สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
13 พฤศจิกายน 2563 - 19 พฤศจิกายน 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง โดยมีกำลังอ่อนลงในระยะครึ่งหลังของช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ จากนั้นหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีฝนบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะกลางช่วงจากอิทธิพลของไต้ฝุ่น “หว่ามก๋อ (VAMCO (2022))” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองดองฮอย ประเทศเวียดนามในวันที่ 15 พ.ย. แล้วเคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศลาว ส่วนภาคใต้มีฝนหนาแน่น ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด   13.0 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 พ.ย. (5.1 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในระยะกลางช่วง 3.2 มม. ที่ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขนาแก จ.นครพนม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. และ ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 15 พ.ย.   13.2 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 14 พ.ย. (9.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 13 พ.ย.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่   17.3 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในบางพื้นที่ โดยมีฝนบางพื้นที่ในระยะปลายช่วงของช่วง 22.8 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 19 พ.ย.  18.1 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 พ.ย. (15.0 º ซ. ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยา (เขาเขียว) อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 14 พ.ย.)  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในบางพื้นที่ โดยมีฝนบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของช่วง 143.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 พ.ย.  18.5 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 35-75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 - 16 พ.ย. มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของช่วง 67.0 มม. ที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เมื่อวันที่ 13 พ.ย.  21.3 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในบางพื้นที่   21.2 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 15 พ.ย. (17.4 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 14 พ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 20 พฤศจิกายน 2563