อยละ 25-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดระยองในวันที่ 9 ต.ค. จังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ 13-15 ต.ค. จังหวัดสระแก้วในวันที่ 9, 10 และ 12-15 ต.ค. จังหวัดชลบุรีและจันทบุรีในวันที่ 10 ต.ค. 244.4 มม. ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ต.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 95 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 10 ต.ค. จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานีในวันที่ 14-15 ต.ค. 282.2 มม. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 ต.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพังงาในวันที่ 11 ต.ค. และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพังงาในวันที่ 12-15 ต.ค. จังหวัดตรังในวันที่ 12-15 ต.ค. จังหวัดสตูลในวันที่ 13-15 ต.ค. และจังหวัดกระบี่ กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 12 ต.ค. และจังหวัดสตูลในวันที่ 13 ต.ค. 202.0 มม. ที่ อ.กระเปอร์ จ.ระนอง เมื่อวันที่ 13 ต.ค.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 12, 14 และ 15 ต.ค. มีฝนร้อยละ 20-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง 58.1 มม. ที่ รร.ทวีธาภิเศก 2 เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 15 ต.ค. (70.4 มม. ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 ต.ค.)    
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 16 ตุลาคม 2563