สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
04 มกราคม 2564 - 10 มกราคม 2564ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ โดยในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์กับมีอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียในวันที่ 5-6 ม.ค. ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนมากบริเวณฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป    
ภาคเหนือ
มีอากาศหนาวเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค ส่วนตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 9.1 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 4 ม.ค. (3.4 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ม.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในระยะต้นและกลางสัปดาห์มีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค ส่วนตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นทั่วไป ต่อจากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 9.8 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 10 ม.ค. (6.5 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 10 ม.ค.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะต้นและปลายสัปดาห์ ส่วนวันอื่น ๆ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป 16.1 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 5 ม.ค. 0.1 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 5 ม.ค.  16.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. (12.8 º ซ. ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยา (เขาเขียว) อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 10 ม.ค.)  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 40-65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ในบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 5-6 ม.ค. โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนราธิวาสและยะลาในวันที่ 5-10 ม.ค. และบริเวณจังหวัดสงขลาและปัตตานีในวันที่ 6-10 ม.ค. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดยะลาในวันที่ 5-6 ม.ค. 290.2 มม. ที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 5 ม.ค.  18.4 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 50-75 ของพื้นที่ในวันที่ 4, 6, 7 และ 10 ม.ค. กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 4 ม.ค. ส่วนวันอื่น ๆ มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ 48.5 มม. ที่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้เขาช่อง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 4 ม.ค.  21.1 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5, 8 ม.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะต้นและปลายสัปดาห์ กับมีรายงานอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครปฐมในวันที่ 10 ม.ค. ส่วนในระยะกลางสัปดาห์มีอากาศเย็นบางพื้นที่ 20.3 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. (15.8 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 ม.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 11 มกราคม 2564